عوامل کاهش لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

بند سوم:هالونا

مواد مصرف هالون – ها بیشتر کپسولای اطفاء آتیش سوزی و بعد از جنگ جهانی دوم، لوازم و ادوات نظامی بود. اندازه تخریب هابون – ها به نسبت کلرین ۸ به ۱ه پس این مواد در تخریب لایه ازون تاثیر زیادی داشتن.

 

بند چهارم:تتراکلریوکربن

در سال ۱۹۸۱ به عنوان مواد کم کننده لایه ازون تشخیص داده شد اما اقدام واسه حذف اون از ۱۹۸۲ شروع شد این ماده در صنایع تولیدی استفاده می شد. روش اولیه دولتهای در برخورد با حذف کم کم این ماده خوب نبوده اما از سال ۱۹۹۸ وضعیت تغییر کرده و دولتهای صنعتی تولید و مصرف اون رو خیلی متوقف کردن. ۵۰ کشور در حال پیشرفت هم اصلا اون رو تولید و مصرف نکردن پس تولید و مصرف تتراکلرید در سال ۱۹۹۸ نسبت به سال ۱۹۸۶ خیلی راحت ۸۹% کاهشه.

بند پنجم: متیل کلروفرم

هنوز اندازه سهم واقعی متیل کلروفرم در تخریب لایه ازون مشخص نیس این ماده در صنایع تولیدی استفاده و هم اینکه واسه پاک کردن چیپای کامپیوتراستفاده می شد. مصرف کننده های این ماده بیشتر دولتای صنعتی پیشرفت پیدا کرده بودن.

متیل کلروفرم فقط به وسیله تعداد کمی دولتهای در حال پیشرفت تولید و مصرف می شد یعنی ۴۳ کشور در حال پیشرفت اصلا اون رو مصرف نمی کردن تولید و مصرف این ماده در سال ۱۹۹۸ نسبت به سال ۱۹۸۶ به اندازه ۹۶% کم شد.

بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربنا

این مواد در سال ۱۹۹۶ به لیست مواد کم کننده قرارداد مونترال اضافه شده و اطلاعات دقیقی در مورد اونا وجود نداره.

بند هفتم: بروموکلرومتان

این ماده هم مثل هیدروبروموفلوروکربنا در سال ۱۹۹۶ به عنوان مواد کم کننده لایه ازون معرفی شده و اطلاعات دقیقی در مورد اونا وجود نداره.

بند هشتم: متیل برومید

 

مواد مصرف متیل برومید عبارت بود از جفت و جور کودها و سموم دفع آفات گیاهی و هم ساخت شیشه و پلاستیک به دلیل اینکه در صنعت کشاورزی به این ماده نیازه به تولید و مصرف اون در حد مجاز از معافیت برخورداره.

بند نهم:بقیه مواد جدید

 

الف) ان – پروپیل برومید: به عنوان حلال مواد خام مصرف می شه.

ب) هگزاکلر و بوتادین: این ماده به عنوان حلال کاربرد داره.

به جز این مواد بعضی مواد دیگه هم وجود دارن که علاوه بر تخریب لایه ازون در زمینه های دیگه محیط زیست هم ایجاد مشکل می کنن این مواد بدلیل اینکه پیرو بقیه رژیمای حقوق بین المللی و محیط زیست هستن در رژیم حقوقی حاکم بر حفاظت از لایه ازون بررسی می شن از جمله ذرات سولفات و منوکسیدکربن که آلاینده هستن و مهمتر از اونا دی اکسید کربن و متان و نیتروکسید که باعث تغییرات آب و هوا می شن و پیرو رژیم حقوقی آلودگی فرامرزی هوا و رژیم حقوقی تغییرات آب و هوا نمی باشن.

 

– یه نروژی بنام اریک رویتم ( Eric Rolheim) سال ۱۹۲۶ مقداری کلرین رو به عنوان محرم در ساخت اسپری استفاده کرد مکرین تا جنگ جهانی دوم مصرف زیادی جدیده اما پس از اون در حشره کشا استفاده شد که در منطقه اقیانوس آروم مصرف زیادی داشت.

– در سال ۱۹۲۹ جنرال موتورز آمریکا کلیدی مطالعاتی در مورد مواد شیمیایی مناسب واسه خنک کردن موتور انجام داد و کلوروفلوروکربن ۱۱۰ و کلوروفلوروکربن – ۱۲ رو بدلیل موثر،غیررسمی و غیرقابل اشتعال بودن واسه این کار مناسب تشخیص داد. کارخانه آمریکایی دوپونت تولید صنعتی کلوروفلوروکربن -۱۲ رو از سال ۱۹۳۰ و تولید کلوروفلوروکربن -۱۱ رو از سال ۱۹۳۴ شروع کرد در این زمان خود لایه ازون کشف شده بود اما هنوز آثار احتمالی مواد شیمیایی بر اون مورد مطالعه نیستش بود.

– Hydrochloro fluoribons (HCFCs

– Part per trhion (ppt) trhion (ppt) = 10-12

– Poul harremoes david 6ee , Malcdm macgarvin , Andy Stirling hane keys , Brian wy me and Guedes vaz , (eds) , p 28.

– Halons

 – هالونای کم کننده لایه ازون عبارتند از: هالون – ۱۲۱۱ ، هالون – ۱۳۰۱ ، هالون – ۲۴۰۲ .

– Carbon Tetrachloride

– Methyl chloroform

– Chips

– Alexander Gillespie , p 27.

– Hydrobromofluorocarbons

–  Alexander Gillespie , p 28-29.

– Bromochloroethane

– Alexander Gillespie , p 28-29.

– Methy 13romide

– Alexander Gillespie , p 28-29.

– N – propyl Bromide

– Hexachlorobutadine (HCB D)

– Alexander Gillespie , p 30.

– SO4