پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//رویکرد بازاریابی اجتماعی

شرکتای مشتری مدار، مشتریان فعلیشون رو عمیقاً مورد تحقیق قرار میدن تا با خواستهاشون آشنا شده، ایده های جدید محصول و خدمات رو جمع آوری کنن و پیشنهادهای ارتقا اجناس رو بررسی کنن. این شرکتا، وقتی نیازها مشخص بوده و مشتری بدونه که واقعاً دنبال چه چیزیه، به راه مطلوبی موثر هستن.

 

۲-۱-۲-۵-راه و روش بازاریابی اجتماعی

در راه و روش بازاریابی اجتماعی، روش هدف دار بازاریابی باید طوری تنظیم شه که خوشبختی مصرف کننده و اجتماع رو جفت و جور کرده یا اونو بهتر کنه.

روند بازاریابی

برنامه های بازاریابی در این که بیشتر بر اجناس خاص و بازار تمرکز دارن با برنامه های

هدف دار متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیتای جور واجور بازاریابی

است(داهات و بقیه،  ۱۳۸۱، ص ۴۸).

بازاریابی فرایندیه که شرکت طی اون واسه مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه محکمی با اون برقرار می کنه تا عوضش بتونه از اون ارزش بدست آورد. روند بازاریابی شامل پنج مرحله س. شکل ۲-۲( کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵ ،ص۶۹).