وظایف نظام پویا:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

اما در مواردی که اعتراض صورت میگیره،تصمیم در مورد این اعتراضا به وسیله کمیسیونای خاص و کمیته های داوری می تونه اخذ شه و اگه لازم باشه در آخر موضوع مورد اختلاف در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار میگیره. این نوع روش ثبت در ثبت املاک جزایر دریای کارائیب استفاده شده. روش ثبتی که قانون ثبت ۱۳۱۰ ایران هم واسه ثبت املاک به کار برده و به ثبت عمومی معروفه هم همین  روش مزبوره.

بند سوم.روش پراکنده

در این روش منطقه ای مشخص رو آماده واسه ثبت اعلام می کنن. بعد از اون مردم می تونن واسه ثبت اولیه املاکشان درخواست کنن.از دید تئوری با مفروض گذاشتن این که صاحبان از منافع این نظام ثبتی آگهی دارن باید به سرعت واسه ثبت دست به کار شن. اما در عمل اونا واسه ثبت حق مالکیتشان اقدام نمی کنن. واسه پیشگیری از مشکل فوق میشه در اعمال این روش مراجعه واسه ثبت زمین یا معاملات درباره زمین رو اجباری اعلام کرد طوریکه معاملات زمین بدون ثبت اون بدون اعتبار باشه. پس روش پراکنده خود به دو گونه اجباری و اختیاری ممکنه انجام شه. در روش پراکنده معمولا” زمان بیشتر واسه ثبت لازمه و شکل های جور واجور خاص از زمینا (مخصوصا زمینای تملک شده بوسیله دولت،شهرداریا،نهادهای مذهبی،راه آهن و چیزای دیگه ای به جز اینا که با احتمال خیلی کم مالکیت اونا تغییر می کنه)احتمال مراجعه مالکشان واسه ثبت کمتره.  پس واسه پوشش کامل ثبتی در آخر روش منظم همیشه لازم هستش.

بند چهارم.آپدیت اطلاعات