پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده علوم تربیتی، گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته روانشناسی- گرایش عمومی
عنوان
هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل
اردیبهشت ماه ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژوهش…… ۲
مقدمه. ۳
بیان مسئله. ۵
اهداف…. ۱۰
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۱۱
فرضیه­ها. ۱۱
تعریف متغیرهای پژوهش….. ۱۲
نظریه تحلیل رفتار متقابل… ۱۲
پرسشنامه روابط متقابل… ۱۲
هنجاریابی… ۱۲
نرم یا هنجار. ۱۳
روایی… ۱۳
پایایی… ۱۳
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش…… ۱۴
مبانی نظری پژوهش….. ۱۵
نظریه تحلیل رفتار متقابل… ۱۵
تحلیل رفتار متقابل چیست؟. ۱۷
نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل… ۱۸
الگوی روابط متقابل: والد- بالغ- کودک….. ۱۹
پیش­نویس زندگی… ۲۰
گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل… ۲۱
فرض­های اساسی از تحلیل رفتار متقابل… ۲۵
منطق رویکرد گروهی تحلیل رفتار متقابل… ۲۷
مفاهیم کلیدی- الگوی روابط متقابل… ۲۸
تعریف روابط متقابل… ۲۸
بازدارنده­ها و سوق دهنده­ها. ۳۰
نیاز به نوازش­ها. ۳۲
تصمیمات و بازتصمیم­ها. ۳۵
بازی­ها و ضدبازی­ها. ۳۶
بازی­های روانی چگونه آموخته می­شوند؟. ۳۸
بازی­ها در نمایشنامه­ی زندگی… ۳۹
وظایف و نقش­های رهبر گروه. ۴۰
فرایندهای درمان.. ۴۱
رویکرد بازتصمیمی گولدینگ در گروه. ۴۲
مراحل گروه درمانی… ۴۳
مرحله­ی شناسایی… ۴۳
مرحله­ی میانی یا مرحله­ی کار گروهی… ۴۴
مرحله­ی نهایی گروه. ۴۸
ارزیابی از تحلیل رفتار متقابل در گروه. ۴۹
چارچوب­ها و سابقه تحقیق… ۵۱
فصل سوم
فرآیند پژوهش…… ۵۷
مواد و روش پژوهش….. ۵۸
جامعه آماری… ۵۹
نمونه­ها و روش نمونه­گیری… ۵۹
حجم نمونه. ۵۹
روش نمونه­گیری… ۶۰
ابزار پژوهش….. ۶۰
روش جمع­آوری اطلاعات…. ۶۱
روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش….. ۶۱
فصل چهارم
یافته­های پژوهش…… ۶۲
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق و توصیف داده­ها. ۶۳
تحلیل عاملی اکتشافی… ۶۳
مرحله اول.. ۶۳
تحلیل عامل اکتشافی… ۷۹
مرحله آخر (مرحله بیست و سوم). ۷۹
بررسی ضریب پایایی آزمون با آلفای کرونباخ… ۸۷
هنجاریابی… ۹۱
فصل پنجم
نتیجه­گیری…. ۹۶
خلاصه فصول.. ۹۷
بحث و تفسیر و نتیجه­گیری… ۹۷
بیان محدودیت­ها و مشکلات…. ۱۰۳
پیشنهادها و جمع­بندی… ۱۰۳
منابع
منابع فارسی… ۱۰۵
منابع انگلیسی… ۱۰۸
پیوست
پرسشنامه سنجش روابط متقابل (ترجمه شده). ۱۱۲
پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هنجاریابی شده). ۱۱۵
امتیازها و پروفایل… ۱۱۶
دستورالعمل… ۱۱۶
پروفایل پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل… ۱۱۷
تفسیر پروفایل… ۱۱۷
Abstract. 120
چکیده
هدف: این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس سنجش روابط متقابل پرسنل شرکت ایران خودرو انجام شد. و کلیه پرسنل شرکت ایران­خودرو شاغل در سال ۱۳۹۳ جامعه آماری آن را تشکیل دادند. روش: روش پژوهش مذکور از نوع توصیفی، همبستگی با هدف توسعه­ای- روان­سنجی می­باشد در این پژوهش از پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل هیر استفاده شده است و پرسشنامه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی منظم و به تعداد ۵۰۰ نفر از پرسنل تکمیل و تجزیه و تحلیل بر روی آنها انجام شد. یافته­ها: ضریب پایایی و همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  673/0 به دست آمد. برای بررسی روایی مقیاس سنجش روابط متقابل از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تعداد ۸ عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک ۱۹۸/۵۶% از واریانس کل را تبیین می­کنند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس سنجش روابط متقابل با ۲۱ سوال قادر است ۸ عامل کودک مطیع و سازگار، بالغ عملگرا، والد کنترل­گر و مستبد، والد حمایتگر،  والد احساسی، و
الد عملگرا، بالغ اخلاقی، بالغ دانشمند را اندازه گیری نماید. بحث و نتیجه­گیری: این مقیاس می­تواند برای سنجش روابط متقابل، بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل به کار گرفته شود. و به طور کلی می­تواند جهت اندازه­گیری روابط متقابل و یا تغییرات آن در زمان درمان و یا در آموزش و یادگیری استفاده گردد.
واژه­های کلیدی: پرسشنامه، هنجاریابی، نظریه تحلیل رفتار متقابل، حالات نفسانی
مقدمه 
افراد برای رشد و توسعه به محرک­ها و انگیزه­های فیزیکی، اجتماعی و عقلانی نیازمند هستند. یکی از این نیازها، نیاز به تحریک­های جسمی و عاطفی است. برن، این حالت را نیاز به محرک[۱] نامید. در یک تحقیق معتبر و شناخته شده رنه اسپتیز[۲] (۱۹۴۵) به مشاهده کودکان پرورشگاهی پرداخت. آنها تغذیه­ی خوبی داشتند، از نظر بهداشت و درجه حرارت کاملاً در وضعیت مطلوبی قرار داشتند، با این حال آنها از کودکانی که با پدر یا مادر و یا مراقبین خود زندگی می­کردند بیشتر در معرض اختلالات بدنی و روانی قرار می­گرفتند. اسپتیز به این نتیجه رسیده بود که آنچه این کودکان نداشتند محرک بود. و اسپیتز آن را محرومیت عاطفی[۳] ­نامید، انتخاب کلمه نوازش توسط برن به نیاز اولیه برای لمس شدن مربوط می­شود. اینکه ما به عنوان افراد بزرگسال هنوز در پی تماس جسمانی هستیم ولی یاد می­گیریم که شکل­های دیگر درک حضور دیگری را جانشین لمس کنیم. یک تبسم، یک تعریف، و یک تمجید یا حتی اخم و ترشرویی نشان می­دهد که حضور ما درک شده است. (جونز و استوارت، ۱۳۸۲)مقدمه
یک نوازش عبارتست از هر فعالیتی در جهت بازشناسی یا نمایش مرحله­ای از انگیزه­ها می­باشد. نوازش­های روانی «کلامی و غیرکلامی[۴]» برای احساس ارزش مهم و ضروری است. نوازش­ها دارای حالات مختلفی از جمله: کلامی و غیرکلامی، شرطی و غیرشرطی، محبت، گرمی یا قدردانی کلامی با همراه با نگاه، لبخند، تماس و یا حتی حالت­های صورت هستند که همگی برای سلامت روان مفید می­باشد. (کوری، ۲۰۱۳)
با توجه بر این موضوع که اساساً همه علوم از مفاهیم یا سازه­هایی نظری و ارتباط بین این مفاهیم تشکیل می­شوند ولی تا هنگامیکه مفاهیم نظری قابل اندازه­گیری و کمی شدن نباشند، یافتن قوانین و روابط علمی به منظور پیش­بینی پدیده­ها ممکن نیست. (آناستازی، ۱۳۸۶) چون موضوع مطالعه در علوم تربیتی و رفتاری انسان است، اندازه گیری و بدنبال آن تصمیم­گیری در این حیطه فوق­العاده حساس است. و این امر نیز بدیهی است که چیزی تا مورد اندازه­گیری قرار نگیرد نمی­تواند بطور علمی مورد مطالعه قرار گیرد. (ثرنداک، ۱۳۶۹) روش اندازه­گیری، پایه و اساس مطالعات علمی است و وسایل مورد نیاز را برای آزمون فرضیه­های علمی می­سازد و به همین دلیل است که توجه به کاربردهای پژوهشی روش­های اندازه­گیری به ویژه در علوم رفتاری روزافزون است. (هومن، ۱۳۶۸)
بنابراین ما در این پژوهش بر آنیم تا مقیاس سنجش روابط متقابل هیر را جهت اندازه­گیری روابط متقابل ترجمه نماییم و روایی، اعتبار و هنجاریابی آزمون مذکور را تهیه نماییم.
بیان مسئله
نظریه تحلیل رفتار متقابل توسط دکتر اریک برن[۵] بنیان گردید او در دهه ۱۹۵۰ با بیان مقالات مختلف اساس نظریه خود را مشخص نمود و در سال ۱۹۵۸ مقاله مشهور و تاثیرگذار خود را با عنوان «تحلیل رفتار متقابل: روشی بدیع و کارا برای گروه درمانی» منتشر نمود و این مقاله سرآغازی برای شناساندن نظریه­ای جدید با عنوان «تحلیل رفتار متقابل» یا به انحصار TA[6]، شد. اساس اولیه نظریه تحلیل رفتار متقابل بر پایه روابط شخصیتی ارائه گردید. او برای سهولت و همه فهم شدن این روابط به ابتکار عمل جالبی دست زد و از نامهای ملموسی چون کودک، والد و بالغ استفاده نمود. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)

