مزایای ایجاد پیاده‏راها/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

* درک زمان (رابطه با محیط شهری متناسب با سرعت پیاده، بهبود دسترسی به نواحی مرکزی شهر)

*  تسلای خاطر، ایجاد حس مکان، امنیت محیط، ایمنی عابرین پیاده و اندازه انسانی ( آرامش روحی و روانی حاصل از تصمیمات کالبدی و تحکیم رابطه آدم و محیط: یعنی شهروندان خیلی راحت و بدون نگرانی به انجام کارها و خرید خود می پردازن و کودکان و سالمندان از خطر تهدید خودرو در امونن)

* ملاحظات زیست محیطی، اقلیمی و پایداری  (کاهش آلودگیا، استفاده ازعناصر طبیعی، بهبود شرایط فیزیکی و ارتقا چهره مرکز شهرها و ایجاد شرایط آسایش و رفاه و سلامت فیزیکی و روانی آدم)

* بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی  (امکان برخورد و گفتگو با بقیه و تماس با محیط شهری)

* ایجاد فعالیتای جور واجور و مبادلات تجاری (ایجاد فعالیتا و کاربریا زیاد و جور واجور، ایجاد جنب و جوش سرزندگی و امنیت در فضای شهری، بهبود مبادلات تجاری در مرکز شهرو جذب سرمایه گذاریای جدید)

* فرهنگ  (شناسایی ارزشای تاریخی و سنتی محیط شهری، هویت مکانی و هم عوامل پیوند دهنده افراد با همدیگه و با محیط شهری)

* ایجاد حس مشارکت (حضور فعال افراد و گروه ها در اراده کردن و اجرا، حس مسئولیت، مالکیت و وابستگی بیشتر به محیط). ۶) ، ۱۹۹۹ ، Andren)

پیاده‏راه‏سازی به عنوان پروسه بیرون روندن خودروها و در بعضی موارد کاهش سرعت خودروها و خلق خیابا نهای دوستدار پیاده، امتیازات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیادی داره که در جدول شماره ۱ آورده شده:

جدول (۲-۸): امتیازات پیاده‏راه‏سازی

امتیازات اقتصادی امتیازات اجتماعی امتیازات زیست محیطی
بهبود اقتصاد کلی منطقهخلق فضاهای عمومی و گسترش تعاملات اجتماعیکاهش آلودگی هوا و صوت
بالا رفتن قیمت املاکایجاد حس قوی مکانی و خلق غرور مدنیکاهش انتشار گازهای گلخانه ای
جذب افراد توانا به مناطق رو به نابودیافزایش مشارکت مردم در فضا و اتحاد اونا و تجدید زندگی مدنیکاهش مصرف سوختای فسیلی
پشتیبانی از اقتصاد محلیگسترش پیاده روی و دوچرخه سواریکاهش نیاز به پیشرفت­ی زمین
توانایی دسترسی و کاهش هزینه های حمل و نقل خونوادهافزایش سلامت روحی و روانی (مرض چاقی کمتر، تناسب اندام، کاهش مشکلات روانی)حفظ فضاهای باز
کاهش هزینه های بهداشتی و درمانیافزایش عدالت اجتماعیحفظ تنوع زیستی
کاهش هزینه های ثابت و متحرک به کار گیری خودروافزایش استقلال کودکان و کهنسالانبهبود کمیت و کیفیت آب
کاهش هزینه های زیرساختی (جاده و پارکینگ و … )افزایش امنیت 
جذب توریست و گردشگر