پیشینه سرمایه فکری:/پایان نامه اجزای سرمایه فکری

 

در آخر بایدگفت که پیدایش اقتصاد دانشی باعث افزایش معروفیت سرمایه فکری به عنوان یه موضوع تحقیقاتی و کار و کاسبی شده. حالا زمان جالبی و خوبی واسه فعال بودن در مورد تحقیقات سرمایه فکریه. امروزه جامعه محققان سرمایه فکری در جایگاه مهمی قرار دارن. این محققان جنگ و مقابله ای رو از سال های پیش واسه قبولوندن اهمیت سرمایه فکری داشته ان و سمینارها و مقالات و کتب زیادی رو در این مورد ارائه کرده ان و بیشتر تلاش های انجام شده شده در مورد پیشرفت چهارچوب سرمایه فکری بوده و حالا این ضرورت بوجود آمده که اونا روی اندازه گیری و مدیریت و افشاء اون تمرکز کنن.

باید گفت که موضوع علم سرمایه فکری یه موضوع بین رشته ایه و در بر گیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری، مدیریت علم، خط مشگذاری و اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و… .است.

هر چند که امروزه این باور هست که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یه هنر توصیف می شه تا یه علم؛ که در بر گیرنده عوامل روانی و خلاقیته و بیشتر شامل یه ادغامی از تحقیقات رفتاری (رفتارای مشتری و سازمانی) است (Lim etal., 2004).

 

۲-۱-۴) مرور چشم انداز تاریخی سرمایه فکری

پتی و گویتر(۲۰۰۰)، جدول وقتی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری رو در جدول ۲-۱)  ارائه کرده ان :(Petty and Guthrie, 2000)

 

جدول ۲-۱ ) جدول وقتی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری

 

پیشرفت وقتی و وقایع حساس سرمایه فکریدوره
معنی کلی و عمومی ارزش نامشهود که بیشتر برچسب و نام سرقفلی داشت مطرح شد.اوایل دهه ۱۹۸۰
عصر اطلاعاتی (اقتصاد اطلاعاتی) اتفاق افتاد و باعث شد که این موضوع که بین ارزش بازاری و ارزش دفتری خیلی از شرکت ها، فرق ها قابل توجه ای هست خود رو بیشتر نشون بده.اواسط دهه ۱۹۸۰
اولین تلاش ها و تلاش ها بوسیله مشاوران سازمانی و عملی واسه ساختن حساب های یا صورت های سرمایه فکری شروع شد (Sveiby, 1988).

تلاش هایی در مورد اندازه گیری سرمایه فکری شروع شد.

اواخر دهه ۱۹۸۰
یه سری اقدامات و ابتکارات سیستماتیکی واسه اندازه گیری و گزارش دهی سیستماتیک جریان های سرمایه فکری شرکت ها واسه دو طرف خارجی انجام شد.

(Celemi 1999 – Skandia Insurance company 1988 – Swedish coalition of service Industris, ….)

در سال ۱۹۹۰ بود که واسه اولین نقش مدیریت سرمایه فکری ظهور کرد و دارای یه پست رسمی شد و اولین نفر در این پست، ادوینسون در موسسه Skandia AFS بود.

در سال ۱۹۹۲، نورتون و کاپلان معنی کارت امتیازی متوازن رو مطرح کرده ان و کارت امتیازی متوازن بر این معنی استوار بود که آنچیزی رو که می خواهیم به  اون برسیم باید اندازه گیری کنیم.

 

اوایل دهه ۱۹۹۰
در سال۱۹۹۵ نونکا و تاکیوچی ، کار و مطالعه با ارزش رو درباره چگونگی خلق ارزش در شرکت بوسیله علم شروع کردن. هر چند این کتاب بیشترً روی علم متمرکز بود

بیان مثل سازی تانگو سلمی در سال ۱۹۹۴ به کار افتاد. تانگو اولین وسیله تجاری واسه کمک به مدیران واسه درک اهمیت نامشهودها بود.

هم اینکه در سال ۱۹۹۴، گزارش هرساله Skandia با دقیق شدن و فوکوس کردن بر آزمایش ذخیره سرمایه فکری شرکت Skandia ارائه گردید و این کار این موسسه باعث شد که خیلی از شرکت های، موسسه Skandia رو اولویت خود بذارن (Edvinsson, 1997).

اواسط ۱۹۹۰
این کار موسسه Skandia باعث شد تا سلمی در سال ۱۹۹۵ از حسابرسی علم واسه ارائه یه آزمایش از وضعیت سرمایه فکری، استفاده کنه. در این سال های محققان و پیشگامان سرمایه فکری کتاب های خود رو درباره این موضوع منتشر کردن

) Sveiby –  Edvinsson& Malone – Kaplan & Norton  ).

کار ادوینسون و مالونه کار بسیار با ارزشی درباره پروسه و چگونگی سرمایه فکری بود.

اواسط ۱۹۹۰
سرمایه فکری به عنوان یه موضوع معروف و مهم شناخته شد و کنفرانس ها و تحقیقات بسیاری در این مورد انجام شد و مقالات با ارزشی در این مورد واسه مخاطبان ارائه شد و پروژه های تحقیقاتی مانند Stockholm, Danish, Meritum با هدف پیوند تئوری و عمل سرمایه فکری انجام شد.

در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، سازمانی واسه همکاری و پیشرفت اقتصادی ، سمپوزیم بین المللی درباره سرمایه فکری رو در آمستردام هلند برگزار کرد موضوع این سمپوزیم این بود که شرکت ها چیجوری و چجوری با موضوع مدیریت و گزارش دهی سرمایه فکری برخورد کنن.

اواخر دهه ۱۹۹۰

منبع : (Petty and Guthrie, 2000)

-NIS: Nation innovation systems

-Petty and Guthrie

-Edvinsson

-Norton and Kaplan

-BSC : Balanced scorecard

-Nonaka and Takeuchi