مقیاس بوئن:/پایان نامه هموابستگی زوجین

(۵۰-۲۵) : زندگی افراد این سطح هم هنوز پیرو سیستم عاطفی محیط و عکس العمل به بقیه افراد شکل میگیره. در این سطح، رفتار کنترل شده و هدف دار هست. ولی به خاطر کسب تایید دیگرونه و انرژی اونا بیشتردر راه ارتباطا صرف می شه تا هدفای شخصی. زندگی این افراد، جز در زمانای استرس، کارکرد بهتری نسبت به گروه قبل داره. اونا درصورت هماهنگی سیستم ارتباطی خونواده یا محیط با اهدافشون، می تونن بهترین کارکرد رو داشته باشن.

(۷۵-۵۰) : افراد این سطح، هنوز، در بیان افکار و احساس واقعی شون به افراد مهم زندگی خود در رقابت هستن، اما تلاش می کنن تا هویت مستقلی داشته باشن. در عین حال، ممکنه در مواردی که تصمیماتشان مورد تقبیح اون افراد مهم قرار بگیره، براساس واکنشای عاطفی اراده کردن کنن. این افراد، هم از ارتباطا و هم از اهداف شخصی، رضایت به .

(۱۰۰-۷۵) : افراد بسیار کمی در این سطح قرار می گیرن. اونا می تونن به طور خودکار افکارشون رو از احساسات جدا کنن. این افراد، براساس تفکر تصمیم می گیرن، و می تونن مرزها و حریم هاش شخصی سالمی در روابطشون برقرار کنن. در عین حال، قدرت اون رو دارن که صمیمیت دوستیای نزدیک رو به هم تجربه کنن. این افراد انعطاف پذیر و مقتدرند و در شرایط مخالف، قدرت تحمل استرس رو دارن.

بوئن بیان می داره، کسائی که در سطح برتری ۷۵ قرار دارن. از برتری خیلی بالایی بهره مند هستن و کل آدمایی که بالای سطح برتری ۶۰ قرار می گیرن، درصد ناچیزی از کل جامعه رو تشکیل میدن (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, ۱۳۸۸).