مسؤولیتهای والدین:/پایان نامه درباره کودک آزاری

والدین معتاد بیشتر در فکر تأمین مواد و مصرف اون هستن و گاه دختران نوجوون خود رو در جهت تأمین پول یا مواد مجبور به خودفروشی می کنن، در اینجور خونواده هایی خطر غفلت و بی توجهی به کودکان همیشه هست و این اثر طبیعیه چون که تموم هوش و حواس والد به مسئله اعتیادش می باشه.

افکار وسواس و رفتارای عجیب و غریب در این کودکان بیشتر مشاهده می شه شایدً بی قرار یا بی توجه و خیال پرداز به نظر می رسه.

هم اینکه رفتارای بزهکارانه و خشن مثل دروغ گویی ، فرار از خونه و مدرسه، دزدی، فحاشی و خشونتای فیزیکی از اونا بیشتر سر می زنه.

بیشتر جوانان مواد مخدری و والدین کودک آزار، خودشون در دوره کودکی مورد کودک آزاری قرار گرفته ان.

بررسیای زیاد ثابت کرده که افراد خشن در دوران کودکی ، خودقربانی و یا تماشاگر خشونت بوده ان. اینطوری خشونت خونگی به یه فرد پایان پیدا نمی کنه و قربونی در بزرگسالی و پس از تشکیل خونواده، همون رفتار رو در خونواده در حل اختلافات و تنشای خانوادگی به کار میگیره.

ازدواج زودرس، بی سوادی و پایین بودن سطح تحصیلات والدین می تونه از مهمترین علل از دست دادن مهارت های لازم واسه نگهداری و پرورش کودکان باشه. هم اینکه کودکانی که در خونواده های دارای نامادری و یا ناپدری زندگی می کنن، بیشتر از کودکان دارای پدر و مادر مورد آزار و خشونت قرار می گیرن.