هوش در حوزه سازمانی:/پایان نامه درباره هوش سازمانی

محقق و روان شناس هاروارد ، دکتر هوارد گاردنر به این نکته اشاره میکنه که بشر دارای بیشتر از یه نوع هوشه. این نظر مخالف با دیدگاه قدیمی از هوش فردیه که فقط به وجو یه عامل عمومی یا سطح لیاقت عمومی باور داشت. ایشون عقیده داره که ما هفت نوع هوش داریم که شامل هوش زبانی- کلامی ، منطق ریاضی ، موسیقیایی ، حسی ، بین افراد و هیجانیه. به طور مشابه ، سازمانا هم دارای تعداد زیادی هوش یا ابعاد لیاقت هستن یا بدون اون هستن. ایشون میگه: ” من در مشاهدات خود از شرکتای زیاد انگار هوش مکمل در سازمانا فهمیدم” (ملک زاده ،۱۳۸۹: ۳۲).

با به کار گیری عبارت هوش سازمانی به مواردی مثل ظرفیت احساس ، ایجاد معنی ، عمل کردن به صورتی انعطاف پذیر و خلاقانه و قابل برابری که در سطح سازمانی به اون دست پیدا می کنیم می پردازیم . . هوش سازمانی منبعی واسه آینده ماست و واسه گرفتن اون باید متفاوت فکر کرد و مدیریت کرد (McMaster, 1998:1).