نقل انتقال حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

ماده ۴ لایحه قانونی روش رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون دهاتی مجلس سنا مقرر می داره که :   اگر تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و بقیه حقوق زارعانه خود رو با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشن، زارع انتقال گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قائم مقام قانونی زارع فروشنده هستش و در مواردی هم که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود رو به توضیح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشن اسناد مسلم مثل این انتقالات ملاک عمل هستش.

هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده،اما در موارد گرفتار به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک میشه استفاده کرد.

ح -اجباری نبودن انتقال رسمی حق زارعانه :

هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده ۴۸ قانون ثبت اجباری بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت اونا الزامیه و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام اونا مکلف به ثبت کلیه اموال منقوله،ثبت اسناد اختیاریه و افراد می تونن از ثبت معاملات و قرارداده ها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی دوری می کنن مگه در مواردی که قانون مقرر داشته.

در ماده ۴۶ قانون ثبت مقرر شده :

ثبت اسناد اختیاریه مگه در موارد زیر:

۱-کلیه عقود و معاملات درباره عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشه .

۲-کلیه معاملات درباره حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده .

از همین ماده قانونی استیفاد می شه که معاملات هر عین یا سود یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شه.

به موجب ماده ۳۱ آیین نامه اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ حق زارعانه از حقوق درباره عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیس پس با در نظر گرفتن اجباری نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات درباره اونم اجباری نیس.

در ماده ۴۷ قانون ثبت هم موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بدونه ثبت اسناد زیر اجباریه :

۱-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

۲-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه

در ماده ۴۷ قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده و فقط از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده. پس با در نظر گرفتن اینکه ثبت معاملات درباره حقوق ثبت نشده اجباری نیس. حق زارعانه هم از این قانون مستثنی نبوده و ثبت معاملات درباره اون اختیاریه.

– خاقانی، کارافه، مجله حقوقی انتقادی کانون وکلا، شماره ۸۱، ۱۳۴۱، ص۷۰.

– اکبر عراقی،حق زارعانه و اولویت رعیتی در حقوق ایران، ص۴۳