نظریه پردازی در مورد انگیزش//پایان نامه درباره انگیزش شغلی

 • نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزانندها ؛
 • نظریه x و y .
 • نظریه مک کلند
 • نظریه آلدرفرERG
 • نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزه ، فقط به انگیزه ها و نیازای شکل دهنده رفتاری می پردازه و فراگرد ایجاد ، تقویت ، هدایت و حفظ انگیزه رو تشریح نمی کنن ؛ در حالی که نظریه های تبیین کنده فراگرد انگیزه ، با بررسی ساز و کارا و روش های ایجاد انگیزه ، به تشریح این بخش از معماری انگیزه می پردازن . در این نظریه ها ارتباطایی که باید ایجاد و حفظ گردند ، عواملی که باید در نظر گرفته شن و تغییرات مهمی که باید به وقوع ملحق شن تا محیط کاری تولید کننده شه ، بررسی می شن .

  تا الان نظریه های زیادی واسه تبیین فراگرد انگیزه ارائه شدن . بعضی از نظریه ها که اهمیت خاص ای دارن ، عبارتند از :

  1. نظریه تقویت و اصلاح رفتار ؛
  2. نظریه انتظار؛
  3. نظریه برابری ؛
  4. نظریه هدفگذاری .

  هر کدوم از این نظریه ها ، بینش خاص ای درباره چگونگی ایجاد انگیزه در افراد و مدیریت رفتار از راه انگیزه ارائه میده ( بونه و کرتز ، ۱۹۹۲ ، ص ۳۴۶- ۳۴۷ ) .

  ۲-۲-۳-۱- نظریه سلسله مراتب نیازها

  این نظریه که به وسیله آبراهام مزلو ارائه شده یکی از معتبرترین نظریه های ارائه شده در مورد نیازای انسانیه طبق این نظریه ، نیازای اساسی آدم عبارتند از :

  • نیازای جسمی اولیه ( نیاز به غذا ، پوشاک ، مسکن و … ) ؛
  • نیازای ایمنی ( نیاز به ثبات و خلاص شدن از ترس و نگرانی ) ؛
  • نیاز به احترام ( احترام و مقام و موقعیت ) ؛
  • نیاز به خودشکوفایی .

  مزلو علاوه بر موارد فوق دو نوع نیاز و تمایل دیگه رو در آدم شناسایی و مطرح کرده :

  • نیاز به دونستن و فهمیدن ( شناخت و درک پدیده ها ) ؛
  • نیازای زیباشناختی ( نیاز به زیبایی و نظم ) .

  .Boone

  .Kurtz

  .Hierarchy of need

  .Maslow

  .Physiological need