پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/اجرای مدیریت روابط مشتری

● افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان.
● بهینه سازی کانال های خدمت دهی به مشتریان.
●جذب مشتریان جدید با در نظر گرفتن تجربیات کسب شده درخصوص مشتریان قبلی.
● کسب نظرات و علاقه مندی های مشتریان به منظور بهینه سازی روش هدف دار و فرایندهای عملیات.

(آقاشیری، ۱۳۸۹، ۹)

۲-۱-۱۱- کیفیت سرویس دهی

کیفیت خدمات به طور در حال افزایش­ای عامل مهمی در موفقیت و باقی موندن در بخش بانکداری شده، از این رو کشف عوامل موثر در کیفیت خدمات و اندازه اهمیت هر کدوم از این عوامل از دیدگاه مشتریان با در نظر گرفتن افزایش شدت رقابت از اهمیت بالایی برخورداره.(صالح نیا، ۱۳۸۸، ۱۹ )

چیزی که در بانک­های بقیه کشورها به ان توجه بیشتر می شه ارزش افرینی واسه مشتریان،خلق ارزش­های جدید، وفادارسازی مشتریان و جایگاه والای مشتریان در نظام خدماتی اون کشورهاست. راه و روش مشتری مداری در بانک­های فوق نهادینه شده و به صورت یه فرهنگ سازمانی غالب واسه کارکنان در ارائه خدمت دراومده. در بانک­های ایرونی توجه به بحث­های فوق مدت وقتیه که شروع شده و تا رسیدن به حد­مطلوب فاصله زیادی داره.(رشیدی،۱۳۹۰، ۱۵۸ )

هدف کیفیت افزایش کارایی کل مجموعه س طوری که بوجود اومدن عوامل مزاحم کیفیت می­شه و هدف پایانی اون مطابقت کامل با مشخصات لازم مشتری با دست کم هزینه واسه سازمانه که منجربه افزایش رضایت می­شه.  (Fiegenbaum,1991,104)

استاندارد صنعتی ژاپن کیفیت رو کل مشخصه­ها یا عملکردهایی می دونه که روشن می­سازه تولید یا خدمت، کاربرد مشخص خود رو داره یا نه.(ریاحی، ۱۳۸۴، ۹۳ )