قدرت اجتماعی برند:/پایان نامه درباره محبوبیت برند

ارزش اجتماعی برند موضوعیه که تازگیا به عنوان معیاری واسه امتحان قدرت برنده ها پیشنهاد شده و درزمان دهه گذشته بوجود اومده و تکامل پیدا کرده. با این حال تحقیقات انجام شده در مورد ارزش اجتماعی برند بسیار انگشت شمار بوده و تا الان موافقت عمومی در مورد چگونگی اندازه گیری اون و این که چه سازه هایی باید در روند اندازه گیری اون شامل شن، به وجود نیامده. فکر در مورد برندی که دارای فرهنگ خاص خود می باشه به معنی شکست دادن دیدگاه خشک نسبت به بازار واسه بهبود تصویر ذهنی پیچیده تری از برنده، نقشی که نه فقط پدیده ای اجتماعیه بلکه بهبود دهنده پدیده های جدیدی می باشه. برنده هایی که می تونن در درون خود یه فرهنگ رو بوجود بیارن، می تونن رویدادها رو هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان تماشاگر تغییر اجتماعی تحت اثر بذارن. اگر بشه بحث هایی که در مورد برند صورت می گیرد رو به راه مطلوبی مدیریت کرد، امکان افزایش ارزش اجتماعی اون بیشتر می شه. براساس تحقیقات مؤسسه سوشیاجیلیتی، پنج عامل کلیدی که شامل بیشتر پسند بودن (برخورداری از یه موقعیت اجتماعی مطلوب)، قابل قبول بودن (تمایل به شنیدن در مورد اون و بررسی اون)، تعامل (درگیری و مشارکت منظم و موافق)، دسترسی به شبکه مشتریان (مخاطبان واقعی و بالقوه تقریباً زیاد) و اعتماد (برخورداری از نفوذ و قدرت در جامعه) به کارکرد اجتماعی برند کمک می کنه (بیکر، ۲۰۰۲).

از طرف دیگه ارزش نهفته تو یه برند بیشتر مربوط به تصور و برداشت خاص از یه مضمون کاربردیه که مشتری رو جذب می کنه، در این تحقیق قدرت اجتماعی برند رو به عنوان تصور و برداشتی که مشتریان در پروسه تصمیم به خرید می تونن در مورد ویژگیای برند داشته باشن، در نظر گرفته می شه (حیدرزاده و همکاران، ۱۳۹۱ : ۲).

یه برند وقتی دارای قدرته که بتونه رفتار مصرف کنندگانی که به اون برند نگاه می کنن رو تحت تاثیر قرار داده و به شکل عادی ترجیحات، گرایشات و رفتار خرید واسه اون برند رو تکراری و روزمره کنه. امروزه برند  جزء مهم و لاینفک در روش هدف دار بازاریابیه ( موتمنی و شاهرخی، ۱۳۷۹) و بازاریابی برنده ها در قلب تجارت قرار داره  و خیلی از بهترین شرکتای معروف جهان مانند پراکتر ان گمبل و مارس در دور برند خود ساختار بندی می شن ( بیکر و همکاران، ۲۰۰۲).  ارزش نهفته تو یه برند بیشتر مربوط به تصور و برداشت  خاص از یه مضمون کاربردیه  که مشتری رو جذب می کنه ، مثلا جلوگیری از حمله قلبی می تونه دلیلی واسه خریدن یه دارو باشه ( آکر، ۱۹۹۱).  تصور  از برند، یه سری از برداشتای برنده که به گونه معناداری تو ذهن مصرف کننده  سازماندهی شدن (دین، ۲۰۰۴) و برداشت از برند هر چیز دوست داشتنی  از یه برند که در تشکیل تصور از برند کمک کنه ( جیمز، ۲۰۰۵) و یا هر اون چیزی که از برند تو ذهن تداعی می شه (لاو و لمب، ۲۰۰۰).  برداشتای برند از این جهت که چیجوری نیاز مشتری رو برآورده میسازن، هم معنی رو می رسونن  و هم معنی محصول رو. پس یکی از مفاهیمی که بشه  از راه اون در بازاریابی مدرن  موفق انجام داد  و بین برند شرکت و رقبا تفاوت ایجاد کرد، دقیق شدن و فوکوس کردن بر قدرت اجتماعی برند به عنوان تصور و برداشتی که مصرف کنندگان  در روند تصمیم به خرید می تونن در مورد ویژگیای اون برند داشته باشن، هستش. قدرت همیشه به عنوان مفهومی مرکزی  واسه درک ماهیتی  انسانی کلا بررسی شده.

Didier and Lombart

Ahmet

Baker

P & G

Baker et al.

Dean