کاربردهای نانوذرات//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمایت

– نانوکامپوزیت های مغناطیسی: با پخش و اندازه دانه ی مناسب نانوذرات مغناطیسی در بستر مواد پلیمرﻲ می توان نانوکامپوزیت هایی با خاصیت مغناطیسی به دست آورد. که کاربرد زیادی رو در سنسورها، پوشش های الکترومغناطیس و مواد جاذب امواج، دارا می باشن  ]۴[.

– فروسیال ها(محلول های مغناطیسی): فروسیال ها، محلول هایی هستن که در اون نانوذرات مغناطیسی (مانند: آهن و کبالت)، به صورت کلوئید در مایعی آویزون می باشن و به اون خاصیت مغناطیسی می بخشن. هر چی اندازه ی نانوذرات مغناطیسی کوچیک تر باشه، محلول خاصیت مغناطیسی بیشتری از خود نشون می دهد. از جمله کاربرده های فروسیال ها می توان به کاربرد اون به عنوان خنک کننده نام برد. هم اینجور از این محلول ها واسه به حرکت در آوردن روون ها در تراشه ها به وسیله ی نیروی مغناطیسی استفاده می شه.

-کاربرد نانوذرات مغناطیسی درتشخیص ودرمان بیماریها

الف) گرما درمانی مغناطیسى

ب) تصویر ورداری شدید شدن  مغناطیسى

گرما درمانی یکی از راه های درمان سرطانه که واسه آسیب رسوندن به سلولهاى سرطانی و نابودى اونا، بافت بدن رو درمعرض گرماى۴۳ درجه ی سانتی گراد قرار  میدن نانوذرات می تونن دراثرمیدانهاى مغناطیسی متناوب گرما تولیدکنند. اندازه گرماى تولید شده بستگی به نوع ذره،خواص مغناطیسی اون و عوامل موثر بر روى میدون مغناطیسی داره ]۵[.

تصویر ورداری شدید شدن مغناطیسی  (MRI)یه ابزارتشخیصی غیرتهاجمیه که با به کار گیری یه میدون مغناطیسی قوى خارجى، تصاویری دقیق و همراه با جزییات رو از ساختارهاى داخل بدن ایجاد می کنه. با به کار گیری نانوذرات مغناطیسی به خصوص آهن اکسید، شناسایی بافتهای آسیب دیده با حساسیت بسیار بالا و با مقدارکم مواد تزریقی انجام می شه. این تصویر بردارى براساس تحریک پروتونهای هسته ی (هیدروژن ) مولکول آب انجام می شه ]۶[.

ج) نانوذرات مغناطیسی به عنوان ابزارتشخیصی

یکی از روش های تشخیص نانومولکولی، به کار گیری نانوذراتی مانند نانوذرات طلا، نانوذرات مغناطیسی و نقاط کوانتمیه، اونا با اتصال به پادتنی مناسب واسه شناسایی مولکولها و ساختارهای خاص مورد استفاده قرارمی گیرد]۶[.

د) دارورسانی هدف دار و ژن درمانى

یکی از اهداف فناوری نانو سوارکردن داروها روی مواد حامل (نانوذره) وسپس فرستادن و رهاکردن اونا به درون سلول هدفه که به اون دارورسانی هدف دار گفته می شه. نانوذرات مغناطیسی براى انتقال دارو درکاربردهای عملی بسیار مورد توجه هستن]۶ [.