نقاط ضعف وفاداری به برند:/پایان نامه درباره وفاداری برند

خیلی از محققان فکر می کنند که وفاداری رفتاری به تنهایی نمی تونه علل واقعی خرید رو بگه پس ابعاد نگرشی هم باید روش زوم بشه.

۲راه و روش نگرشی: شامل قصد خرید برند مورد نظر و تعهد به اون بر خلاف سرویس دهی همسان و تلاش‎های بازاریابی گسترده از طرف رقباه (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص ۶). مشکلات مواجه شده در سنجهای رفتاری وفاداری به برند نشون میدن که به چه دلیل تفاوت بین وفاداری به برند و رفتار خرید تکراری اهمیت داره (رفتار خرید تکراری یعنی این که مصرف کننده فقط دائم در حال خرید محصول بدون احساس خاص نسبت اون هستش). در مقابل معنی وفاداری به برند بر این نکته تاکید داره که مصرف کننده دارای رجحان واقعی نسبت به برنده. براساس این تفاوت هدفی که بر اساس نگاه مصرف کننده نسبت به محصول و هم اینکه رفتار خرید در اونا باشه، ایجاد شده (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص۷۶). پس نیاز به جا دادن نگاه در کنار رفتار واسه تعریف وفاداری به برند به وسیله خیلی از محققان احساس شده. دی شاید اولین کسی بود که این نیاز رو تشخیص داد و تفسیر کرد (روشندل، ۱۳۸۸، ص ۳۱). دیدگاه نگرشی وفاداری به برند به گرایش به وفادار بودن به یه برند و بر قصد مشتری بر وفادار بودن تاکید داره. اما دیدگاه رفتاری برند بر وفاداری واقعی مشتری به برند (قصد انتخاب برند) تاکید داره (کاظمی راد ، ۱۳۸۸، ص۴۷). دیک و باسو (۱۹۹۴) گفتن که نگاه به صورت نسبی نسبت به یه برند در نظر گرفته می شه؛ چون تفاوت نگرشی و آزمایش نسبی مشتری از مارکای موجود از بین یه مجموعه، از مشخصه بزرگتری بهره مند هستن؛و وفاداری دراز یه وقتی که نگاه قوی و مطلوب نسبت به یه برند خاص و پشتیبانی تکراری هست ؛ بیشتر حفظ می شه (کواستر، ۲۰۰۳، ص ص ۲۸- ۲۷).

وفاداری نگرشی از اجزای موثر و شناختی وفاداری به برند حساب می شه ؛ این نوع وفاداری به عنوان ترجیح دادن برند، قصد خرید و تعهد دراز مدت مشتریان به یه برند و هم اینکه گرایش اونا به تبلیغات دهن به دهن (پیشنهاد ای) مثبت، تعریف می شه؛ البته این راه و روش وقتی واسه یه سازمان مهم  و سود آوره که به وفاداری رفتاری منجر شه؛ پس راه و روش وفاداری نگاه شامل شاخصایی مانند تعهد، اعتماد، تعلق خاطر و دلبستگی به برنده (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰).

 

الیور راه و روش نگرشی رو به سه قسم تقسیم کرده:

  • وفاداری شناختی که بر رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوطه.
  • وفاداری احساسی که به تعهد و اعتماد مشتری و به احساس ایشون مربوطه.
  • وفاداری کنشی که بر قصد مشتری واسه انجام عمل خرید در آینده مربوطه.

۳راه و روش ترکیبی: شامل راه و روش نگاه و راه و روش رفتاریه. (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص ۶). و بیان می‎کنه که وفاداری همیشه باید نگاه، گرایش و رفتارای پس از خرید مطلوب رو در بر میگیره (خیری و همکارانش، ۱۳۹۲، ص۵۵). در تحقیقات دیک و باسو (۱۹۹۴) هم وفاداری بیشتر  به عنوان ترکیب  ابعاد نگرشی و رفتاری درک شده.

Approach Attitude

Day

-Dick &  Bassou

Quester