پایان نامه رفتار بازاریابی ویروسی:/مفهوم بازاریابی

کالا (اجناس، خدمات و ایده ها)

مردم، نیازا و خواسته های خود رو با به کار گیری جنسا تامین می کنن. کالا هر چیزیه که بشه واسه تامین یه نیاز یا خواسته عرضه کرد.یه کالا از سه جزئ تشکیل میشه : محصول فیزیکی، خدمت و ایده. اهمیت اجناس فیزیکی نه به خاطر مالکیت اونا، بلکه طبق خدماتیه که اونا انجام میدن. تولیدکنندگان بیشتر مرتکب اشتباه بزرگی می شن. اونا به جای توجه به خدماتی که اجناس اونا ارائه میده، توجه خود رو فقطً به وجود فیزیکی محصولاتشون معطوف می کنن.تصور اونا از خود، تولید و عرضه اجناس فیزیکیه؛ اگر اونا در واقع عرضه کننده راه حلی واسه برطرف کردن یه نیاز هستن ( کاتلر، ۴۶، ۱۳۸۵).

محصول عبارتست از هر چیزی که بشه به خاطر جلب توجه، خرید استفاده و یا مصرف به بازار نشون داد و ممکنه خواسته یا احتیاجی رو ارضا کنه. بیشتر اجناس به صورت جنسای فیزیکی هستن، ولی محصول ممکنه شامل خدمات، مکان، سازمانها، افراد و ایده شه(کمالی و دادخواه، ۱۰۳، ۱۳۹۰).

فروش چیه و جایگاه اون در بازاریابی کجاس؟

فروش ،درک نیازای مشتری ،ارائه راه حلا واسه رفع این نیازها و کسب توافق با مشتریه، تا از این روند یه رابطه برد – برد ایجاد شه و دوباره تکرار شه.فروش یعنی هنر و توانایی به ثمر رسوندن کلیه تلاشهای بازاریابی که به صورت ایجاد بازار، حفظ بازار یا افزایش سهم بازار روشن می شه.لویت در فرق بین فروش و بازار یابی میگه:فروش عبارته ازپیدا کردن مشتری واسه کالاهایی که در اختیار دارین و بازاریابی یعنی حصول اطمینان از اینکه شما شکل های جور واجور لازم مشتریان رو در اختیار دارین.(پرویز درگی، ۲۵ ،۱۳۸۶)

 فلسفه های بازاریابی

دیر وقتی فلسفه حاکم بر بازارهای جهان فلسفه تولید بود. یعنی بازاریابی از درون شرکت شروع می شد و بعد به بازار می رسید.این بازارها رقابتی نبودن و تحت انحصار شرکتای محدودی قرار داشتن.طبیعیه در شرایط رقابتی ، اینجور فلسفه ای جایگاه نداره.

بعد فلسفه کالا حاکم شد، یعنی شرکتا عاشق و دلباخته کالای خود شدن و دائم در فکر بهبود کالا بودن اما به نوآوری واسه تولید کالای جدید توجه نداشتن،یعنی به خواست مشتریان توجه داشتن نه به نیاز اونا.اما خواست هم از نیاز سرچشمه میگیره. پرداختن به کالا(خواست) با فارغ شدن از فایده اساسی که مشتری دنبال اون هستش (نیاز)، مشکلات سهمگینی رو واسه شرکت جفت و جور می کنه.

بعضی از تولیدکنندگان می گن که مثلاً اگه بتونن “تله موش” بهتری بسازن، خریداران از دورترین نقاط به در خونه اونا میان. ولی در خیلی از موارد از کم لطفی مشتریان، حیرت زده می شن. دلیل: خریدار خواهان راه حل بهتری واسه دفع موش هاست و ً خواهان تله موش بهتری نخواد بود. یه راه حل به جای تله موش، می تونه تولید یه جور سمّ جدید یا اقدامات دیگری مثل این باشه. گذشته از این، یه تله موش بهتر، فروش بیشتری نخواد داشت؛ مگه اینکه تولیدکننده بتونه اون رو بهتر، طرح ریزی و بسته بندی کنه و قیمت اونم مناسب تر باشه، اون رو در کانال های پخش مناسب تر بذاره، نظر کسائی رو جلب کنه که به اون نیازمندن و در مورد بهتر بودن محصول، بتونه خریداران رو راضی سازه.(کاتلر و آرمسترانگ، ۴۶، ۱۳۹۱)