مجازات جرایم نیروهای مسلح//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

 .۴.۴.۱قانون استفاده اسلحه به وسیله مأمورین نیروهای مسلح در موارد لازم مصوب ۱۳۷۳

این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و سیزده تبصره تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقص فراوانیه الان آخرین و کامل­ترین قانون لازم­الاجرا در مورد تیراندازی حساب می­شه.

 

 .۵.۴.۱دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب ۱/۱/۷۵

این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و هیجده تبصره داره که ماده ۱۶ اون مقرر داشته: اون دسته از مأموران سازمان که ضابط دادگستری هستن و فقطً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله واسه کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست بین نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون استفاده اسلحه به وسیله مأموران مسلح در موارد لازم حساب و در چارچوب موازین دقیق قانون نامبرده حق به کار گیری اسلحه سازمانی رو دارن.

 

 .۶.۴.۱آیین­نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون استفاده اسلحه به وسیله مأمورین نیروهای مسلح در موارد لازم مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیأت وزیران

آیین­نامه فوق در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و دو تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده و ناظر بر پیش ­بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه جبران خسارت به افراد بی­گناه و کمک مالی به مأموران که در بین خدمت یا در رابطه با انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده­ان می­باشه.

 

 .۷.۴.۱آیین­نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون استفاده اسلحه به وسیله مأمورین نیروهای مسلح در موارد لازم مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران

آیین­نامه فوق شامل ۵ ماده و چهار تبصره س که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه، بازداشتی و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون، چگونگی و چگونگی تعقیب و تیراندازی به طرف فرد متواری رو مشخص کرده. برابر ماده ۲ آیین­نامه نامبرده، مأموران مربوطه در صورت مشاهده بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر دست به کار شن:

الف) با به کار گیری امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری دست به کار شن.

ب) با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدن.

ج) با رعایت دور و بر و حولوحوش طوری که به بقیه آسیب نرسه مبادرت به شلیک تیر هوایی کنن.

د) در صورت نبود اثر اقدامات فوق، فرد متواری رو از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف بذارن.

تبصره یه: تیراندازی از ناحیه کمربه­بالا در صورتی مجازه که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای اونا ممکن نباشه.

تبصره دو: اگر فرار با به کار گیری وسایل نقلیه انجام گیرد مأموران موظفند برابر ماده ۶ قانون استفاده اسلحه به وسیله مأموران نیروهای مسلح در موارد لازم دست به کار شن.

تبصره سه: دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با نا آرومی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­های داخلی زندانها و بازداشتگاه­ها به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی تدوین و به تأیید رئیس قوه ­قضاییه می رسه.

تبصره چهار: اگر نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی به وسیله گروهی از مأموران انجام بشه تشخیص تیراندازی رو دوش فرمانده گروه مأموران مراقب می­باشه.