نانو ذرات اکسید آهن//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمایت

۱-۵-۱- روش همرسوبی

همرسوبی یه روش ساده و بی­دردسر واسه سنتز اکسیدهای آهن (Fe3O4 و -Fe2O3γ) از محلول­های آبی [Fe2+/Fe3+] از راه افزایش یه باز (قلیا) تحت اتمسفر بی اثر و در دمای اتاق یا دماهای بالا می­باشه. اندازه، شکل و ترکیب نانوذرات مغناطیسی تولید شده خیلی به نوع نمک­های مصرفی (کلراید، سولفات، نیترات و پرکلرات)، نسبت Fe2+/Fe3+، دمای عکس العمل، pH و قدرت یونی محیط بستگی داره. با این روش سنتزی در صورت ثابت بودن شرایط سنتز، کیفیت نانوذرات تولید شده به طور کاملً تکرار پذیر هستش.

معمولاً مگنتیت (Fe3O4) با اضافه کردن یه باز (قلیا) به مخلوط آبی از کلرید آهن II و III تو یه نسبت مولی ۲:۱ جفت و جور می­شه. رسوب مگنتیت مشکی رنگ می­باشه. می­دهد. عکس العمل کلی به این صورت نوشته می­شه:

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH                                      Fe3O4 + 4H2O

 

طبق ترمودینامیک این عکس العمل، در نسبت مولی ۱ به ۲ از Fe2+ به Fe3+ و تحت محیط خالی از اکسیژن رسوب کاملی از Fe3O4، در pH 9 تا ۱۴، تشکیل می شه. وگرنه Fe3O4  حاصل ممکنه به صورت زیر اکسید شه:

Fe3O4 + 0.25O2 +4.5 H2O                     ۳Fe (OH) 3