 • «کودک[۷]» هر شخصی روزگاری از امروزش جوان­تر بوده است، پس در مغز خود آثار ثبت شده­ای از سال­های اولیه­ی زندگی­اش دارد که این آثار در شرایط و موقعیت­های معین فعال می­شود «کارکرد روانی قدیمی[۸]». به زبان ساده «هرکس در درون خود پسر بچه یا دختر بچه کوچکی دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «کودک» درون همان بخش از وجود ماست که دوست دارد کودکی کند؛ درست مثل یک بچه سرزنده و با هیجان باشد. خلاقیت، شور و شوق، احساسات تند و تیز، قهر و آشتی، ترس، وحشت، عشق و تنفر همه و همه از کـودک درون ما نشـأت می­گیرد. او برای توضیح بیشتر دو نوع کودک درون را تعریف می­کند یکی کودک سازگار و کودک طبیعی.، کودک سازگار همان بخش از شخصیت ماست که قوانین و باید و نباید­های جامعه را می­پذیرد و مثل یک بچه خوب هرچه والدنیش می­گویند گوش می­کند اما برعکس این کودک ناسازگار است که مرتب بچگی می­کند و البته در مواردی برای ما دردسر ایجاد می­کند اما همین کودک ناسازگار است که منجر به شور زندگی و خـلاقیت و ابتـکار می­شود. وگرنه از کودک سازگار کاری جز بله قربان گویی بر نمی­آید. به همین دلیل اریک برن اغلب بیمارانش را تشویق می­کرد به کودک ناسازگار خود بیشتر بها بدهند و نگران بچگی­های او نباشند. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲) در وجود «کودک» درک و خلاقیت و سائق­های فی­البداهه و لذت نهفته است. (برن، ۱۹۸۲)
 • «بالغ[۹]» هر فرد «اعم از بچه­ها، بیماران عقب­افتاده­ی ذهنی یا اشخاص که به اسکیزوفرنی مبتلا هستند» می­تواند اطلاعات ذهنی­اش را در مغزش مرتب کند، به شرط آنکه «حالت من[۱۰]» مناسب او به کار بیفتد «کارکرد روانی جدید[۱۱]». به زبان ساده «هرکس یک «بالغ» در درونش دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «بالغ» بخش عاقل شخصیت ماست؛ بخشی که تصمیم های منطقی می گیرد، اطلاعات را پردازش می کند، با دیگران رابطه محترمانه برقرار می کند و کلاً واقع گراست.
 • «والد[۱۲]» هر فرد پدر و مادری «یا جانشین آنها را» داشته است و در درون خـود دارای مجموعه­ای از «حالات من» آن پدر و مادر «همان­طور که آنها را می­دید»، و این «حالات من» پدری و یا مادری ممکن است در شرایط معینی فعال شود «کارکرد روانی برونی[۱۳]». به زبان ساده «هر کسی پدر و مادرش را در درون خود دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «والد» درون که منفور­ترین بخش شخصیت ما را از نظر اریک برن تشکیل می­دهد همان باید و نباید­های بدون منطق و دلیل ماست. همان دستور­العمل­های بی­چون و چرایی که سالهاست برای خود ساخته­ایم و حتی اطرافیانمان را هم با آن اسیر کرده­ایم. اما اریک برن والد را نیز دو نوع می­داند اولی والدی سخت گیر و آزار دهنده و دومی والدی نوازشگر و تایید کننده و اعتقاد دارد والد بد و مایوس کننده والد نوع اول است و بهتر است به نوع دوم تغییر کند. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)

با توجه به توضیحات بالا نمودار شماره ۱ را که نمودار ساخت نام دارد ارائه می­گردد این طرح نمایانگر شخصیت کامل هر فرد، و شامل حالات من، «والد»، «بالغ» و «کودک» می­باشد. این سه حالت کاملاً از یکدیگر مجزا نگه داشته شده­اند، زیرا با یکدیگر بی­اندازه متفاوت و در اکثر مواقع متناقض هستند.

