نظریه‌های شخصیت،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت

مکتب روانکاوی در قرن بیستم، یکی از مکاتب روانشناسی شناخته شده بود. این مکتب واسه روشن کردن ابعاد گستردهٔ روان آدم، نه فقط به صورت بخشی از نظریه و روش علمی در بررسی رفتار آدم درآمده بلکه طوری بسیار دامنه دار و پایدار، بر فرهنگ ها و اجتماعات موجود بشری تأثیرگذاشتهه. به طور کلّی از نظر بیشتر محققان، اولین نظریّهٔ کامل روانی در تاریخ علوم به روانپزشک اتریشی و مؤسس این مکتب، زیگموند فروید، تعلّق داره. از دیدگاه فروید، روان یا شخصیّت آدم مثل تکّه یخ قطبی بسیار بزرگیه که تنها قسمت کوچیکی از اون آشکاره؛ این قسمت سطح آگاه رو تشکیل می دهد. بخش کلیٔ دیگه اون، زیر آبه که ناخودآگاه رو تشکیل می دهد. بخش ناخودآگاه، جهان خیلی از خواسته ها، تمایلات، انگیزه ها و عقاید سرکوب شده که آدم از اون آگاهی نداره. واقعا تعیین کنندهٔ اصلی رفتارای بشر، همین عوامل ناخودآگاه اون هستن که از سه قسمت کلی تشکیل می شن:

نهاد، خود، فرا خود: از نظر فروید، رفتار یا روان یا شخصیّت آدم همیشه محصول رابطه دوطرفه متعامل و یا مخالف این سه عامله. (شاملو، ۱۳۹۰) پایه نظریهٔ روانکاوی که متأثر از علوم بشدّت علّی و عینی فیزیک و فیزیولوژی در قرن نوزدهم اروپا بود، بر فرضیّهٔ صرفه جویی نیرو استواره. براساس این فرضیّه، انرژی از شکلی به شکل دیگه تغییر می کنه ولی هیچ وقت مقدار خود رو در طبیعت از دست نمی دهد؛ یعنی انرژی روانیاز انرژی جسمی به وجود میاد و برعکس. (شاملو، ۱۳۹۰)

ب) روانشناسی تحلیلی یونگ:

کارل گوستاویونگ مهم ترین شاگرد و همکار فروید بود و مدّت ۶۰ سال از زندگی خود رو صرف شناختن روان پیچیدهٔ آدم و روش های برطرف کردن مشکلات اون کرد. الان، از اون به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران مسائل روانی در قرن بیستم میلادی نام می برند. یونگ شخصیت هر فرد رو محصول تاریخ قرون و دوران اجداد اون می دونه. به نظر اون شخصیّت آدم امروزی، براساس تجارب جمعی و صعودی نسل های گذشته و حتّی آدم های اولیّه شکل گرفته. مبنای شخصیّت، قدیمی، ابتدایی، ذاتی، ناخودآگاه و اتفاقاً جهان شموله. اهمیّتی که یونگ واسه گذشتهٔ نژادی و تاریخی شخصیّت فرد قائل بود، باعث شد که بیشتر از هر روان شناس دیگری به مطالعهٔ اسطوره ها، مذاهب، سمبولای قدیمی، آداب و رسوم و عقایدانسانای اولیه بپردازه و واسه اون ها همون قدر اهمیّت قائل شه که واسه خواب ها، تخیّلات و هذیون های پسیکوتیک قائله. (شاملو، ۱۳۹۰، ص ۴۶). به نظر یونگ، شخصیّت از چند سیستم جدا ولی مربوط به هم تشکیل شده. مهم ترین این سیستم ها عبارت ان از: ایگو؛ ناخودآگاه شخصی و عقده های اون، ناخوآگاه جمعی و آرکی تایپ های اون، پرسونا، آنیما، آنیموس و سایه. در نظریه یونگ، معنی خودمون، محور اساسی تموم شخصیّته. (شاملو، ۱۳۹۰)

psychodynamics

psychoanalysis

unconscious

id

ego

superego

conservation of energy

psychic energy