عوارض کاهش لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

کلورینی که به استراتوسفر میرسه هم بوسیله حوادث طبیعی مثل فورانای آتیش نشانی یا آتیش سوزیای بزرگ بوجو میاد اینطور حوادثی همراه با تدارکات بالای نوسان کلورین همراه هستن که تولید کننده کلورین می شن اما با این وجود این مسئله ثابت شده که منابع طبیعی ( حوادث طبیعی) فقط حدود ۱۵ درصد کلورین در استراستوسفر ایجاد می کنن و پس بر شکاف لایه ازون تاثیر کلی دارن.

در نتیجه به کار گیری وسیله نه خیلی دقیق موجود در دهه ۱۹۷۰ و به دلیل پراکندگی و ناهماهنگی ایستگاه های تحقیقاتی در هر تحقق آمار و یافته های متفاوتی حاصل می شد و بنابر این هنوز دلیل و عوامل واقعی کاهش لایه ازون مشخص نبودن در سال ۱۹۷۵ محققان به این نتیجه رسیدن که کلوروفلوروکربن باعث تخریب لایه ازون می شن. این مواد با عنوان مواد کم کننده لایه ازون مصطلح شدن. تحقیقات نشون میداد که حجم خیلی از کلوروفلوروکربنا در نیمکره شمالی منتشر شده و در سطح جهان پراکنده شده و موجب کاهش لایه ازون شده بود. البته بعدا مواد دیگری هم به عنوان مواد کم کننده لایه ازون معرفی شدن بررسیای گذشته نشون داده که به جز کلوروفلوروکربنا و بقیه موادی که دست ساز بودن بعضی مواد طبیعی از جمله متیل کلرید و کلرومتان هم لایه ازون رو تهدید می کردن هم اینکه براساس یافته های حاصله از بررسیای نامبرده از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا آخر دهه ۱۹۸۰ اولین علل کاهش لایه ازون تابش اشعه خورشید بوده به هر صورت هیچ کدوم از این حقایق منکر این نیس که خسارات وارده مربوط به مواد دست ساز به مراتب بیشتر از خسارات به وجود اومده توسط اشعه خورشید و منتشر کردن مواد طبیعی در جو بوده.

– قاسمی، بنگلاش

http://www.doneshnameh.roshd.ir

-Atomic chlorine

-[۴]  رابینسون نیکلاس امبانی ، حقوق بین المللی محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، ص ۲۷۹.

– Chloro fluorocarbons ( cfcs)

– Diane M . Doolittle , Underestimating ozone DepletionL the montreal Road to the montreal protocol and Beyond , Ecology low Quarterly , vol 16 , No .2 , (1989) , P.408.

– Ozone Depleting Substances (ODS)

– Methyl chloride.