تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

ج ) اقدامات، مدیریت و فعالیت های پشتیبانی را مکانیزه و تقویت نمود. به عبارت دیگر می باید به کمک سیستم های الکترونیک همه فعالیت های داخلی سازمان را مکانیزه نمود.د) در این مرحله سازمان یادگیرنده باید با کمک سیستم های الکترونیکی مراکز تخصصی را ایجاد کرده و مسوول جمع آوری، ‌ذخیره، ‌تحلیل و توزیع […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

آموختن از دیگرانسازمان های یاد گیرنده همواره فرایند ها و روش های خود را در سازمان خود و در سازمان های دیگر ترازیابی می کنند. اگر سازمان به طور منظم کار و روش های خود را بازنگری کنند این فعالیت تسهیل خواهد شد . ترازیابی وسیله پر قدرتی برای تأمین دانش است و اگر به […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

نشر کردن:عقدیه ای که گسترش یافته مجدداً از آشکار به نهفته تبدیل می شود.این عقیده اکنون ابراز و آشکار شده و به اشخاص بیشتری انتقال داده شده است. عقیده مزبور مرتبا ترکیب می شود تا از عقاید بزرگ تر جلوگیری کند.اینک مدل سیستمی مدیریت دانش مایکل مارکوارت بررسی می شود:در مدل سیستمی مزبور زیر سیستم […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

یادگیری عملی افراد را قادر به یادگیری کارآمد و اثر بخش می کند و آن ها می توانند مشکلات و مسائل زندگی واقعی را ارزیابی و حل کنند. این نوع یادگیری، نتایج سؤالات جدید در مورد دانش موجود را همراه با ارزیابی اقدامات انجام شده در طی و بعد از جلسات حل مسأله ، ترکیب […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

۲-۹-۳- استراتژیمایکل مارکوارت، ده استراتژی مؤثر را مطرح می کند که می تواند سازمان را جهت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده به طور سریع و مؤفقیت آمیزی قادر سازند.یادگیری سازمانی را با مؤفقیت سازمانی و فردی هماهنگ کنید.به زغم مارکوارت شاید مهم ترین استراتژی برای ایجاد روحیه و انگیزه در کل سازمان با هدف تبدیل […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- …

تنظیم مقاصد اصلی سازمان نهادینه کردن قواعد رسمی سازمان ۲-۸-۲-۲- انواع یادگیری از دیدگاه ارجریس و شونآرجریس و شون[۷](۱۹۷۸)، یادگیری سطح بالا را به یادگیری دو حلقه ای می شناسند. یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاًح می کند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها و هدف‌های […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- …

ادغام عمودی برون سپاری و هم پیمانی سبک مدیرتی دستوری مشارکتی فرهنگ پیروی از قوانین تعهد و نتایج افراد همگون متنوع تمرکز استراتژیک کارایی نو آوری جدول ۲-۲- تفاوت ساختار سازمان سنتی با سازمان یادگیرندهاین استراتژی با استراتژی کلی سازمان و با دیدگاه کارکنان سازگار است و اعضای سازمان می کوشند تا بدان وسیله کل […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان، در خصوص خلق سازمان یادگیرنده می نویسد: به عقیده مهندسین یک ایده جدید زمانی تبدیل به اختراع می گردد که در آزمایشگاه قابلیت اجرای آن به اثبات برسد. این ایده زمانی یک نوآوری محسوب می گردد که بتوان آن را به نحو قابل اطمینان در حجمی معنی دار و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

محیط تسهیل کننده‌ی یادگیری تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه برآورده کردن نیازهای یادگیری و توسعه به کارگیری دانش فراگرفته شده تنوع و تقسیم بندی سؤالات به شکلی خواهد بود تا تمام ابعاد و مؤلفه های سازمان یادگیرنده طبق مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق حاضر و همچنین مکانیزم های یادگیری سازمانی را در برگیرد.فصل دومادبیات […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد (گاروین، ۱۹۹۳: ۸۰).مایکل جی مارکوارت نیز در سال ۱۹۹۵ تعریف نسبتاً جامعی را ارائه نموده است به نظر وی سازمان یادگیرنده سازمانی است که با […]