نارسایی سیستم ورشو:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

– توافق ۱۹۶۶ مونترال بین مسئولان،

– قانون ۱۹۹۲ ژاپن،

– توافقات بین مسئولان حمل یاتا ۱۹۹۵-۱۹۹۶،

– قوانین شورای اتحادیه اروپا ۱۹۹۷،

کنوانسیون مونترآل

در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۹۵، شورای ایکائو تصمیم به ایجاد یه گروه تحقیق گرفت که وظیفه این گروه، کمک به اداره حقوقی در پیشرفت و ایجاد یه عملکرد در چارچوب ایکائو واسه تسریع در روند به روز سازی سیستم ورشو بود. اداره حقوقی، بعد در جلسه صد و چهل و هفتم، گزارش خود رو تقدیم شورا کرد تا به شورا راهکارهای لازم برایبه روز سازی سیستم ورشو رو بده.  گروه تحقیق، فهمید که لازمه تا ایکائو، سیستم ورشو رو به روز کنه، با این تصور که تنها مشکلات اساسی و مهم سیستم ورشو مانند صلاحیت و مسوولیت، نیاز به اصلاح دارن. گروه تحقیق، صلاحیت پنجم رو مورد بررسی قرارداد. طبق این قانون، محل اقامتگاه یا سکونت دائمی مسافر، واسه خواهان در اقامه دعوی مورد استفاده س. اینجور قانون ای قبلا در قرارداد گواتمالاسیتی پیش بینی شده بود. این قانون اجازه میده تا اگر مسئول حمل و نقل هوایی، مشغول به کار در کشور اقامتگاه یا کشور محل سکونت دائمی مسافر باشه، مسافر بتونه در اونجا اقامه دعوی کنه.  با اینکه بعضی از اعضای گروه، صلاحیت پنجم رو رد ننمودند، اما به باور اونا، بعضی از کشورای اروپایی در پذیرش اینجور پیشنهادی دچار مشکل می شن؛ چراکه با پذیرش اون، یه شخص ساکن آمریکا، حتی در حالتی که یه حادثه هوایی بین دو نقطه در خارج از آمریکا اتفاق افتاده باشه و مسئول حمل هم اهل آمریکا نباشه، می تونه به دادگاههای کشور خود مراجعه و اقامه دعوی کنه. به نظر بعضیا دیگه، صلاحیت پنجم، بار مضاعفی رو بر دوش مسئولان حمل هوایی بوجود میاره و تاثیر قابل توجه ای بر اندازه حق بیمه ها داره. از اون جایی که بر سر این مسائل، اتفاق نظری بین اعضا نبود، گروه عزمشو جزم کرد تا این موضوع رو در دستور کار خود قرار نده.

  1. EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167.
  2. Ibid.

 

  1. Ibid, at page 29.

 

۴.Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502.

  1. The Japanese Initiative of 1992.
  2. IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI.

 

  1. The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1.