فرزندخواندگی مدرن/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

تلقیح مصنوعی و اهدای جنین و اجاره رحم صور مختلفی داره که از بحث ما خارجه. اما باید گفت تنها موردی که با اجماع فقها همراه س حالت ذیله:

(( تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر با تخمک زن جایز بوده و طفل قانونی و قانونی پدر و مادره)).

از نظر حقوقی نظریه بالا با توجیه کامل روبرو شدن. طبق ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قاون مدنی، اگر در زمان زوجیت، نطفه مرد و تخمک زن از راه دیگه ای باهم ترکیب شن، بازم موجبات قانونی در مورد نسب هست و احتیاجی به نزدیکی اونا نیس و کلمه ((نزدیکی)) در قانون مدنی حصری نبوده.

مبحث سوم : معنی کودکان بی سرپرست و پشتیبانی از اونا

پدیده بی سرپرستی از پدیده های غمناک جامعه بشریه که به علل جور واجور روی میده. در روبرو شدن با کودکان بی سرپرست همیشه این سوال بدواً مطرح می شه کودک، حاصل روابطی نامشروعه؟ این اولین برچسبیه که به این کودکان زده می شه. اما کودکان، چه بر سر روابط سالم به دنیا اومده و بدون سرپرست باشن و چه در اثر روابط حروم، نیاز به پشتیبانی دارن. این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده:

(( کودکان چه بر اثر ازدواج به دنیا اومده باشن و چه بدون ازدواج، حق دارن که همه از یه نوع پشتیبانی اجتماعی بهره مند شن)).

اما همه کودکان به وجود اومده توسط این روابط نیستن؛ هرچند که توجه به اینکه تا پدر و مادر این کودکان مشخص نگردند نمیشه گفت حاصل روابط نا قانونی هستن. به موجب یه قانون عقلی (( هرکودکی حاصل روابط قانونی و قانونی پدر و مادر خود حساب می شه مگه اینکه واسه اثبات خلاف اون دلیل قاطعی موجود باشه)).ممکنه به وجود اومده توسط بلایای طبیعی و حوادثی مثل سیل و زلزله و … باشن که در اون حوادث والدین خود رو از دست میدن.

محلاتی، شهربانو، نسب و بچه خوندگی، انتشارات منیر، چاپ اول، ۱۳۸۶، صفحه ۱۵۱.

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، انتشارات موسسه نشر اسلامی، جلد ۲، ۱۳۷۳، صفحه ۷۴۸، مسئله ۴۱.