پایان نامه موانع بانکداری اسلامی//بانکداری اسلامی

درخواست رو به رشد مصرف کنندگان واسه مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنن، دلیل شده بانک های معمولی، ساختار خود رو به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنن. تجلی این اقدام روبه رشد رو در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و حالا هم در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان دید.

هر چند تجربه ی بانکای اسلامی(با همه ی محدودیتا و مشکلات) نشون دهنده اون هستش که بعضی از این بانکا در مورد ی پیشرفت ی اقتصادی از بقیه بانکا مؤثر تر بودن اما اقتضای وجودی بانکای اسلامی در مورد پیشرفت، تلاش بیشتری رو می خواد. این تلاش نه فقط واسه برداشتن مشکلات ، بلکه واسه تغییر و تکامل وسیله و وسایل مورد استفاده در به کار گیری پول و پله و سرمایه لازمه.

 تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همون اهداف بانکداری رایج رو دنبال میکنه فرقش اینه که ادعا می شه که عملیات بانکی این بانکها براساس فقه معاملات اسلامی صورت میگیره(نجم آبادی ۱۳۷۹)

 

۲-۹ مهندسی و وسایل مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه بخش اصلی وسایل مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه رو به جاهایی که کمبود پول و پله و سرمایه هست بردوش دارن. اگه بخش فوق به درستی در جامعه شکل گیرد تماشاگر شکوفایی اقتصاد کشور هستیم. واسه رسیدن به اهداف کلان اقتصادی چاره ای نیست باید نظام مالی کشور به سمت یه نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کنه.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه پول و پله و سرمایه، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی ها، آسون کردن پروسه تأمین پول و پله و سرمایه واسه بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری عادلانه دارایی های بنگاههای اقتصادی، براساس عملکرد عرضه و درخواست، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر کارکرد بنگاههای اقتصادیه.(رجایی،۱۳۸۵)

 

۲-۹-۱ اصول پایه ای سیستم مالی اسلامی