مسیریابی وسایل نقلیه:"پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه"

۲-۵- اجزای مسأله VRP

اجزای مسأله VRP رو در شکل عادی و شناخته شده اون می توان به مجموعه مشتریان، مجموعه وسیله نقلیه (ناوگان حمل و نقل)، و مسیرها  تقسیم بندی کرد. هر کدوم از این اجزا دارای خصوصیاتی هستن که به عنوان فرضیات مسأله یا پارامترهای ورودی اون باید روش زوم بشه. توضیح این خصوصیات در زیر آورده شده.

 

۲-۵-۱- خصوصیات کلی مشتریان

مکان هر مشتری: با گره در گراف شبکه مسیرها نشون داده می شه. مختصات مکان مشتری در صورت ضرورت واسه محاسبه فاصله-زمان و یا هزینه سفر بین گره ها استفاده می شه.

  1. مقدار درخواست مشتری: معرف مقدار کالاییه که باید به مشتری تحویل داده شه، یا از محل مشتری جمع بیاری شه.