نشانگان خوردن شبانه//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

۳-۲- مکانیزمای دفاعی

ساختار دفاعی مفهومیه که اولین بار به وسیله فروید مطرح شد که به عنوان فرایندهای روانشناختی خودکاری که فرد رو از هشیاری خطرات داخلی و خارجی حفظ می کنه تعریف شد(یانگ جون و همکاران، ۲۰۱۵).با اینکه دفاعها خودشون سایکوپاتولوژیک نیستن اما نشون داده شده که مشکلات روانپزشکی بطور فروانی از سبکای دفاعی ناسازگارانه یا مکانیسما استفاده می کنن.تحقیقات گوناکون نشون دادن که مشکلات روانپزشکی یا نشانهاشون با سبکای دفاعی ناسازگارانه در رابطه ان(باند و پری،۲۰۰۴؛ اکرمن وهمکاران، ۲۰۰۰؛ یانگ و ژانگ،۲۰۰۲،به نقل از یانگ جون و همکاران، ۲۰۱۵)

واسه بحث در مورد عملکرد های دفاعی در اول لازمه مختصری از دیدگاه فروید مطرح شه؛ نظام روان تحلیل گری فروید اثر بزرگی برنظریه و عمل در روانشناسی، روانپزشکی و تصور ما از وجود آدم و درک ما از شخصیت داشته(شولتز و شولتز، ۱۳۸۷)

طبق دیدگاه فروید آدم موجودی تلقی می شه تو یه دنیای محدود با منابع محدود که واسه ارضای نیازای شخصی تلاش می کنه و واسه ارضای این نیازها باید رفتاری از خود نشون بده که اونو در جهت رفتار هدف دار جهت دهد چون همه این هدفها در محیط دور و بر قرار دارن  آدم باید با محیط دور و برش سازش پیدا کنه و چگونگی زندگی کردن رو فرا گیرد.حال از دیدگاه فروید این آدم دارای شخصیتیه که این شخصیت از سه سیستم بن،من و فرا من تشکیل شده استکه هر کدوم از این سه عامل دارای عمل معینیه. (خداپناهی، ۱۳۹۰)

۱-۳-۲. شخصیت و عامل های اون

بن: فروید بن رو نظام دیرینه فرد می شناسه.بن مخزن کل انرژی روانی (لیبیدوه)؛در اختیار بودن انرژی به بن فرصت میده که نسبت به نیازای جسمی مستقیما عکس العمل نشون میده. بن تنشای داخلی رو تحمل نمی کنه و فورا واسه تخلیه اون تلاش می کنه.عمل پذیری بن براساس اصل لذته و طبق اصل تعادل حیاتی منتهی به کاهش تنش می شه.

محتوای بن بیشتر ناهشیاره.بن مکانیزمای آشکاری واسه تحقق اصل لذت در اختیار داره چگونگی عمل بن از راه روند اولین تفکر مشخص می شه.فرایندهای اولین بطور غیر منطقی و بدون تشخیص موقعیت وقتی روی میدن.بن هنگام نبود دسترسی به ارضای نیاز خارجی به فرایندهای ذهنی-داخلی مانند توهم روی می آورد تا به خواسته هاش برسه. (خداپناهی، ۱۳۹۰). بن، ساختاری خودخواه، لذت جو، اولیه، غیراخلاقی، سمج و عجوله. (شولتز و شولتز، ۱۳۸۷).

من: ارگانیزم واسه اینکه زندگی کردن رو بیاموزد باید بتونه فرق بین واقعیت و تخیلات رو بشناسه.بن که تا کنون از قوانین فرایندهای اولین تفکر پیروی می کرد در وضعیتی نیس که این تفاوتا رو بشناسه اینجوری بعضی وقتا ارضای نیازبی واسطه به جای لذت به آزردگی میرسه.از اونجا که بن واسه ارضای بی واسطه تلاش می کنه نمی تونه لذت رو به تاخیر بندازه به خاطر فرق گذاشتن بین تخیلات و واقعیت و ضرورت تاخیر در ارضا سازه ای بوجود می اید که به عنوان واسطه ای بین بن و واقعیت عمل می کنه که این سازه من نامیده میشه.

من از راه اصل واقعیت هدایت می شه؛ البته این بدین معنا نیس که از لذت طلبی صرف نظر شه بلکه من بیشترین تلاش هاش رو واسه ارضای کشاننده ولذت تا جایی با واقعیت منطبق باشه پشتیبانی می کنه.

من از قوانین فرایندهای ثانوی تفکر پیروی می کنه فرایندی که براساس منطق تشخیص موقعیت وقتی و فرق بین واقعیت و غیر واقعیت در تفکر بزرگسالان مشخص می شه.من از وسایل حافظه تمرکز استفاده می کنه اینجوری می تونه ارضای نیازها رو به تاخیر اندازد و واسه اهداف دراز مدت برنامه ریزی کنه.(خداپناهی،۱۳۹۰)

با اینکه محتوای من به طور وسیع هشیارانه س آدم نمی تونه به تموم جنبه های عمل من آگاهی داشته باشه هم اینکه مکانیزمای دفاعی که فرد رو در مقابل اضطراب و درد روانی مواظبت می کنه از فعالیتام به حساب میاد.عموما شخص نسبت به مکانیزمای دفاعی هشیار نیس. (خداپناهی،۱۳۹۰)

فرامن: براساس نظر فروید فرامن به آخرین عامل شخصیت تغییر پیدا میکنه و دو نوع عمل اصلی داره که وابسته به مکانیزمهای تقویته: ۱)به شخص در قبال رفتارای اخلاقی جایزه میده؛ ۲)شخص رو واسه رفتارای غیر مقبول اجتماعی اش با ایجاد احساس گناه تنبیه می کنه.فرامن نشون دهنده درون سازی هنجارهای اخلاقیه و بیشتر اون رو وجدان شخص می گن. بر عکس من فرامن نه فقط خودنمایی تکانهای غیر مقبول رو به تاخیر میندازه بلکه بیشتر به مقابله با اونا می پردازه.

Id