پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/مدل های مدیریت دانش

شکل شماره زیر ، مدل عمومی علم در سازمانا رو نشون میده . همونجوریکه در مدل نامبرده مشاهده می شه ، مدل عمومی علم از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده : تولید علم ، حفظ و نگهداری علم ، تبدیل علم و به کار گیری علم .

مدل بویست

مدل بویست از جمله مدلای دیگه ایه که روابط میان داده ، اطلاعات و علم رو خوب ترسیم کرده . این مدل به وسیله ماکس بویست ارائه شده. مدل از سه قسمت شامل داده ،اطلاعات و علم و به شکل یه روند ناراحت از فیلترهای ادراکی و مدلای ذهنی تشکیل شده .

(charles , 2001,p.9)