کودک آزاری جنسی:/پایان نامه درباره کودک آزاری

جرم دیدگی جنسی بیشتر به وسیله افراد بزرگسال انجام میشه و به دلایلی مخفی می مونه. مثل نادان، تحمل و احساس ندامت خونواده ها، برطرف نشدن و حل نشدنی موندن موضوع و هم اینکه ممکنه به وسیله مهاجمین ، کودکان تهدید به آزردن یا ترک شدن شن.

این صدمات کودکان رو بدون اعتماد به نفس کرده و تحریک پذیری  اونا رو زیاد می کنه.  و از نظر روانشناختی تجاوز جنسی منشأ خیلی از اختلالای روانی مثل فوبیا و اضطراب و افسردگی می شه. زیگموند فروید اثبات کرد که تجارب جنسی در دوران کودکی منشأ مشکل کودکان هیستریکیه و باعث مشکل شخصیتی می شن.

مبحث سوم: عوامل کودک آزاری

رفتار ناشایست و آزاری که علیه کودکان اعمال می شه، در بیشتر  کشورای جهان موجب نگرانیای روز افزون شده. پیمان نامه ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک (پیمان نامه حقوق کودک)، مثل بقیه سیاستای مربوط به کودکان در شتاب گرفتن اصلاحاتی که کودکان رو در برابر همه اشکال آزار و خشونت مواظبت می کنه، امیدهایی به وجود آمده چون تقریباً همه کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنن که به این پیمان نامه پیوسته ان. رواج آزار جسمی و ذهنی به وسیله والدین و بقیه مراقبین علیه کودکان، فقط در چند دهه گذشته مورد توجه و شناسایی قرار گرفته. هر چی بیشتر به گذشته ها برمی گردیم اندازه مراقبت از کودکان کم میشه و خطر مرگ، خلاص شدن، کتک خوردن، وحشت و سوء کاربرده های جنسی از کودکان زیاد می شه.

کودک آزاری یه پدیده س و مانند همه پدیده های دیگه دارای ریشه ها و مسائل مختلفیه که ایجاد کننده بروز و دلیل وقوع اون می شه.

کلا عوامل کودک آزاری در جوامع جور واجور با در نظر گرفتن فرهنگا و قوانین حاکم بر اون جوامع فرق می کنه. پس در کل مهمترین عوامل مؤثر در بروز پدیده کودک آزاری به توضیح ذیله:

 

گفتار اول : عوامل مربوط به محیط

کودک آزاری در همه گروه های اجتماعی دیده می شه ولی بیشتر در طبقه متوسط به پایین از نظر اجتماعی- اقتصادی دیده می شه. هر گاه طفلی در محیط خانوادگی خود دارای والدین و یا دور و بری ها دلسوز و مهربون نباشه، پس احساس پستی و بدبختی کرده و تلاش می کنه خود رو از کانون خونواده دور ساخته و کمبود عاطفی خود رو در محیط خارجی جبران کنه که مرتکب خلاف می شه.

خونواده هایی که در فقر  هستن بیشتر با کودکان خود بدرفتاری می کنن. خونواده های پرجمعیت، محیطای خانوادگی در کشورای صنعتی و بالطبع خونواده های صنعتی، فشارهای اقتصادی، سیاسی ، بیکاری، تورم و گرانی می تونه از جمله عوامل محیطی بروز کودک آزاری به حساب آید.

بند۱:  عوامل مربوط به محیط خونواده

خونواده اولین جاییه که طفل در اون چشم باز کرده و رشد می کنه و مهمترین مکان واسه کودکان در ایام کودکی به حساب میاد. این واحد اجتماعی که کوچیکترین واحد اجتماعی هستش، در عین حال مهمترین و حساس ترین اوناس که وجود اون واسه تأمین نیازمندیای اساسی آدم و باقی موندن جامعه ضرورت داره. خشونت والدین نسبت به همدیگه و یا نسبت به کودک، ایشون رو از محیط خونواده ناراضی و فراری می سازه و این نبود رضایت ممکنه کودک رو بیشتر به سمت بدرفتاری بکشونه و مقابله یا بدرفتاری اونا هم به وسیله والدین بیشترً بی سواد، نتیجه ای جز کودک آزاری رو در بر نخواد داشت.