تعداد صفحه :۱۳۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 
عنوان:
 بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه 
 فصل اول(مقدمه)…………. ۱۲ -۶
۱-۱ بیان مسئله………….. ۹-۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۰
۱-۳- اهداف پژوهش…. ۱۱
۱-۴- فرضیات پژوهش…. ۱۱
۱-۵-  متغیرهای پژوهش، تعریف علمی و عملیاتی آن. ۱۲-۱۱
 فصل دوم (پیشینه پژوهش)…………….. ۳۳-                                                                                                                                     
2-1- بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی ۱۳-۱۲
۲-۲- نظریه دلبستگی.. ۱۴-۱۳
۲-۳- دلبستگی یا وابستگی.. ۱۵
۲-۴- نظریه های دلبستگی.. ۲۰- ۱۵
۲-۴-۱- دلبستگی کودکی.. ۱۷- ۱۵ 
2-4-2- دلبستگی بزرگسالی.. ۱۸- ۱۷
۲-۴-۳- دلبستگی به خدا ۲۰- ۱۸
۲-۵- مدل های دلبستگی به خدا ۲۲-۲۰
۲-۶- دلبستگی به خدا در اسلام و مسیحیت۲۴-۲۲
۲-۷- سنجش و اندازه گیری دلبستگی به خدا ۲۵-۲۴
۲-۸- تاب آوری… ۲۸- ۲۵ 
2-9- دیدگاه های تاب آوری.. ۳۰- ۲۸
۲-۱۰- تاب آوری و دلبستگی.. ۳۰
۲-۱۱- کنترل عواطف… ۳۱- ۳۰ 
2-12- دلبستگی به خدا،تاب آوری، کنترل عواطف و تحقیقات مرتبط.. ۳۳- ۳۱
 فصل سوم (روش پژوهش)…………… ۳۶-۳۴     
           3-1- روش مطالعه. ۳۴
۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۳۴
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۳۵- ۳۴
۳-۴- روش اجرای پژوهش…. ۳۶
۳-۵- ملاحظات اخلاقی.. ۳۶
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها… ۳۶ 
فصل چهارم (یافته های پژوهش)………. ۶۱-۳۷             
      4-1-  یافته های توصیفی… ۳۷
۴-۲-یافته های استنباطی…. ۶۲- ۴۰
فصل پنجم( بحث و نتیجه گیری) ۶۷- ۶۲
۵-۱- بحث نتایج پژوهش…. ۶۶- ۶۲
۵-۲- نتیجه گیری پژوهش…. ۶۶
۵-۳- محدودیت های پژوهشی.. ۶۷
۴-۵- پیشنهادات پژوهشی.. ۶۷

