علنی بودن دادرسی:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی هم پیش بینی شده. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شه و حضور افراد بلامانعه، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن اون منافی عفت یا نظم عمومی باشه …». ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست دو طرف. ۳- علنی بودن محاکمه مزاحم امنیت یا احساسات مذهبی باشه.