دانلود پایان نامه ارشد : طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مکانیک

گرایش : تبدیل انرژی 

عنوان :  طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز ۳E سیکل ترکیبی با تزریق بخار

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره …

دانلود پایان نامه ارشد : شبیه­ سازی قلب در حال تپش، …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی  مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی 

عنوان : شبیه­ سازی قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : شبیه­ سازی قلب در حال تپش، …