چکیده:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود.  
روش:بدین منظور تعداد ۲۲۰ نفر از بیماران سرطانی  مراجعه کننده به بیمارستان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  دفترچه سوالات پژوهش شامل پرسشنامه ؛ دلبستگی به خدا(غباری و حدادی کوهسار،۱۳۹۰)،  تاب آوری(کانور و داویدسون،۲۰۰۳) وکنترل عواطف ویلیامز را تکمیل نمودند.  
نتایج:نتایج پژوهش، حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و کنترل عواطف به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد، دلبستگی ایمن و اجتنابی به خدا ۷۸ درصد از واریانس کنترل عواطف را تبیین نمودند.  همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد بین دلبستگی ایمن به خدا و کنترل عواطف (۰۰۱/۰>p، ۶۱/۰-r = )  رابطه منفی و معنی دار و بین دلبستگی دوسوگرا (۰۵/۰>p، ۱۶/۰r = )  و اجتنابی(۰۰۱/۰>p، ۳۴/۰r = )   به خدا و کنترل عواطف رابطه مثبتت و معنی داری وجود دارد. همچنین  نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و تاب آوری به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد دلبستگی ایمن و اجتنابی  به خدا با هم  حدود۷۷% متغیر تاب آوری را تبیین نمودند و مولفه دلبستگی اضطرابی  به خدا از معادله حذف شد.  نتایج ضرایب رگرسیون  نیز نشان داد؛ بین دلبستگی ایمن به خدا با تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(۰۰۱/۰>p)
نتیجه گیری:به نظر می رسد دل سپردن به پایگاه و پناهگاه امن خداوندی در قالب دلبستگی ایمن به خدا نقش موثری در شکل گیری تاب آوری و کنترل عواطف بیماران سر
طانی دارد.
کلید واژگان: دلبستگی به خدا، تاب آوری، کنترل عواطف، سرطان
بیان مسئله
یکی از بیماری های مزمن سرطان است.  درحال حاضر سرطان با اختصاص ۲۱ درصد مرگ و میرها به خود،  دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شود.  در کشورهای در حال توسعه نیز سرطان سرطان چهارمین علت مرگ و میر است.  در ایران بنابر آمار وزارت بهداشت، سرطان پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سوانح، سومین علت مرگ و میر می باشد(گویا و موسوی، ۱۳۸۷)
امروزه، علیرغم پیشرفت های پزشکی، توسعه درمان های سرطان و افزایش تعداد نجات یافتگان از سرطان،این بیماری از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می کند،  به همتاست.  با پیشرفت در روشهای درمان طبی، میزان بقاء افراد مبتلا به سرطان افزایش یافته است،اما مشکلات سازگاری با این بیماری مزمن در بسیاری ازافراد مبتلا، اختلالات روانی همچون؛ اضطراب،  افسردگی وخشم را به دنبال دارد (لی[۱] و همکاران، ۲۰۱۲).  این روند باعث می شود بیماران سرطانی با مشکلات عدیده ای در زمینه کنترل عواطف خود مواجه شوند.   منظور از کنترل عواطف این است که فرد عواطف خود را در موقعیت های گوناگون تشخیص دهد و آن را ابراز و کنترل نماید(گروس[۲]، ۱۹۹۸) و به جای آنکه از بروز هیجان ها جلوگیری کند،  آثار واکنشی آنها را کاهش داده تا فرصت کافی برای تصمیم های بهتر داشته باشد( شریفی و آقایار، ۱۳۸۶).  
فرد درکنترل وتنظیم عواطف،  با به دست آوردن توانایی بازنگری و بازسازی شدت وجهت یک عاطفه در خود و دیگران به تعدیل و مهار عواطف ( خشم،  افسردگی، اضطراب و عواطف مثبت)، به صورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت سازش یافتگی می پردازد (پلیتری[۳]، ۲۰۰۲). کنترل عواطف بر جنبه های مختلف زندگی فرد، تعاملات بین فردی، بهداشت روانی و سلامت فیزیکی و جسمی تاثیر دارد (دونهام[۴]، ۲۰۰۸).
پژوهشها در زمینه عوارض روانشناختی سرطان همچون بسیاری از جنبه های دیگر روانشناسی بر آسیب شناسی روانی بیماریها متمرکز بوده اند(یعنی چرا افراد دچار مشکلات روانشناختی می شوند).  اما نگاه متفاوت و مثبت نگر به روانشناسی توجهش را معطوف به ویژگیهایی از افراد نموده است که باعث می شوند هنگام قرار گرفتن فرد در معرض استرس و شرایط ناگوار همچون سرطان نه تنها بهبود می یابند بلکه در مواردی به لحاظ روانشناختی ارتقا می یابند(شارما[۵] و همکاران، ۲۰۱۲؛گیلسپی[۶]، ۲۰۰۷).  یکی از این ویژگی ها وفرایند های پویای انسانی تحت عنوان تاب آوری مطرح شده است.
تاب آوری به مفهوم انعطاف پذیری،  بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است.  مقاومت موفقیت آمیز افراد تاب آور در برابر موقعیت های چالش برانگیز،  باعث می شود افراد علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از آثار نامطلوب آن کاسته و سلامت روانی خود را حفظ  کنند (ویلسون[۷] و دودک[۸]،  2004).  یکیازعوامل موثر بر سلامتروان وکنترل عواطف همچون اضطراب، افسردگی وخشم درافراد، تابآوری[۹]است( شیخ و همکاران، ۲۰۱۳؛احمدیو همکاران، ۲۰۱۴؛احمدی، شیخ، سرابندی، ۱۳۹۰)
مفهوم تاب آوری بر اساس اصول اولیه نظریه دلبستگی قرار دارد و برخی از محققان و صاحب نظران بر این باورند که تاب آوری ریشه در نظریه دلبستگی دارد (کلر[۱۰]، ۲۰۰۳).
دلبستگی،  سیستم  عاطفی،  رفتاری وشناختی سازماندهی شده ای است که با انتخاب طبیعی طراحی شده است تا نزدیکی بین نوزاد ناتوان و اولین مراقبین او را حفظ کند(کیرک پاتریک[۱۱]، ۱۹۹۷). بر این اساس در دوران نوزادی دلبستگی عاطفی نسبت به یک یا چند نفر از مراقبین اولیه برای تامین حمایت، حفاظت و امنیت شکل می گیرد.  در شرایطی که موضوع دلبستگی(مراقب) به اندازه کافی پاسخگو و حمایت کننده باشد(دلبستگی ایمن)، آنچه نظریه دلبستگی از آن تحت عنوان مدل های درون کاری[۱۲] مثبت از خود و دیگران نام می برد در فرد شکل می گیرد و وقتی موضوع دلبستگی(مراقب) به اندازه کافی پاسخگو و حمایت کننده نباشد(دلبستگی ناایمن)،  مدل درون کاری منفی از خود و دیگران در نوزاد شکل می گیرد(هرتل و دوناهو، ۱۹۹۵).  این الگوهای فعال درونی اولیه از خود و دیگران،   بافتی را فراهم می نمایدکه این بافت به عنوان فیلتر شناختی برای تعبیر و تفسیر داده ها و درون سازی پیوند های عاطفی بعدی عمل کرده و تجربیات بین فردی را معنا می بخشد(برترتون و مانهلند، ۱۹۹۹).  بنابراین،  دلبستگی ساختار سازمان یافته ای است که مجموعه پیچیده هیجانها،  رفتارها و شناختهایی را که با تلاش کودک در دسترسی به احساس ایمنی، آرامشو کاوش در محیط شکل گرفته و در طول عمر تحول می یابد را توصیف می کند(سروف، ۱۹۹۷).
بالبی و اینثورث معتقدند،  تاب آوری نتیجه ایمن بودن دلبستگی است.  زیرا کودک با استفاده از تکیه گاه امن دلبستگی (والدین)،  به عنوان منبع آرامش، &n
bsp;به مقابله با سختیها و شرایط ناگوار پرداخته و به کاوش محیط می پردازد(تراویس و کومبوس- ارمه، ۲۰۰۷).  دلبستگی ایمن باعث رشد صفات روانشناختی مثبت همچون تاب آوری،  عواطف مثبت و امید در افراد می شود که این صفات نیز مهارتهای مقابله، احساس ارزش وظرفیت تحمل و سازش با تنیدگی را افزایشمی دهند(میکولنسر و شاور، ۲۰۰۷).  افرادی که پاسخ های پذیرا در زمینه نیازهای فیزیکی وعاطفی دریافت می کنند در شرایط ناگوار مقاومت و تاب آوری بیشتری دارند.  محبت و عواطف مثبت،  عنصری است که به افراد کمک می کند تا شهامت و جرات تردید ناپذیری برای مقابله با شرایط سخت کسب کنند (فانیوف، ۲۰۰۸).  بنابراین،  سبک دلبستگی را می توان به عنوان یکی از منابع تاب آوری در نظر گرفت که منعکس کننده توانایی تنظیم، تعدیل یا کاهش موثر پاسخ های هیجانی به رویداد های ناگوار مانند بیماری سرطان است(بارتلی،  هد و استنفلد، ۲۰۰۷).
امروزه با گسترش نظریه دلبستگی، علاوه بر دلبستگی به والدین در بعد معنوی نیزحضور خداوند و ارتباط افراد با خداوند نوعی دلبستگی قلمداد می شود (کرک پاتریک و شاور، ۱۹۹۲).
دلبستگی به خدا[۱۳] تحت عنوان ارتباط وگرایش عاطفی فرد به خداوند تعریف می شود.  در این تعلق خاطر،  خداوند به عنوان پایگاه امنی[۱۴] شناخته می شود که در همه شرایط می توان او را جستجو کرد( گرانکوئیست[۱۵]،  میکولنسر[۱۶] و شاور[۱۷]، ۲۰۱۰).  ارتباط با خدا به لحاظ نظری، در چارچوب نظریه دلبستگی بالبی و مبتنی بر دیدگاه دلبستگی به والدین(مراقب- کودک) می باشد(کیرک پاتریک[۱۸]، ۲۰۰۵؛ سروف[۱۹]،  فلیسون[۲۰] و فلیسون، ۲۰۰۶؛ گرانکوئیست و کیرک پاتریک، ۲۰۱۱) در همین راستا، کیرک پاتریک (۱۹۹۴)، معتقد است،  چهار ویژگی که اینثورث[۲۱] (۱۹۸۵)،  برای دلبستگی انسانی (دلبستگی مراقب- کودک) برشمرده است در ارتباط با خداوند به عنوان چهره دلبستگی  قابل ردیابی است.  بر این اساس او پنج معیار برای دلبستگی به خدا برشمرده است.
۱) جستجو و حفظ مجاورت با خداوند: در دلبستگی به خدا اگر چه فرد  نمی تواند به طور فیزیکی به خدا نزدیک شود اما بسیاری از رفتارهای مذهبی همانند نماز خواندن،   دعا کردن و زیارت اماکن متبرکه، در ادیان و مذاهب مختلف شبیه به وارسی های متناوب کودک برای اطمینان از این که چهره دلبستگی در دسترس و پاسخگو است می باشد و نوعی رفتار مجاورت جویانه با خداست.
۲) خداوند به عنوان پناهگاه امن: همانطور که کودک در شرایط استرس زا و بحرانی به سمت چهره اصلی دلبستگی(مراقب) بر می گردد،  فرد مومن نیز در شرایط استرس،  درماندگی و بحران به خداوند به عنوان پناهگاه مطمئن پناه می برد.
۳) خداوند به عنوان پایگاه ایمن: همانطور که کودک،  مادر را پایه و اساس ایمنی می داند و در محیط کاوش می کند.  فرد مومن نیز با اعتقاد به این که خدا پایه و اساس ایمنی است، احساس قدرت کرده و این امر باعث افزایش اعتماد به نفس و امنیت وی در لحظات اضطراب و ترس می شود.
۴) جدایی و فقدان: خداوند فراگیر است و همه جا حضور دارد،  بنابراین فرد نمی تواند همانطور که از یک چهره دلبستگی انسانی جدا می شود یا او را از دست می دهد از خدا نیز جدا شود.  افرادی که از آیین ها ی دینی و مذهبی دور می شوند،  نوعی اضطراب جدایی را تجربه می کنند و برای رسیدن به آرامش و احساس امنیت،  در صدد جوارجویی با خداوند بر می آیند.
 5) خداوند به عنوان قادر و دانای کل: رابطه انسان و خدا بهتر از رابطه مراقب- کودک این ویژگی را آشکار می کند و این ویژگی در ارتباط فرد با خدا نسبت به رابطه دو فرد عاشق بزرگسال نیز دائمی تر بوده و بیشتر حفظ می شود. شاید از مهمترین تفاوت های موضوع دلبستگی به والدین و دلبستگی بزرگسالی با دلبستگی به خدا همین ویژگی باشد.
شکل گیری الگوی درون کاری اولیه از خود و دیگران در دوران کودکی و در ارتباط با والدین(بالبی، ۱۹۶۹)،  بافتی را فراهم می نمایدکه این بافت به عنوان فیلتر شناختی برای تعبیر و تفسیر داده های درونی و بیرونی عمل می کند.  این الگوهای درون کاری مثبت یا منفی نسبت به خود و دیگرانعلاوه برکودکی، در دلبستگی به خدا (میکولنسر و همکاران، ۲۰۰۸)، نیز مطرح          می باشد. از ویژگیهای افراد با الگوی  دلبستگی ایمن به خدا،  داشتن الگوی درون کاری  و برون کاری مثبت از خود و دیگران(خدا) است.  آنان در سایه اعتماد و توکل به خداوند به عنوان منبع حمایتی و پایگاه امن با اعتماد به نفس بالایی با شرایط سخت مقابله می کنند.  این افراد با اعتماد به خود و خداوند،  موقعیت ها و شرایط را در کنترل خود دارند(رینر و همکاران، ۲۰۱۰؛ هال، ادوارد و هال، ۲۰۰۶)
تحقیق در زمینه دلبستگی به خدا نشان داده است، افرادی که دلبستگی ایمن به خدا دارند،  در احساس تنهایی،  افسردگی،  اضطراب،  بیماریهای جسمانی  و سایر اختلالات روانی،  در  سطح  پایین تری قرار دارند( احمدی،  شیخ،  سرابندی،۱۳۹۱؛ کیرک پاتریک، ۱۹۹۸).  روی آوردن به خدا به مثابه دلبستگی ایمن  باعث افزایش عواطف مثبت وکاهش اضطراب ، پرخاشگر
ی و افسردگی در افراد می شود(احمدی و همکاران، ۲۰۱۴؛ گرانکویست و کیرک پاتریک، ۲۰۱۱).
بنابرآنچه گفته شد،  بیماران سرطانی به طور معمول با آگاهی از بیماری خود عواطف منفی همچون اضطراب،  افسردگی وخشم  را تجربه می کنند.  در این میان برخی از بیماران سرطانی قادرند با بیماری خود سازگار شوند و بر عواطف خود کنترل بیشتری داشته باشند.  به نظر می رسد تاب آوری مبتنی بر دلبستگی ایمن به خدا  نقش اساسی در کنترل عواطف این بیماران داشته باشد.  بر این اساس هدف از پژوهش حاضر،  شناخت نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود.
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱- توجه علمی به توانمندیهای مثبت بیماران همچون؛ تاب آوری،   معنویت(دلبستگی به خدا) و کنترل عواطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در سایه آسیب شناسی روانی کمرنگ جلوه کرده است.
۲-  امروزه توجه به معنویت، حتی به عنوان روشهای روان درمانی(مبتنی بر رویکرد دلبستگی به خدا) مورد توجه قرار گرفته است و آگاهسازی  و ایجاد تصویر مثبت نسبت به خدا به عنوان روشهای مداخله ای موثر بر سلامت روان گزارشمی شود. اما در ایران با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اعتقادی و همچنین به دلیل فقر پیشینه نظری و تجربی لازم، امکان ورود به مداخله روانشناختی،  امری غیرعلمی و غیر منطقی به نظر می رسد.  لذا این پژوهش می تواند در تولید علم و ورود به مداخله های روانشناختی در این زمینه موثر واقع شود.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱- شناخت نقش دلبستگی به خدا در کنترل عواطف بیماران سرطانی
۲- شناخت نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری بیماران سرطانی
۳- شناختنقش دلبستگی به خدا و تاب آوری در کنترل عواطف بیماران سرطانی
۱-۴- فرضیات تحقیق
۱- بین مولفه های دلبستگی به خدا وکنترل عواطف بیماران سرطانی رابطه وجود دارد.
۲- بین مولفه های دلبستگی به خدا و تاب آوری بیماران سرطانی رابطه وجود دارد.
۳- بین مولفه های دلبستگی به خدا و تاب آوری با کنترل عواطف بیماران سرطانی رابطه وجود دارد.
۱-۵-تعریف متغیر های پژوهش
۱- دلبستگی به خدا
تعریف علمی: دلبستگی به خدا به صورت دلبستگی عاطفی فرد به خداوند تعریف می شود.  در این تعلق خاطر،  خدا به عنوان پایگاه امنی شناخته می شود که در زمان های پریشانی پناهگاه بشر است و با آزادی کامل می توان در زمان آسایش خاطر به دنبال او گشت(کیرک پاتریک،  2005).
تعریف عملیاتی: حاصل نمره آزمودنی در پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه ۳۷ سئوالی دلبستگی به خدا،  غباری و حدادی کوهسار(۱۳۹۰)،  که دلبستگی به خدا را در سه بعد، ایمن، اجتنابی و اضطرابی مورد سنجش قرار می دهد.  
2- تاب آوری
تعریف علمی: تاب آوری به مفهوم انعطاف پذیری،  بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است
تعریف عملیاتی:  حاصل نمره آزمودنی در پاسخگویی به سوالات مقیاس ۲۵ گزینه ای تاب آوری کانر و دیویدسون خواهد بود که در مقیاس پنج درجه ای از هرگز نمره ۱ تا همیشه گزینه۵ محاسبه و تعیین خواهد شد.
۳- کنترل عواطف
تعریف علمی: منظور از کنترل عواطف این است که فرد عواطف مثبت و منفی خود(اضطراب، خشم، افسردگی، عواطف مثبت) را در موقعیتهای گوناگون تشخیص دهد و آنها را ابراز  و کنترل نماید(گروس، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی : حاصل نمره آزمودنی در پاسخگویی به سئوالات مقیاس ۴۲ سئوالی کنترل عواطف ویلیامز خواهد بود.

