پایان نامه ارشد رشته حقوق: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

استاد راهنما:

دکتر جواد حسین زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: مفاهیم و کلیات بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار ۶
فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن ۷
مبحث اول: تعریف بورس ۷
مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا ۱۰
گفتار اول: بورس آمستردام ۱۰
گفتار دوم: بورس لندن ۱۰
گفتار سوم: بورس آمریکا ۱۲
گفتار چهارم: بورس اسپانیا ۱۴
گفتار پنجم: بورس مالزی ۱۴
مبحث سوم: تاریخچه بورس ایران ۱۶
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار ۲۲
مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهای آن ۲۳
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار ۲۳
گفتار دوم: ارکان بورس اوراق بهادار ۲۶
گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار ۳۳
مبحث دوم: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار ۴۷
گفتار اول: معاملات بورسی اوراق بهادار ۴۷
گفتار دوم: مکانیزم معاملات بورس اوراق بهادار ۴۸
بخش دوم: اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار ۵۶
فصل اول: اصول حاکم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادر ۵۷
مبحث اول:اصل نمایندگی و امانی بودن ید کارگزاران بورس اوراق بهادار ۵۷
گفتار اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی ۵۸
گفتار دوم: ویژگی و اوصاف نمایندگی ۵۹
گفتار سوم: قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آن ۶۵
گفتارچهارم: اهلیت کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶۸
مبحث دوم: اصل حسن نیت کارگزاران بورس اوراق بهادار ۷۱
گفتار اول: مفهوم وتعریف حسن نیت ۷۱
گفتار دوم: نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران ۷۲
گفتار سوم:اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار ۷۵
فصل دوم: اصول حاکم بر موضوع و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار ۸۰
مبحث اول:اصول حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار ۸۱
گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار ۸۱
گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق ۸۴
گفتار سوم:اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق ۸۷
مبحث دوم: اصول حاکم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار
الف
 ۹۵
 
 
 
عنوان
  
 
 
 
صفحه
گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار ۹۵
گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار ۹۷
گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار ۹۹
گفتارچهارم: اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار ۱۰۴
گفتار پنجم: اصل بورس بازی در معاملات بورس اوراق بهادار ۱۰۹
نتیجه ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۲

 
چکیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاکم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند که در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۴۵ باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده که از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشارکت، تشکیل بورس فلزات و کشاورزی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الکترونیک معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وکشاورزی، تشکیل بورس کالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای کیفی و کمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است که یکی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یکی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی کشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به کارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و کارکنان شرکتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی کلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشکیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد که امیدوارم قبول اهل نظر باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***