پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/فرآیندهای مدیریت دانش

 • وارد عمل شدن )تمرین(: در این مرحله در یافت کنندگان، شروع به به کار گیری علم کسب شده می کنن. مباحث و منگارهات جهت اطمینان از این که در یافت کنندگان قادر به رسیدن به کارکرد رضایتبخش هستن، مورد آزمایش قرار می گیرن. مرحلۀ عمل، روزنۀ کوچیکی به طرف فرصتایی واسه برطرف کردن منگارهات غیر منتظره می گشاید.
 • ترکیب (درک ): مرحلۀ ترکیب، پس از این که گیرنده به عواقب خوب از راه علم منتقل شده رسید، شروع می شه. اون در تلاش واسه رفع مشکلات بوده و با چالشایی جهت روزمره کردن فعالیتای جدید سرو کار داره ( .(Chen&Wanng , 2012
 • مدیریت علم تلاش هوشیارانه سازمانی در جهت کسب و افزایش توان رقابتی، خلاقیت، نوآوری و بهره وری در دنیایی با تغییرات سریع تکنولوژی و بازار پریشون و پردردسر امروزیه. مدیریت علم رو میشه روند ایجاد، تأیید، ارائه، پخش و کاربرد علم دونست. این پنج عامل در بخش مدیریت علم واسه یه سازمان زمینل آموزش، بازخورد، آموزش دوباره و یا حذف آموزش رو جفت و جور می آورد که معمولاً واسه ایجاد، نگهداری و زنده کردن توانایی هایسازمان لازمه

  ایجاد علم

  ایجاد علم به توانایی سازمانا در ایجاد ایده ها و راه حلای نوین و به درد بخور اشاره داره. سازمانا با پیشرفت و تجدید ساختار علم قبلی و الان با روشای جور واجور به خلق واقعیتا و مفاهیم جدید می پردازن.ایجاد علم روند مهمیه که در اون انگیزه، ترکیب، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفامی کنن. ملاک امتحان علم نو، نقش موثر اون در حل مسایل جاری و نوآوری در بازاره.با این حال، پیشنهاد نمی شه که سازمانا سسعی کنن تحت هر شرایطی، علم جدید بسازن. روشای مختلفی هست که با انا میشه تجربیات رو دوباره آزمود. در بعضی موارد یه سازمان می تونه با به کار گیری راه هدف دار تقلید، تکرار و جایگزینی بخشی از علم موجود رو دوباره اجرا کنه. در بعضی موارد یه سازمان می تونه با تکیه بر تواناییای خود و کاهش کمبود ها توانایی خود رو بهتر کنه. توانایی ایجاد علم مبنایی  واسه  توانایی  شرکتا  درایجاد نواوری رو نشون میده(Chen & Wang ,2012 ).

   

  ۲-۱-۷-۲) اعتبار بخشی به علم

  اعتبار بخشی به علم، به وسعت ای اشاره داره که شرکتا می تونن روی علم اثر گذاشته و اثرات اون رو بر محیط سازمانی آزمایش کنن. چون که با گذشت زمان بخشی از علم گذشته نیاز به بازنگری و برابری با واقعیتای الان داره. بیشتر تقابل همیشگی و چند وجهی بین فناوری، فنون و افراد واسه امتحان اعتبار علم لازمه مثلا وقتی سازمان مجموعه  جدیدی از فناوریا، وسیله، روش ها و فرایندا رو بکار میگیره، نیازمند بهبود و روزآمد سازی مهارتای کارکنان خوده تا بتونه خوب خود رو با واقعیتای رقابتی جدید منطبق سازه.اعتبار بخشی به علم، روند سختی از کنترل، آزمون و بهبود همیشگی علم پایه واسه رسیدن به واقعیتای موجود و بالقوه س. با تغییر واقعیتا، نیاز به تبدیل علم به اطلاعات و داده پیش میاد. به خاطر این که پیشزفت تو یه زمینه، اطلاعات، فرضیه ها، قوانین و مقررات جدیدی رو ایجاد کرده و بخشی از قوانین و فرضیه های قدیمی رو از رده خارج می سازه. پس واسه سازمانا مرور، آزمون و افزایش همیشگی اعتبار علم پایه واسه رسیدن به علم جاری لازمه. Batt,2001))

  ۲-۱-۷-۳) سازماندهی علم

  لازمه که علم قبل از استفاده در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده شه. تعامل بین فناوریای سازمان، فنون و افراد می تونه اثر مستقیم بر پخش علم داشته باشه. مثلا ساختار سازمانی با در نظر گرفتن تصویر کنترلا و نقشای سنتی فرصتای پخش علم و تعامل بین فناوریا، فنون و افراد کم می کنه. یعنی، ساختار افقی سازمانی، تقویت، و سیاست درهای باز، جریان علم رو در میان بخشا و افراد سریعتر می کنه. به کار گیری پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و گروه خبری به پخش بهتر علم در درون سازمان کمک کرده و به واسطه اونا افراد می تونن با یه دیگه از جنبه های جور واجور رد و بدل کردن نظر کنن  Batt,2001)).

   

   

   

  ۲-۱-۷-۴) انتشار علم

  پخش علم نشون دهنده روش هاییه که از اون روش علم به اعضای سازمان ارائه می شه. کلا سازمانا می تونن روندهای مختلفی در جهت ایجاد علم پایه خود اتخاذ کنن. با این وجود علم سازمانی در موقعیتای مختلفی پخش شده، روندهای مختلفی رو در برداره و در رسانه های جور واجور چاپی و الکترونیکی ذخیره شده و هر کدوم گونه متفاوتی از ارائه علم رو لازم میکنه. به دلیل گونه های جور واجور، تجدید ساختار و منظم ساختن این علم از منابع جدا از هم واسه اعضای سازمان سخته. مثلا ممکنه تو یه سازمان هر بخش از داده های خود رو به نگارهی پردازش کنه که با دیگه بخشا هماهنگی نداشته باشه چون که استانداردی واسه یه فرمت برابر وجود نداشته. هر چند اعضای سازمان امکان داره اطلاعات مربوط رو از راه ساماندهی داده ها در پایگاه های جور واجور پیدا کنن اما بازم منظم ساختن و تعبیر اطلاعات از جهات جور واجور سخته  Batt,2001)).

  ۲-۱-۷-۵) کاربرد علم