تعداد صفحه :۸۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 
گروه روانشناسی
نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در رفتارهای پر خطر دانشجویان
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان بود. روش پژوهش انتخاب شده در این تحقیق همبستگی می باشد. روش تحقیق جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در دانشگاههای تهران مشغول به تحصیل می باشند. نمونه این پژوهش شامل ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران می باشند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و مقیاس رفتارهای پر خطر استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود و گام به گام استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب آوری و رفتارهای پر خطر دانشجویان و همچنین بین راهبردهای نظم جویی شناختی- هیجانی با رفتارهای پر خطر رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی قادر به پیش بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان هستند. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که تاب آوری با ضریب رگرسیون ۵۷۴/۰ وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی ۳۲ درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی می کند. در مرحله بعد تک تک مولفه های تنظیم شناختی- هیجانی وارد معادله رگرسیونی شدند و در مجموع ۶۳/۰ درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی می کنند. به طور کلی با نگاهی به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت با توجه به اینکه بین تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی با رفتارهای پر خطر دانشجویان رابطه وجود دارد، بهتر است که به آموزش های ویژه به این دانشجویان و اقدامات پیشگیرانه ی جهت کاهش رفتارهای پر خطر آنها توجه شود. زیرا این متغیر ها کمک کننده خوبی در زمینه ی درمان مناسب تر و حمایت بهتر از آنها می باشد.
واژه های کلیدی: تاب آوری، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی، رفتارهای پر خطر و دانشجویان
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………      1         

