پایان نامه جرایم زیست محیطی//اهتمام اسلام به فضای سبز

 

از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام) مأثوره: « لا یطیب السکنی الّا بثلاث، الهواء الطیّب و الماء الغزیر العذب، و الأرض الخواره»؛ زندگی بدون گرفتن سه عامل حیاتی گوارا نیس: هوای پاک و تمیز، آب فراوون و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. خدا تموم عناصر اساسی لازم زندگی بشر رو تامین فرمود و به کار گیری اونا رو جزو حقوق بشر قرار داد و جامعه رو به مراقبت اونا از آفت، نابودی، کمبودی و مانند اون مکلف کرده.

اگه فرد یا جامعه، دولت یا ملت در شناخت این عناصر اصلی فتور ورزد، در تحصیل با نگهداری اونا قصور کنه، وظیفه دینی خود رو انجام نداده؛ یعنی لازمه درباره اصل هوا، کیفیت به کار گیری این امانت الهی و چیزایی که اون رو آلوده و مریض می کنه و چیزایی که در پالایش و درمان اون موثره و چگونگی پالایش اون، کارشناسی دقیق شده و اجرا شه.

هم اینکه لازمه درباره اصل آب گوارا، کیفیت انتفاع از این ذخیره خدایی و اشیایی که اون رو آلوده و مریض می کنه و اموری که در تطهیر و تنظیف اون موثره و چگونگی تصفیه اون ابتکار فنی عادی شه. هم لازمه درباره اصلی زمین حاصل خیز، کیفیت به کار گیری این سفره گسترده الهی و اموری که اون رو ویرون و مریض می کنه و چیزایی که در احیا، تسطیح، کویرزدایی و مراقبت از رانش، خیلی موثره، استادانه آزمایش و اقدام شه؛ تا به دستور اسلام امتثال شده باشه.

بند دوم : پیشنهاد اسلام به رعایت حقوق حیوانات

هر گونه فایده ای که از فضای سبز بهره آدم، حیوان دونده، خزنده، رونده، پرنده و مانند اون باشه، مورد تشویق دین مقدس اسلامه؛ چون رهبران الهی به هر موجود زنده بی آزار که زیان اون به چیزی یا کسی نمی رسه، احسان می کردن و اینجور کاری رو هم به بقیه پیشنهاد می فرمودن؛ اون طور که حضرت مسیح ( علیه السلام) هنگام عبور از کرانه دریا مقداری از غذای شخصی خود رو به دریا انداخت. بعضی از حواریان گفتن: یا روح الله، به چه دلیل اینجور کردی؟ فرمود: واسه حیوانات دریا، تا از اون تغذیه کنن و ثواب این کار پیش خدا بزرگه.

امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: خنک کردن جگر گرم و تشنه، واجبه و هرکی جگر تشنه حیوان و یا غیر اون رو سیراب کنه، خدا اون رو در روزی که هیچ سایه ای غیر از ظلّ الهی خدا نیس، در سایه خود پناه میده.

پیام قرآن کریم که عصاره متون مقدس آسمانیه، اینطوریه: « إنّ الملوک إذا دخلوا قریه أفسدوها و جعلوا أعزه اهلها أذلّهً» . سلاطین ستم، حکمرانان قلدر، دولت مردان جور و طغیان، هنگام ورود به منطقه بقیه و زمان قدرت بر اون و وقت نفوذ در اون، به پوچی اون اقدام می کنن. اگه در گذشته تاریخ، واسه افساد و تخریب، دخول شخصی و ورود فیزیکی لازم بود، الان با سرعت سرسام آور صنعت، کنترل از دور واسه افساد کافیه. اینا که رسالت اصلی اونا غمخواری توده محرومه، سفارت خود رو چون ددان، خونخواری می دونن:

هر که رو رنجه داشتن دینه                     تن اون نیس تن که تنّینه

– نهج الفصاحه، ج ۱، ص ۴۹۷.

– بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۱۹.

– وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۳۹.

– بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۳۴.

– وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۰۸.

– بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۷۰.