نظریه عوامل بهداشت روانی //پایان نامه درباره انگیزش شغلی

این نیازها معمولا به وسیله عوامل داخلی شغل رفع می گردن ، مثل مسئولیت بیشتر ، پیشرفت در کار ، کسب موفقیت و شناسایی و تشویق به خاطر حسن انجام کار . اگه این جور رضایتمندی به راه مطلوبی از راه عوامل داخلی شغل حاصل گردند ، اثبات می شن .

با در نظر گرفتن این تفکیک بین عوامل ایجاد رضایت و عوامل ایجاد نارضایتی ، مدیر می تونه واسه کاهش نارضایتی و افزایش انگیزه و رضایت شغلی اقدام کنه . اینجوری بهسازی محیط کار واسه حفظ وضع موجود خوبه ، ولی واسه انگیزه کارکنان در جهت تحقق وضع مطلوب ، کفایت نداره . واسه رسیدن به وضع مطلوب ، باید کارکنان رو با به کار گیری انگیزندهایی مثل کسب موفقیت تشویق کرد اینجور برخوردی با کارکنان می تونه منتهی به تغییر خیلی عجیبی در بهره وری نیروی انسانی شه (هرسی و بلانچارد ، ۱۹۸۳ ، ص ۶۰ )  .

.Two factors theory of motivation (hygiene & motivators)

.Increased responsibility