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………… ۲           
 • ضرورت واهمیت تحقیق ………………………………………………………………….. ۵         
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………۶          
 • فریضه پژوهش …………………………………………………………………………………۶         
 • تعریف مفهومی وعملیاتی متغییرها ………………………………………………..۶         

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………..۹          
2-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۱۰        
2-2    مفهوم تاب آوری ……………………………………………………………………………….۱۰        
2-2-1  تبیین رفتارهای پر خطر ………………………………………………………………..         13           
2-2-2 دیدگاهای اجتماعی فرهنگی رفتارهای پر خطر…………………………             15            
2-3 متغیرهای شناختی وشخصیتی…………………………………………………………….         16
2-4  هیجان……………………………….. ……………………………………………………………..          17        
2-5 نظم جویی شناختی هیجانی………………………………………………………………           18
2-5-1   پایه های عصبی نظم جویی هیجان ………………………………………….           23  
2-5-2 مبانی زیستی نظم جویی شناختی هیجانی ………………………………..            26        
2-5-3 راهبردهای شناختی نظم جویی هیجانی ……………………………………..           27
2-5-4 حوزه های نظم جویی شناختی هیجانی ………………………………………….         27        
2-6  مفهوم تاب آوری  ………………………………………………………………………………..          28 
2-7  عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری …………………………………………………………….           33
2-6-1  پیش بینی کننده های تاب آوری …………………………………………………           34
2-6-2 ویژگی افراد تاب آور ……………………………………………………………………….           35
2-6-3 توصیه هایی جهت تاب آوری …………………………………………………………           35  
2-7     پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….          35  
2-7-1 مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………         35   
2-7-2 مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………….         35   
فصل سوم : روش پژوهش ………………………………………………………………………………         43   
3-1    مقدمه …………………………………………………………………………………………………         44   
3-2    روش تحقیق ………………………………………………………………………………………         44   
3-3    جامعه آماری ، حجم نمونه ، روش نمونه گیری ……………………………….         44   
3-3-1  روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………         45   
3-3-2  ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………..         46   
3-3-3  روش ها و ابزار تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………….         48
فصل چهارم : تجزیه تحلیل آماری ……………………………………………………………….         49  
4-1     مقدمه ……………………………………………………………………………………………..         50  
4-2     یافته های جمعیت شناختی ………………………………………………………….         51  
4-3     یافته های توصیفی ………………………………………………………………………..         54   
4-4     یافته های استنباطی ……………………………………………………………………..         56   
4-5     آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………..         57   
4-6     پیش فرض های الگویابی معادلات ساختاری ……………………………….         63   
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………….          67   
5-1     مقدمه ……………………………………………………………………………………………         68 
5-2     تحلیل یافته های استنباطی …………………………………………………………         68   
5-3     پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………..         77  
5-4    محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….          78  
منابع ……………………………………………………………………………………………………………  
       80 
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………         84 

 • مقدمه

یکی از قشرهایی که در معرض رفتارهای پر خطر می باشند، دانشجویان هستند. دانشجویان معمولاً در محدوده سنی ۱۸ـ۲۶ سال قرار می گیرند. بسیاری از آنها بلافاصله پس از پایان دوره دبیرستان، تحصیلات دانشگاهی را آغاز کرده اند، همچنان که بسیاری نیز برای اولین بار از خانه و والدین دور شده اند. این سبک زندگی سبب می شود که دانشجویان برحسب میزان سلامت  شان با انواعی از تجربه های جدید روبه رو شوند و این در حالی است که از الگوی مناسبی بهره مند نیستند (ردیکان[۱]، ۲۰۰۴) و آن ها را در معرض انواع آسیب های روحی و جسمی و رفتارهای پرخطر قرار می دهد. رفتارهای پرخطر شامل رفتارهایی هستند که زندگی دیگران را مختل کرده و ممکن است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برسانند و شامل رفتارهایی است که معمولا تحت عنوان بزهکاری دسته بندی می شوند (ماستن[۲]،۱۹۹۱) ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز برای افراد در معرض رفتار پر خطر، مقوله های رفتارهای پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام می داند. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است (ساترلند[۳]،۱۹۹۸). بسیاری از رفتارهای پر خطر از قبیل مصرف سیگار، مواد و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از ۱۸سالگی اتفاق می افتند (بونانو[۴]، ۲۰۱۰). با توجه به اینکه تاب آوری بر تمایل افراد به رفتارهای پرخطر نقش به سزایی دارد و با یکدیگر مرتبط می باشند و هرچه تاب آوری بیشتر باشد کمتر فرد به سمت رفتارهای پرخطر می رود و نیز تسلط بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی باعث کاهش رفتارهای پرخطر می شود، بنابراین در این تحقیق به بررسی نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پرخطر می پردازیم.

