پایان نامه درمورد نوآوری سازمانی:/انواع نوآوری سازمانی

نوآوری نشون دهنده­ی موفقیت آمیز عقایده که در اراده کردن سازمان یه موضوع جدید هستش تا اجناس رو بهره ور سازه (Johnnessen,pamapour,1992,Lumpkin,olsen,2001). در نتیجه با در نظر گرفتن تمرکزا بروی چیزای نو و جدید، موجب سریع تر شدن عملکردها می­شه (Myers,Tueker,1989,elark,He nderson,chonday&tellis,1989). نوآوری اشاره به تغییرات اصلی در علم و تکنولوژی که نشای شده از کشف چیزای جدیده یعنی، نوآوری، پیشرفت­های اصلی در علم و تکنولوژی هستن (Garcia,colantohe,2002) ، در متون بازاریابی، نوآوری، نوآوری در بازاریابی به عنوان یه نوع از نوآوری سود به حساب می­رود (Grewak tansuhoj,2001) در متون تجاری آکادمیک ، نوآوری بازاریابی یه مسئله مهمن (Augusto,Coelho,2009).بحث روی اثر نوآوری سازمانی روی کارکرد شرکت بازم ادامه داره،که از یه سو بیان کننده اثر مثبت نوآوری سازمانی روی کارکرد شرکته (آرمبراستر و همکاران، ۲۰۰۸؛ مول و بیرکینشاو، ۲۰۰۹) و اینکه یه منبع لازم واسه مزیت رقابتی سازمان حساب می شه (هامل، ۲۰۰۹) و دیگه اینکه وجود اون یه اثر ضعیف روی کارکرد سازمانی میذاره (کاپلی و نیومارک، ۲۰۰۱). در بین رده بندی زیادی که از شکل های جور واجور نوآوری هست، یکی از قبول شده تریناشون بوسیله اون ای سی دی (۲۰۰۵) در اوزلو مانوآل بیان شده، که بین ۴ نوع نوآوری تمایزایی رو قائل شده: نوآوری محصول، نوآوری روند، نوآوری بازاریابی، و نوآوری سازمانی. نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در روند و نوآوری در محصول می شه، درحالیکه نوآوریای غیرتکنولوژیکی شامل نوآوریای سازمانی و بازاریابیه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیتای تکنولوژیکی بر کارکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکتای مواد غذایی استان گیلان)