پایان نامه توسعه بازار مالی:تجهیز پس‌انداز

۲-۳-۲ تخصیص بهینه سرمایه

از طرفی هزینه جمع آوری اطلاعات و پردازش اونا از بنگاههای اقتصادی واسه آدمایی که قصد سرمایه گذاری در بنگاهها دارن، سنگینه و از طرف دیگه نبود نظارت و کنترل مناسب بر فعالیت شرکتها، باعث می شه که پول و پله و سرمایه به طرف سرمایه گذاری های به درد بخور و سود رسون جهت داده نشه؛ چون افراد سرمایه گذار در فعالیتهایی که بدون اطلاعات قابل اطمینان هستن، تمایل به سرمایه گذاری ندارن. از این رو ممکنه سرمایه ها از راه اصلی خود منحرف شده و به پروژه های با کارایی کمتر تخصیص یابد. وجود بازارهای مالی موثر شرایط رو واسه شناسایی بنگاههای موثر با دست کم هزینه جفت و جور می کنه و در نتیجه سرمایه ها به فعالیتهایی اختصاص می یابد که کارایی بیشتری دارن.

افزایش نقدینگی و کاهش خطر مربوط به اون