 • بیان مسئله

در زمان های گذشته دغدغه اصلی متولیان سلامتی مردم، بیماری های عفونی بود و آنها با تنها راهکار مؤثری که به ذهنشان خطور می کرد یعنی تقویت مقاومت مردم از طریق واکسیناسیون سعی در حل مشکلات بهداشتی و سلامتی مردم را داشتند. لیکن در دوره های بعدی مشکلات و دغدغه دیگری مطرح گردید که ناشی از شرایطی بود که مردم بر اثر ورود به دوره صنعتی با آنها مواجه شدند. تحولات فرهنگی، جمعیت شناختی، سیاسی و ریشه شناسی بیماریها و مشکلاتی نظیر بیماریهای روانی، انواع سرطانها، حوادث و سوانح، بیماریهای قلبی- عروقی و استعمال دخانیات دیگر مربوط به ویروسها و باکتریها نبوده و با تقویت مقاومت افراد و تجویز دارو قابل پیشگیری و درمان نبوده و نیاز به راهکارهای جدید احساس می شد. درواقع جنبش نوین ارتقای سلامت در پاسخ به این نیاز مطرح شده است. براساس رویکرد ارتقای سلامت، مردم می بایست به نوعی توانمند شوند که بتوانند مسوولیت سلامتی خود را بپذیرند و شیوه زندگی سالمی را اتخاذ نمایند. به عبارت دیگر، توانمند سازی افراد و گروهها جهت اتخاذ شیوه زندگی سالم راه رسیدن به سلامت و ارتقای آن است. برخی از رفتارها که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عمیقی بر سلامت فرد و جامعه می گذارند و عواقب منفی در بردارند “رفتارهای پر خطر” می نامند. رفتارهای پر خطر سنین نوجوانی و جوانی عمدتا شامل استعمال دخانیات، اعتیاد و سوء مصرف مواد، رفتارهای مرتبط با صدمات و جراحات ( مثل خشونت )، رفتارهای جنسی ناسالم ، الگوهای ناسالم تغذیه و الگوی تحرک کم بدنی می باشند. شناخت این الگوهای رفتاری غلط و اجتناب از بروز این رفتارها و یا تداوم این رفتارها در نوجوانان و جوانان منجر به فراهم شدن زندگی سالم و کسب سلامتی و توانمندی این گروه خواهد شد (کودجو[۵]،۲۰۰۴). در تصمیم گیری پرخطر، شخص با گزینه هایی روبه رو است که انتخاب آنها عاری از سود و زیان، در زمان حال و آینده را به دنبال دارد. هر چند این سود و زیان با درجاتی از احتمال و عدم قطعیت همراه است. در تعریفی دیگر، تصمیم گیری پرخطر، نوعی از تصمیم گیری با پیامدهای کوتاه مدت مثبت ولی بلندمدت منفی، به شمار می آید و مشخصه آن به عنوان یک اختلال، این است که یک لذت آنی فدای یک هدف بلند مدت می گردد. این همان چیزی است که به عنوان عامل کلیدی بسیاری از اختلال های روانی از جمله سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات خلقی دوقطبی، گرایش به خودکشی، اختلالات رفتاری نابهنجار و رفتارهای پرخطر جنسی به شمار می رود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیش بینی میزان خطرپذیری تصمیم گیری های فرد در شرایط مختلف، از اهمیت بسزایی برخوردار است و لازمه آن شناخت شرایطی است که در آن احتمال بیشتری برای خطر پذیری افراد وجود دارد. در این تحقیق منظور از رفتارهای پرخطر مجموع رفتارهایی با ماهیت آسیب زننده به فرد و اجتماع در دانشجویان مانند اعتیاد به سیگار، الکل و مواد مخدر، رفتار جنسی نا متعارف، انجام کارها بدون ایمنی، گرایش به خودکشی و … است (کودجو، ۲۰۰۴). از آنجایی که متغیر اصلی ما در این پژوهش رفتارهای رفتارهای پرخطر می باشد در اینجا به بررسی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی می پردازیم.
سازه ی نظم جویی هیجان در گستره ی پژوهشی و نظری، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده است. برخی از نظریه پردازان این سازه را تنها به عنوان یک حالت درونی (شامل برانگیختگی فیزیولوژیکی و فرآیندهای توجه) در نظر گرفته اند(تامپسون[۶]، ۱۹۹۴)، اما اکثر پژوهشگران آن را به عنوان یک سازه که دربرگیرنده ی چندین مولفه می باشد مورد توجه قرار داده اند. این مولفه ها عبارتند از: ۱- ابعاد درونی درک و شناسایی هیجان های خود و تعدیل یا مقابله ی مناسب با آن ها، ۲- مولفه ی اجتماعی درک و شناسایی حالت هیجانی همسالان و اعضای خانواده و ۳-مولفه ی رفتاری که دربرگیرنده ی پاسخ دهی مناسب در موقعیت های بین فردی است (گروس[۷]، ۱۹۹۸ایزنبرگ[۸]، ۲۰۰۵). تامپسون بر این باور است که نظم جویی هیجان شامل فرآیندهای درونی و برونی است که مسئول نظارت، ارزیابی و تغییر واکنش های هیجانی، به خصوص ویژگی های شدت و زمان در رسیدن به اهداف است. نظم جویی هیجان یک مفهوم بسیار پیچیده و گسترده می باشد که دامنه ی وسیعی از پاسخ های شناختی، هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیکی را دربرمی گیرد و می تواند به صورت هشیار یا ناهشیار خودکار یا تلاش مند انجام شود (بارق[۹]، ۲۰۰۷). این سازه شامل مهارت ها و راهبردهایی برای نظارت، ارزشیابی و تغییر واکنش های هیجانی است. راهبردهای نظم جویی هیجان نه تنها شدت و فراوانی حالت های هیجانی را کاهش می دهد، بلکه باعث ایجاد و حفظ هیجان ها نیز می گردد (کل[۱۰]،۱۹۹۴). بنابراین فرآیندهای نظم جویی هیجان نه تنها بر هیجان های منفی بلکه بر هیجان های مثبت نیز متمرکز است. یکی از متداول ترین راهبردهای نظم جویی هیجان، استفاده از فرآیندهای شناختی (یا نظم جویی شناختی هیجان است. نظم جویی هیجان از طریق شناخت ها در زندگی روزمره ی افراد به چشم می خورد. شناخت ها یا فرآیندهای شناختی به افراد کمک می کنند که هیج
ان ها و احساس های خود را تنظیم نموده و توسط شدت هیجان ها مغلوب نشوند. فرآیندهای شناختی را می توان به فرآیندهای ناهشیار (مانند فرافکنی و انکار و هشیار نظیر ملامت خویش، فاجعه سازی و نشخوارگری تقسیم نمود (کاشدان[۱۱]، ۲۰۰۸و بیدلوسکی[۱۲]،۲۰۰۵). و در آخر به توضیح تاب آوری که بر رفتارهای پرخطر تاثیر می گذارد می پردازیم.
تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد (به نقل از هووارد[۱۳]، ۲۰۰۹) چنین به نظر می رسد دانشجویان در شروع تحصیل در انطباق با موقعیت جدید به ویژه از نظر اجتماعی و روابط بین فردی مشکلات بیشتری داشته اند که این موضوع لزوم اقدامات مرکز مشاوره را از نظر سازگاری با شرایط جدید در دانشگاه و محیط خوابگاه و همچنین ضرورت آموزش مهارتهای زندگی مخصوصاً برقراری ارتباط موثر و مهارتهای روابط بین فردی، آموزشهای جرأت ورزی و مدیریت استرس و به خصوص تاب آوری را مطرح می سازد. مطالعات نشان داده اند که موقعیتهای استرس زای دانشجویان دانشگاه آنها را با مشکلات تحصیلی، ارتباطی یا کاری روبرو می کند (چامبلیس[۱۴]،و همکاران،۲۰۰۳، به نقل از لی[۱۵]، ۲۰۰۸). استرس می تواند باعث روی آوردن به ناسازگاری هایی مانند الکلیسم و فعالیتهای تحصیلی ضعیف شود  تاب آوری مزایای بی شماری را برای افراد به دنبال دارد، افراد تاب آور از افسردگی، اضطراب، شکایات بدنی، مشکلات تفکر و سوء مصرف مواد کمتری برخوردارند (بونانو[۱۶]، ۲۰۱۰). با توجه به توضیحات بالا و تاثیر عوامل متفاوت در سلامت روان و ایجاد سازگاری در مردم به خصوص جوانان و عواملی که در بروز رفتارهای پرخطر اثر گذار است، ضروورت و سوالی که در این تحقیق پیش می آید این است که آیا می توان از روی تاب آوری و نظم جویی شناختی هیجانی، رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی کرد؟

