پایان نامه درباره تداعی برند:-نام تجاری موفق

(جذبه احساسی ): ایجاد شخصیت و هویت واسه نام تجاری                                    E

( جنبه های کارکردی ): در کل این نام تجاری چیجوری عمل می‎‎کنه.                           W

(کاپفرر، ۲۰۰۸، ص۹)

۲-۲-۵ دیدگاه های شناسایی برند

آکر چهار دیدگاه واسه شناسایی برند معرفی کرده که یعنی:  (اخوان، ۱۳۸۹، ص۳)

۱-برند به عنوان محصول: این دیدگاه در برگیرنده ابعادی مثل ویژگیای محصول، کیفیت و قلمرو محصول و اجناس مربوط به یه برند معینه.ابعاد دیگه اون هم شامل به کار گیری موقعیت مناسب که در زمان مناسب رخ می‎‎دهد، موضوع یابی یه برند که بر نوع خاصی از کاربران دلالت داره، و رابطه برند با کشور مبدا اون، که باعث ایجاد اعتبار واسه اون برند می‎‎شه.

۲-برند به عنوان سازمان: این دیدگاه بیشتر بر ویژگی برند تمرکز داره و نوآوری و توجه سازمان به مشتریان رو شامل می‎‎شه. هم اینکه این دیدگاه در مقابل بعد جهانی دارای بعد محلی هم می‎‎باشه، و این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشه و یا واسه پیوستن به بازارهای محلی تلاش می‎‎کنه، به انتخاب سازمان بستگی داره.روش هدف دار محلی از راه ایجاد رابطه با مشتریان می‎‎تونه به درک بهتر نیازای اونا برسه در حالی که، یه روش هدف دار جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره داره و شامل آینده اون برند می‎‎شه.

۳- برند به عنوان شخص: این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برنده. شخصیت برند به یه سری از ویژگیای انسانی مربوط به برند گفته می‎‎شه. این ویژگی میتونه شامل: جنس، سن، علاقه، توجه فرد و چیزای دیگه ای به جز اینا باشه.

۴-برند به عنوان سمبل(نمادا) : اکر عقیده داره که یه سمبل قوی می‎‎تونه پایه شناسایی و هویت برند باشه، و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا اندازه یادآوری در بین مشتریان شه. به نظر ایشون، روش های چشمی و عینی مانند تصویر سازی با نمایش یه برند با معنی می‎‎تونه از موثرترین رو ههای ایجاد سمبل واسه برند باشه.

۲-۲-۶ فرق لوگو و برند

نمیشه برند رو همون لوگو در نظر گرفت. لوگو تنها نشانی از سازمان ماست در حالیکه برند موندگاری نام ما تو ذهن و روح مشتریست و برابر با نظر کاتلر تنها وقتی می‎‎توانیم بگیم برند موفقی هستیم که در روح و قلب مشتری نفوذ کرده و مشتری موقع مواجه با چندین نام احتیاجی به تلاش تو ذهن خود نداشته باشه و بی نیاز از تفکر محصول ما رو انتخاب کنه .طبق پژوهشی که انجام شده و از ذهن موقع روبرو شدن با برندای جور واجور عکسبرداری شده، مشخص شد که ذهن در روبرو شدن با نامها و برندای نا آشنا به تلاش افتاده و این حالت در وقتی که مغز ما از فعالیتهای فکری روزانه خسته س اجازه نمی ده تا اسمای جدید تو ذهن شکل گیرند ولی در حالتی که نام برند آشنا بوده ذهن آروم بوده و خیلی راحت انتخاب خود رو انجام میده.(الماسی، ۱۳۹۰، ص۲۰)

View:مشخصات

Visibility

Informative

Emotional appeal