پایان نامه ارزش ویژه برند//آشنایی با مدل کانو

در مقاله ای که با عنوان ” آزمایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش اجناس سایپا با به کار گیری مدل کانو ” انجام شد، شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با به کار گیری مدل کانو تعیین گردید که محققین در این تحقیق اول ۲۱ عامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات پس از فرو ش اجناس سایپا رو شناسایی، بعد اونا رو براساس مدل کانو طبقه بندی کرده و در آخر اولویت هر کدوم از اونا رو در هر طبقه مشخص کردن. مثلا ، یکی از عوامل شناسایی شده چگونگی برخورد کارکنان تعمیرگاه با مشتریان بوده که در آخر مشخص شد پاسخهای داده شده، این عامل رو در گروه چیزای مهم عملکردی دسته بندی می کنه، پس مشتری انتظار ارائه هر چی بهتر و بیشتر اون رو داشته و در عین حال نبود وجود اون رو به سختی تحمل انجام میده، هم اینکه رتبه این عامل در گروه چیزای مهم عملکردی پنج تعییین گردید(وظیفه دوست و عطاالهی، ۱۳۸۶).

در مقاله ای دیگه با عنوان “تحلیل و به کار گیری مدل کانو در تامین رضایت ارباب مراجعه (مطالعه موردی:طراحی سایت)” به این موضوع پرداخته شد که امروزه مدیران به یه سری از وسیله ها و روشای به درد بخور نیاز دارن که به وسیله اونا بتونن هر چی بهتر به نیازها و خواسته های مشتریان خود پی ببرن تا در آخر اونا رو در پروژه های خدمت رسانی، تامین کنن. چون که این نوع نیاز و خواسته مشتری یا ارباب رجوعه که کیفیت خدمت رو واسه ایشون تعریف کرده و حس رضایتمندی رو در اون تشویق می کنه. مدل کانو، متدولوژیه که به وسیله اون اثرات اجز ا و بخشای محصول یا خدمات روی رضایت مشتری یا ارباب مراجعه تعیین می شه. در این مقاله پس از تحلیل ابعاد و جنبه های جور واجور مدل کانو، چگونگی به کار گیری این مدل در طراحی یه سایت با در نظر گرفتن نظرات مراجعه کنندگان اون معرفی و چگونگی تعبیر یافته ها به دست اومده از نظر سنجی ارباب مراجعه و چگونگی به کار گیری اونا جهت مدیریت رضایت ارباب مراجعه تشریح می شه. که در آخر این مقاله واسه به کار گیری هر چی بهتر این مدل بعضی پیشنهادات پژوهشی و کاربردی ارائه شده(شفیعی رود پشتی و صالح اولیا، ۱۳۸۷).