پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:تعریف مدیریت استراتژیک

 

مراحل مدیریت هدف دار

پروسه مدیریت هدف دار شامل سه مرحله می شه

  • تدوین روش هدف دار ها: مقصود از تدوین روش هدف دار اینه که ماموریت شرکت تعیین شه، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان رو تهدید می کنن یا فرصت هایی رو به وجود می بیارن، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های دراز مدت، در نظر گرفتن روش هدف دار های جورواجور و انتخاب روش هدف دار های خاص جهت ادامه فعالیت. (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹، ص۲۵-۲۴)
  • اجرای روش های هدف دار: اجرای روش هدف دار ها ایجاب می کنه که سازمان هدف های هرساله در نظر بگیره، سیاست ها رو تعیین کنه، در کارکنان انگیزه ایجاد کنه و منابع رو به گونه ای تخصیص دهد که روش هدف دار های آماده شده به اجرا دربیاد. (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹،ص۲۵)
  • آزمایش روش های هدف دار: در مدیریت روش هدف دار، آزمایش روش هدف دار ها آخرین مرحله به حساب میاد. مدیران نیاز شدید دارن که بدونن روش هدف دار های خاص و مورد نظر اونا در چه وقتی کارساز واقع نمی شه. ً آزمایش روش هدف دار ها معنیش اینه باید در این مورد اطلاعاتی رو جمع آوری کرد. همه روش هدف دار ها دچار تغییرات آینده قرار می گیرند، چون عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستن.

واسه آزمایش روش هدف دار ها سه فعالیت کلی به توضیح زیر انجام می شن: (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹،ص۲۷-۲۶)

  • بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه روش هدف دار های الان قرار گرفته ان.
  • محاسبه و امتحان عملکردها