پایان نامه دکتری تربیت بدنی: مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : بیومکانیک ورزشی

عنوان : مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال و تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

ادامه خواندن پایان نامه دکتری تربیت بدنی: مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:گل های زینتی

عنوان:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز …

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

عنوان : مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی

ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان …

دانلود پایان نامه ارشد:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:گل های زینتی

عنوان:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی های  فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum  Hort

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی …

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری …

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری …

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آهن و روی قابل جذب …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی آهن و روی قابل جذب گیاه در عمق ۳۰-۰ سانتیمتری خاک

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آهن و روی قابل جذب …

دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با …

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد 

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز …

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم