مدیریت زمان:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

مدیریت موفق زمان روشای جدیدی رو نشون میدهدتا:

  • دیدگاه بهتری در مورد کارای وابسته به یکدیگرو اولویتا بدست بیاریم .
  • فرصتای بیشتری واسه پرورش خلاقیت خود و بقیه داشته باشیم
  •  فشارای روحی و استرس رو کاهش بدیم.
  • اوقات فراغت بیشتری بدست بیاریم و بتونیم کارای اساسی و مهم رو انجام بدیم تا سریعتر به اهداف مون برسیم (حقیقی وعلیمردانی، ۱۳۸۰).

رابینز یکی از صاحب نظران مدیریته به دو نوع زمان باور داره :یکی  زمان غیرقابل کنترل و دیگری زمان قابل کنترل.اون میگه خیلی از مدیران نمی تونن تموم وقتشون رو کنترل کنن اونا پیوسته و روزمره به بحرانای یهویی عکس العمل نشون میدن .وقت کلی مدیران صرف پاسخگویی به درخواستها وتقاضاا و هم اینکه توجه به مسائل ومشکلاتی می شه که بقیه  ایجاد کردن. این نوع  زمان رو نمیشه کنترل و مدیریت کرد ،در مقابل  بخشی از وقت آدمی  قابل کنترله.  خیلی از پیشنهادهای مطرح شده واسه مدیریت زمان مربوط به به کار گیری زمان قابل کنترل  است  چون بخش کنترل پذیر افراد قابل  مدیریت کردنه(رابینز،۱۳۸۳).

آلک مکنزی میگه ارزش واقعی مدیریت زمان یعنی ارتقای همه ابعاد زندگی ما،به تعبیردیگر ارمغان مدیریت زمان، واسه ما زمان بیشترنیست،بلکه زندگی بهتره (نجف بیگی، ۱۳۸۱).

میلر (۱۹۸۵)ودیلون (۱۹۸۱)، میگن : زمان تنها منبعیه که به محض رسیدن به اون باید مصرف شه ،وآهنگ مصرف آنهم  ثابته  شصت ثانیه در هر دقیقه وشصت دقیقه در هر ساعت. به  این ترتیب ما نمی تونیم  زمان رو اداره کنیم .بلکه فقط می تونیم رابطه خودمون بازمان  رو اداره کنیم . اینطوری مقدار وقتی که در اختیار ماست، قابل کنترل نیس و ما فقط می تونیم  چگونگی به کار گیری اون رو  کنترل کنیم. ما هم اینکه در مورد مصرف شدن اصل زمان اختیاری نداریم بلکه فقط چگونگی مصرف اون  به ما مربوط می شه .

.Rabinz

.Alek makenzi