مدل‏های انتقال دانش،پایان نامه درباره چابکی سازمانی

۲-۶-۲-مدل‏های شناختی

علم مثل دارایی سازمانیه که نیاز به رسیدن دقیق، بیان، ذخیره، اندازه‏گیری، نگهداری و منتشر کردن کنترل شده داره. ایجاد ارزش از راه کاربرد متوالی بهترین روش‏های حاصل و هم دوری از خطاهای ناآشکار ریشه‏یابی شده و کتبی و هم بهره بردن از درس‏های آموخته شده به دست می‏آید. در این نگاه روی استفاده دوباره، افزایش استانداردسازی و حذف روش‏های قدیمی که کارآیی خود رو از دست داده‏ان، تمرکز می‏شه(اسمیت،۲۰۰۸).

۲-۶-۳-مدل‏های انجمنی/ارتباطی

در این مدل‏ها درباره ویژگی‏های گروه‏های کاری که باید دارای توانایی‏هایی چون، خودسازماندهی، یاد گرفتن دائمی و تبادلات غیر رسمی باشن، بحث می‏شه. علم در تفکری ایجاد می‏شه که تو یه انجمن گردش می‏کنه؛ جایی که زبون مشترکی هست، اعتماد اجازه بهره‏ورداری از مکاشفه‏ها رو می‏دهد، ممکنه آرایه‏های نهفته به صورت خلاقانه برنامه‏ ریزی شه و نشونه‏های مهم و راه‏حل‏های کاری متوالی به وسیله بیان داستان‏های کاری منتشر می‏شن(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۸).

۲-۶-۴-مدل‏های فلسفی

در این مدل‏ها بازارها و فرایندهای داخلی براساس گفتگوی دوطرفه تو یه زمینه هدف دار، سوال در مورد فرضیات و جستجو همیشگی درباره رفتار رقبا، مورد توجه قرار می‏گیرد. این دیدگاه، شخصی سازی رو مقدم بر کدکردن می‏دونه و تکنولوژی کمی رو مورد استفاده قرار می‏دهد. هم اینکه محرک‏های فرهنگی اصلی واسه این کار، حفظ رابطه آزاد(رد و بدل کردن نظر)، تشویق، درخشش نظرات، جستجو خلاقانه و اثبات عقیده و نظره.با در نظر گرفتن تجربیات سازمان‏های پیشرفته در مورد مدیریت علم، ترکیب مدل‏های شبکه، فلسفی و انجمنی به همراه به کار گیری مدل شناختی، ترکیبی مناسب واسه مدیریت علم در سازمانه و محرک‏های اصلی در همین زمینه؛ ارتباطات و روابط، اعتماد، همدلی، انجمن گفتگوی دو جانبه عمیق و تکنولوژی واسه رسیدن به گفتگو وبرقراری رابطه با ثبات هستن(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۹)..

Smith

cocabadse

Reviewingthe literature of knowledge

Nework model

Smith

Congnitive models