پایان نامه درباره نوآوری سازمان:-اصول مدیریت دانش

مدیران دانشی: مدیران با ارزش گذاشتن بر علم افراد می تونن علم نهفته رو جذب کنن.

رسیدن به علم: علم رو باید به کار گرفت و در پروسه های سازمانی وارد کرد، به گونه ای که منتهی به بهتر شدن کارکرد سازمانی شه.

چهار عامل گفته شده در بالا جزء  مهمترین اصول در مدیریت علم به حساب می آیند، حال اینکه عوامل دیگری مثل آموزش، مدیریت کنترل زمان بر بودن، مفید بودن، نگاه فرآیندی داشتن به مدیریت علم نه نگاه ابزاری به اون، هم اهمیت دارن. با در نظر گرفتن همه این موارد میشه گفت که مدیریت علم به تعهد دراز مدت از طرف مدیران ارشد، کارکنان معتقد و آموزش دیده و در آخر به استفاده مناسب از فناوری اطلاعات نیازدارد (فاتحی، ۱۳۹۰).

۲-۶-دلایل اهمیت به کار گیری مدیریت علم

از مهمترین عللی که موجب شده تا سازمانا به موضوع مدیریت علم تمایل نشون بدن اون هستش که مدیریت علم:

  • موجب افزایش بهره وری و سود دهی می شه.
  • همکاری رو تقویت می کنه.
  • موجب بروز و رشد خلاقیت می شه.
  • موجب تشویق و نوآوری می شه.
  • به ایجاد و تسریع جریان انتقال علم از تولید کننده به دریافت کننده کمک می کنه.
  • موجب آسون کردن اشتراک اطلاعات بین کارکنان می شه.
  • از دوباره کاری می کاهد.
  • توان سازمان رو واسه مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می دهد.
  • علم کارکنان رو قبل از ترک احتمالی سازمان جمع آوری و ذخیره می کنه.