پایان نامه رفتار بازاریابی ویروسی:/بازاریابی چند کاناله

رسیدن به اهداف بازاریابی از راه استفاده تکنولوژی های دیجیتالی.

تکنولوژی های دیجیتالی شامل رسانه های اینترنتی مانند سایت ها و ایمیل و هم اینجور رسانه های دیجیتالی دیگه مانند وایرلس یا موبایل و رسانه هایی واسه انتقال تلویزیون دیجیتالی مانند کابل و ماهواره س.

در عمل، بازاریابی اینترنتی شامل به کار گیری یه سایت شرکت همراه با فوت وفن های ترفیعی آنلاینه. این فوت وفن ها واسه پشتیبانی از اهداف کسب مشتریان جدید و جفت و جور کردن خدمات واسه مشتریان موجود که به پیشرفت رابطه مشتری کمک می کنن، بکار می رود. با اینحال واسه این که بازاریابی اینترنتی موفقیت آمیز باشه هنوز لازمه که این فوت وفن ها با رسانه های سنتی مانند پرینت، تلویزیون و ایمیل مستقیم به عنوان بخشی از وسایل ارتباطی بازاریابی چند کاناله ترکیب شن.

 

((تعریف بازاریابی الکترونیک))

اصطلاح بازاریابی اینترنتی به یه چشم انداز خارجی در مورد چگونگی استفاده اینترنت همراه با رسانه های سنتی واسه کسب و تحویل خدمات به مشتریان مربوط می شه. یه اصطلاح جانشین واسه اون بازاریابی الکترونیکیه(مکدونالد و ویلسون در ۱۹۹۹) که می تونه واسه داشتن یه هدف وسیع تر روش زوم بشه. کاربرد رسانه های دیجیتابی مانند وب، ایمیل و وایرلس و هم اینجور مدیریت داده های مشتری دیجیتال و سیستم های مدیریت رابطه با مشتری الکترونیکی شامل این بخش می شه.

نقش بازاریابی الکترونیک در پشتیبانی از بازاریابی به وسیله یه موسسه بازاریابی به این صورت تعریف شده:

بازاریابی یه روند مدیریتیه که وظیفه اون شناسایی، پیش بینی و برآورده کردن نیازمندی های مشتریان از دید سوددهیه.

این تعریف به تمرکز بازاریابی بر مشتری تأکید داره و در عین حال به معنی نیاز واسه رابطه با عملیات کار و کاسبی دیگه واسه دسترسی به این سوددهیه.

چفی و اسمیت(۲۰۰۸) فکر می کنند که بازاریابی الکترونیک واسه پشتیبانی از اهداف زیر بکار می رود:

  • شناسایی: اینترنت واسه تحقیق بازاریابی به خاطر کشف نیازها و خواسته های مشتری بکار می رود.
  • پیش بینی: اینترنت یه کانال اضافی رو جفت و جور می کنه که مشتریان بوسیله اون می تونن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و مبادرت به خرید کنن.
  • برآورده کردن: یه عامل اصلی موفقیت در بازاریابی الکترونیک برآورده کردن نیازای مشتری از راه کانال الکترونیکه که مسائلی رو مثل موارد زیر مطرح می کنه: به کار گیری سایت آسونه، به اندازه کافی عمل می کنه، استاندارد خدمات مشتری چیه و چیجوری اجناس فیزیکی ارسال می شه؟
  • یه تعریف وسیع تر از بازاریابی به وسیله دیب، سیمکین، پراید و فرل ارائه شده: بازاریابی یعنی فعایت های فردی و سازمانی که روابط دوطرفه رو تو یه محیط پویا از راه ایجاد، پخش، ارتفاء و قیمت گذاری جنسا، خدمات و ایده ها آسون کردن و سرعت می بخشه.

این تعریف خوبه از اونجایی که فعالیت های جورواجور در عملیات لازم بازاریابی واسه دسترسی به رد و بدل کردن روابط از راه قیمت گذاری، ارتقا و پخش محصول مربوط می شه.

Chaffey

Smith

Dibb

Simkin