مفهوم بین المللی بودن قرارداد//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین ­المللی جور واجور راه­حل­های مختلفی واسه تعریف مشخصه بین ­المللی بودن قرارداد ارائه  شده که این بازه رو می­توان از برگشت به محل سکونت عادی یا محل تجاری دو طرف در کشورای جور واجور  تا اتخاذ معیارهای کلی­تر مثل دارا بودن رابطه­های مهم با بیشتر از یه کشور، انتخابی از قوانین کشورای جور واجور ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین ­المللی در نظر گرفت.

 

در این اصول هیچ کدوم از معیارهای مزبور به روشنی مقرر نمی­شه با این وجود فرض بر اینه که معنی قرارداده های بین ­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شه، اون­اون طور که در آخر فقط وضعیت­هایی مستثنا شه که هیچ عامل بین ­المللی در اون­ها ذی ورودی نیس، یعنی مواردی که در اون­ها همه عوامل مربوط به قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشه.

 

قید بین ­المللی روشن کننده این امره که دو طرف قرارداد در اون طرف مرزها با هم معامله می­کنن و یا قرارداد بناست که در اون طرف مرزها به اجرا دربیاد، و مهم­ترین فرق قرارداده های داخلی با قرارداده های بین ­المللی رابطه این نوع از قرارداده ها با بیشتر از یه نظام ملیه، بر خلاف قرارداده های داخلی که در چهارچوب یه نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شن، در قرارداده های بین ­المللی دست کم دو نظام ملی مطرحه.

 

بعضی هم در تبیین بین ­المللی بودن قرارداد­ها قائل به صورت جدا شده از هم هستن: قرارداد بین ­المللی در معنی اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها گفته می­شه، اما قرارداد بین ­المللی در معنی اعم به قراردادی که یه طرف اون  دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگه یه شخصیت حقوق خصوصی باشه قابل اطلاقه، بلکه در مواردی هر معامله­ای رو که دو طرف اون از ملی بودن­های جور واجور باشه اصطلاحا معامله بین ­المللی و قرارداد و داوری مربوط به اون رو قرارداد بین ­المللی و داوری بین ­المللی می­نامند. کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا هم  تعریف خاص­ای از بیع (که از جمله قرارداده های تجاری بین ­المللی می­باشه)ارائه کرده، براساس کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، بیع وقتی جنبه بین ­المللی به خود میگیره که محل تجارت دو طرف قرارداددر کشورای جور واجور باشه،بنابر این دیگه فرق نمی کنه که کالا از کشوری به کشور دیگه حمل شده باشه یا خیر.

– شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۲، داوری تجاری بین ­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص۱۴۷.