پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

در این مورد صورت گرفته. پولشویی دارای خصوصیات خاصی می­باشه که اون رو از بقیه جرایم جدا می­کنه. این خصوصیات عبارتند از:

الف) پولشویی یه جرم مستقله

جرم پولشویی هر چند وابسته به وجود جرم اصل هستش ولی دارای وجود حقوقی جداگونه و پیچیده­ایه که شامل یه رشته از اعمال مجرمانه­ایه که از ناحیه مرتکب از راه تبانی با عده­ای و با سبق تصیمیم به هدف مخفی نگه داشتن یا کتمان واقعیت یا تغییر وجود غیر قانونی درآمدهای حاصل از جرم اصل قابل تحقق هستش.

ب) پولشویی جرمی سازمان پیدا کرده

منظور از جرم منظم، جرمیه که به وسیله گروه متشکلی که دست کم از سه نفر تشکیل شده و این ساختار به مدت زمان معینی ادامه پیدا می­کنه و هدف اون هم، اقدام هماهنگ اعضا گروه واسه ارتکاب یک یا چند جرم شدید مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و.. می­باشه که به خاطر کسب مستقیم یا غیر مستقیم منافع و عواید مالیه.

ج) پولشویی جرم فرا ملیه

با در نظر گرفتن این که پولشویی بعد از وقوع جرم منظم­ای مانند قاچاق مواد مخدر به وجود می­آید. مجرمان واسه نابود کردن منشأ غیر قانونی درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر مبادرت به انتقال اون از راه معاملات ظاهری و مبادلات خاص با به کار گیری سیستم­های پیشرفته بانکی و مؤسسات مالی به بیرون مرز کشور می­کنن و موجبات پروسه پولشویی رو جفت و جور می­کنن.

با ظهور فضای سایبر یکی از مهم­ترین و متداولترین­ جرایمی که در این فضا و در بستر فناوری مالی نوین ارتکاب می­یابد پولشویی الکترونیکی می­باشه. پولشویان واسه تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت­های مجرمانه، از راه ­های زیادی استفاده می­کنن تا در مدت زمان کوتاهی و با فرار ازموانع قانونی به اهداف خود دست پیدا کنن. از این رو روش­های مورد استفاده پولشویان با در نظر گرفتن قوانین وضع شده کشورها و امکانات تکنولوژیکی کشورها و هم اینکه چگونگی نظارت اونا بر سیستم­های مالی جور واجور می­باشه. یکی از رایج­ترین راه­های پولشویی، به کار گیری نظام بانکی و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی می­باشه که پولشویان با روش­های مختلفی که اتخاذ می­کنن از نبود وجود مقررات کافی واسه

نظارت بر نقل و انتقالات بانکی استفاده کرده واز این روش مبادرت به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود می­کنن. باید توجه داشت که پولشویان قادر نیستن بدون کمک بانک­ها و مؤسسات اعتباری که پیشنهاد تأمین اعتبار ارائه می­بدن و هم اینکه بدون به کار گیری گریزگاه­های مالیاتی و دور از کرانه که عبور مقادیر بزرگ پول­های ناپاک از اون روش ممکن می­شه، موفقیتی به دست بیارن. بنابر این با در نظر گرفتن اهمیتی که پولشویی الکترونیکی داره در این مبحث به بررسی پدیده پرداخته می­شه