پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//گرایشهای مدیریت بازاریابی

 بر این طرز فکر شکل گرفت که مصرف کننده محصولی که در دسترس بوده و استطاعت خرید اون رو داشته باشه، به طور کاملً پسند می کرد. پس، مدیریت باید تلاش خود رو در جهت افزایش کارایی تولید و پخش متمرکز سازه. این راه و روش، یکی از قدیمی ترین گرایشهاست که راهنمای فروشندگان بوده.

این راه و روش هنوزم در بعضی موارد بازار ،کارسازه.شرکتهایی که از این راه و روش پیروی می کنن، دست به خطر بزرگی زده و ممکنه با تمرکز زیاد بر عملیات خودشون، از نیازای واقعی مشتری یعنی مرتفع کردن نیازها و ایجاد رابطه با اون، غافل شن.

 

۲-۱-۲-۲-راه و روش محصول

راه و روش محصول بر این ایده تکیه داره که مشتری علاقه مند کالاییه که بهترین کیفیت، بازده و خصوصیات ابتکاری رو داشته باشه. در این راه و روش، روش هدف دار بازاریابی بر بهتر شدن دائمی محصول متمرکز می شه. کیفیت و بهبود محصول بخش مهمی از بیشتر استراتژیهای بازاریابیه. اما تأکید صرف بر اجناس شرکت ممکنه به نزدیک بینی بازاریابی منجر شه.

 

۲-۱-۲-۳-راه و روش فروش

شرکتای بسیاری پیرو راه و روش فروش هستن؛ این راه و روش تأکید می کنه که فروش شرکت فقط در صورتی به اندازه کافی هستش که شرکت در مورد معرفی و فروش زیاد تلاش کنه. این راه و روش معمولاً واسه جنسای ناخواسته بکار میره؛ یعنی کالاهایی که خریداران معمولاً به خرید اونا فکر نمی کنن، مثل بیمه و اهداء خون. شرکتهای این بخش بازار باید چشم اندازه ها رو مورد بررسی قرار داده و اجناس رو براساس سودمندی اونا به فروش برسانند.