عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

یکی از ملاکای کارایی نظام آموزشی پیشرفت و اُفت تحصیلی علم آموزانه ، و کشف و مطالعه متغیرهای اثر گذار بر این متغیرها ، به شناخت بهترو پیش بینی عوامل مؤثر در مدرسه میرسه. پس بررسی متغییرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس جور واجور رابطه داره ، یکی از موضوعات اساسی تحقیق در نظام آموزش و پرورشه ( شریفیان ، ۱۳۸۱ )

مک کله لند اولین کسی بود که با همکارانش درباره ی وجود و اندازه گیری انگیزه ی پیشرفت مطالعه کرد. ایشون شرایط اجتماعی رو در ایجاد انگیزه ی موفقیت موثر می دونه که بعضی از اون ها عبارتند از:

آموزش در خونواده

مک کله لند مهم ترین آموزش رو در خونواده، آموزشی می دونه که صفاتی مثل استقلال فردی، کنترل خودمون، بلندپروازی های خاص و اعتمادبه نفس رو در کودکی تقویت کنه. به نظر ایشون، درجه ی انگیزه ی موفقیت، یه بار واسه همیشه در کودکی ثابت می شه و پس از اون دیگه تغییری نمی کنه.

طبقه ی اجتماعی والدین

به نظر مک کله لند، طبقه ی اجتماعی، انگیزه ی موفقیت رو تحت اثر قرار می دهد و این انگیزه در طبقه ی متوسط بیش تر از بقیه طبقاته.

جنب و جوش اجتماعی

در افراد و گروه هایی که گرایش به جنب و جوش اجتماعی دارن، انگیزه ی موفقیت بیش تر دیده می شه.

ایده سیاسی

عامل دیگری که مک کله لند به اون توجه داشته، اثر تغییر ایده سیاسی بر انگیزه ی موفقیته. ایشون این مسأله رو در مورد ی پیدایش مذهب جدید، ایده سیاسی مذهبی بازسازی شده، ناسیونالیسم و… مطرح می کنه. (شریفیان  ،۱۳۸۱)

«باری سوگارمن» جامعه شناس بریتانیایی، بعضی از جنبه های خرده فرهنگ های طبقه ی متوسط و کارگر رو، مستقیماً به پیشرفت تحصیلی افتراقی ربط می دهد. ایشون در مورد وجود فرق در نگاه و دیدگاه بین دو طبقه، تفسیری ارائه می دهد و بر اون هستش که به طور کلی، وجود مشاغل یدی و غیریدیه که موجب این فرق ها می شه. خیلی از شغل های مربوط به طبقه ی متوسط، فرصتی واسه پیشرفت دائمی در مورد ی درآمد و مقام به همراه دارن. این، تشویق کننده برنامه ریزی واسه آینده می شه. به عنوان مثال:

صرف وقت، انرژی و پول واسه کارآموزی، به منظور برخورداری از موقعیت های بالای شغلی، از اون جمله س. هم اینجور، خیلی از مشاغل مربوط به افراد یقه سفید، درآمد کافی واسه سرمایه گذاری در آینده جفت و جور می کنن.

در مقایسه، مشاغل طبقه ی کارگر، تقریباً با سرعت به حد پایانی درآمد می رسند. در این مشاغل، انتظار واسه پیشرفت کم تره و درآمد کافی واسه سرمایه گذاری وجود نداره. علاوه بر این، امنیت شغلی در این گونه مشاغل کمه. کارگران ساده، در مقایسه با کارکنان یقه سفید، با احتمال بیش تری اخراج می شن.

یکی از عواملی که ممکنه به عنوان شاخص طبقه ی اجتماعی به کار برده شه، اندازه درآمده؛ چون، این شاخص، رابطه ی تقریباً نزدیکی با موقعیت اقتصادی خونواده داره. به عبارت دیگه: نه تنها فقر اثر مستقیمی رو بر کیفیت زندگی خونواده، سوء تغذیه، مریضی و… داره؛ بلکه بر روابط خانوادگی و الگوهای پرورش بچه هم اثر غیرمستقیم داره . (احمدی،۱۳۷۴؛ ساعی،۱۳۷۷؛ شریفیان، ۱۳۸۱).