هویت برند//پایان نامه درباره شخصیت برند

هویت برند مجموعه منحصر به فردی از تداعی گره های برنده که بر بستن عهد و پیمان با مشتریان دلالت داره (قودسوار ، ۲۰۰۸).

جاچیمسالر و آکر،(۲۰۰۰) یه هویت برند واسه، این که مؤثر واقع شه نیاز داره که با مشتریانش در

آمیزد، جدا از برند رقبا باشه و سازمان خود رو جوری که می خواهد و می تونه باشه نشون بده (دهدشتی شاهرخ،۱۳۹۱)

مؤثر بودن هویت برندیعنی ایجاد رابطه قوی با مشتری، ارتباطی که اون برند رو از بقیه رقبا جدا می کنه و مشخص می کنه که شرکت در بلندمدت چه می خواهد بکنه. یه عامل کلیدی و مهم واسه موفقیت در ساخت برند درک چگونگی پیشرفت یه هویت برنده ؛ یعنی دونستن این که برند خواهان چیه و بیان مؤثر اون هویت (آکر، ۱۹۹۶) یه برند وقتی هویت متمایزی داره که وعده های در رابطه، بادوام و باورکردنی متمایزی در مورد ارزش محصول، خدمت، یا سازمان رو ارائه دهد و منبع این وعده ها رو هم نشون بده (جاها واردهن و همکاران، ۱۹۹۹).

دا سیلورا و همکارانش (۲۰۱۱)، برخلاف عقیده خیلی از مدیران که می می گن هویت برند باید درطول زمان ثابت باشه، بیان داشتن با در نظر گرفتن این که محیط امروز شدیداً پویا و همیشهً در حال تغییره،هویت برند هم باید پویا باشه و درزمان زمان باید هویت برندی متناسب با محیط پیشرفت داد. اونا براساس وسعت های از ادبیات موجود در مورد هویت برند به این نتیجه رسیدن که هویت برند یه روند به طور کاملً پویااست و باید در طول زمان از راه اثرات دوجانبه مدیران برند و دیگه عناصر اجتماعی (مانند مصرف کنندگان)پیشرفت یابد. جنبه جست و خیز هویت برند به انعطاف پذیری برند در شرایط تغییرات محیطی منجر می شه (دهدشتی شاهرخ،۱۳۹۱).

هویت نام تجاری ترکیبی از جنبه هایی از نام تجاریه که باعث می شه نام تجاری قابل تشخیص شه وذهن مشتری رو واسه لحظاتی هدف بذاره. جنبه های جور واجور این هویت شامل نام تجاری محصول که می تونه نوشته شده یا نانوشته باشه (سمبلا،رنگا، شکلا وغیره) .اگه بخوایم هویت نام ونشان تجاری اثر داشته باشه، باید بین مشتریان اون رو مطرح کرده وآن رو از نام رقبا جدا سازیمف ،بعد چیزی که سازمان توانایی اش رو داره ومی خواهد درزمان زمان انجام بده رو ارائه کنیم. واسه اینکه تصویر یه نام و نشون رو جدا کنیم می تونیم با برنامه ریزی خوب، پشتیبانی، پرورش و حفاظت هوشیارانه به این مقصود برسیم، کلید ایجاد یه نام و نشون تجاری موفق شناخت چگونگی تدوین یه نام ونشان تجاری، دونستن معنی اون و بعد بیان مؤثر این هویته (حبیبی، ۱۳۹۳).

هویت برند یعنی بیان خارجی از یه برند شامل نام و هر گونه علائم و ویژگی های تصویری.

کولین، (۲۰۱۳) هویت برند در واقع در عنصر اصلی و منبع اساسیه که برند به وسیله اون خود رو به مشتریان می شناساند و از رقبایش جدا می کنه(احمدی کمرپشتی، ۱۳۹۲).

 

هالیدی وکنزل، (۲۰۰۸) یکی از بخش های مورد علاقه مدیران برند، ایجاد معانی تو ذهن مصرف کننده از

روش ایجاد هویت واسه نام تجاری می باشه (همون).

هویت برند در سمت و پیش ارسال کننده مربوطه. وظیفه ارسال کننده اون هستش که معنا، نسبت و کار نام تجاری رو مشخص کنه. اگه بخوایم معنی هویت رو خلاصه کنیم می توان گفت هر چند وقتی که یه نام تجاری آفریده می شه، انجام هر کاری ممکنه، ولی پس از گذشت زمان، اختیار معنی خود رو کسب می کنه.گر چه در اول نام تجاری اسمی بی معنا هستش که به محصول جدید گفته شده، اما سال به سال، معنایی مرکب از خاطرات ارتباطات در حال ساخت از گذشته و اجناس به خود می گیرد (مومنی،۱۳۹۲).

هویت برند همون جوهر برنده. مهمترین و منحصر به فردترین خصوصیات برند، در هویت برند تجاری نمایان می شه.

پروفسور جون کاپفر عقیده داره «داشتن یه هویت، یعنی بودن شما، همونطور که هستین پیروی از طرح ثابت ولی فردی خودتون».

– BARAND IDENTITY

– CHODESWAR

– Jachimsaler &Aaker

– DASILVA  & ETAL

– CHOLINE