 • ضرورت و اهمیت تحقیق

طبق نتایج تحقیقات، ۲۵ % تا ۵۰ % از تمامی کودکان و نوجوانان در آمریکا در سنین ۱۷ـ ۱۰ سالگی در معرض خطر محدودیت های آموزشی، عاطفی، اقتصادی و فرصت های اجتماعی می باشند که در نتیجه می تواند سبب سوق داده شدن آنان به سمت رفتارهای پرخطر و فعالیت هایی نظیر اعمال خشونت، خرابکاری، فعالیت های جنسی حفاظت نشده، سوء مصرف الکل و مواد، فرار از مدرسه و ترک تحصیل گردد (کروکزک[۱۷]، الکساندر[۱۸]، هاریس[۱۹]،  2005به نقل از ویلسون[۲۰]،۲۰۰۹) رفتارهای پرخطر نظیر اعمال خشونت و درگیری فیزیکی با دیگران، استعمال دخانیات، مصرف الکل و مواد مخدر و داروهای نشاط آور، رفتارهای پرخطر جنسی، همه از رفتارهایی هستند که می توانند سبب افزایش اضطراب در نوجوانان شده و زمینه را برای ابتلاء آنان به انواع بیماری ها و حتی مرگ زودرس فراهم آورند، به علاوه عوارض ناشی از انجام رفتارهای پرخطر شامل افزایش افسردگی و ایجاد افکار و یا اقدام به خودکشی ، مسمومیت ناشی از الکل و یا مستی های غیر قابل پیش بینی و تحریک پذیری، انجام رفتارهای پرخطر جنسی (آمیزش حفاظت نشده و زودهنگام، افزایش تعداد شرکاء جنسی و حاملگی های ناخواسته، ایجاد بیماری های مقاربتی و عفونیHIV) افزایش اعمال خشونت و درگیری های فیزیکی با دیگران، افزایش احتمال صدمه دیدن و یا مرگ و میر ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر گزارش گردیده است (هالفورز[۲۱]، ۲۰۰۴).
با توجه به اثر عوامل مختلف در بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان و نقش و آسیب های فراوانی که به دلایل رفتار پر خطر به وجود می آید، بررسی متغیرهای مرتبط با آن و عواملی که در کنترل رفتارهای پرخطر و در بروز و یا کاهش آن موثر است نیازمند توجه و بررسی است به همین دلیل در این تحقیق سه متغیر تاب آوری،  نظم جویی شناختی هیجانی بر رفتارهای پرخطر دانشجویان مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع هر یک از این سه متغیر با توجه به ماهیت خویش نقش بنیادی و اساسی در بروز رفتارهای پرخطر بر عهده دارند. تاب آوری با ظرفیت تقابل با شرایط سخت و مقاومت در برابر وسوسه ها و شرایط اجتماعی ، نظم جویی شناختی هیجانی و هوش هیجانی نیز به عنوان متغیرهایی فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی نقش بسیار مهم در پردازش شرایط و تصمیم برای انجام کار و انتخاب موقعیت برعهده دارد.

 • اهداف پژوهش

هدف کلی
نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان
اهداف اختصاصی
پیش بینی رفتارهای پرخطر و (مولفه های آن) بر اساس تاب آوری دانشجویان
پیش بینی رفتارهای پرخطر و(مولفه های آن)  بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی دانشجویان

 • فرضیه های پژوهش

فرضیه های تحقیق
بین تاب آوری با رفتارهای پر خطر(مولفه های آن) دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و (مولفه های آن) با رفتارهای پرخطر دانشجویان رابطه وجود دارد.
رفتارهای پرخطر دانشجویان را می توان بر اساس تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی پیش بینی کرد.

تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
شعبه علوم و تحقیقات سمنان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی
گرایش عمومی
عنوان
نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی
بهمن ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده فارسی.. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش…. ۳
۱-۱- مقدمه: ۳
۱-۲- بیان مساله. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی… ۶
۱-۴-۲- اهداف جزئی… ۷
۱-۵- سوالات یا فرضیه های تحقیق.. ۷
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۸
 
فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش…. ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- اهداف پیشرفت۱۱
۲-۲- ۱- هدف ها ۱۱
۲-۲-۲- انگیزش پیشرفت۱۱
۲-۲-۳- رابطه سطح دشواری تکلیف و انگیزش پیشرفت۱۳
۲-۲-۴- تعاریف اهداف پیشرفت۱۳
۲-۲-۵- جهت گیری هدف۱۴
۲-۲-۶- انگیزه هدف۱۵
۲-۲-۷- نظریه ها و مدل های مطرح شده در جهت گیری اهداف پیشرفت۱۶
۲-۲-۸- مدل نیکولز. ۱۸
۲-۲-۹- مدل ایمز وآرچر. ۱۸
۲-۲-۱۰- مدل سه بخشی الیوت و چارچ، الیوت و هاراکیویکز. ۱۹
۲-۲-۱۱- مدل۲×۲ الیوت و مک گریگور. ۲۰
۲-۳- شخصیت۲۲
۲-۳-۱- تعریف های شخصیت۲۲
۲-۳-۲- رویکرد روانکاوی.. ۲۳
۲-۳-۳- مراحل تحول شخصیت در نظریه فروید. ۲۵
۲-۳-۴- رویکرد نوروان کاوی.. ۲۷
۲-۳-۵- نظریه کارل یونگ…. ۲۷
۲-۳-۶- نظریه آلفرد آدلر. ۲۹
۲-۳-۷- نظریه کارن هورنای.. ۳۰
۲-۳-۸- نظریه اریک فروم. ۳۲
۲-۳-۹- نظریه سالیوان. ۳۳
۲-۳-۱۰- نظریه هنری موری.. ۳۳
۲-۳-۱۱- رویکرد عمر و نظریه اریک اریکسون. ۳۴
۲-۳-۱۲- رویکرد صفت: وراثت شخصیت۳۶
۲-۳-۱۳- نظریه گوردون آلپورت۳۸
۲-۳-۱۴- نظریه ریموند کتل.. ۴۰
۲-۳-۱۵- نظریه هانس آیزنک…. ۴۳
۲-۳-۱۶- مدل پنج عاملی شخصیت۴۸
۲-۳-۱۷- ارتباط شخصیت با انگیزش و اهداف پیشرفت۵۱
۲-۴- کمال گرایی.. ۵۲
۲-۴-۱- کمال گرایی از نگاه متقدمین روان شناسی.. ۵۳
۲-۴-۲- تعریف های کمال گرایی.. ۵۳
۲-۴-۳- کمال گرایی بهنجار و نابهنجار. ۵۴
۲-۴-۴- الگوی سه بُعدی کمال گرایی.. ۵۵
۲-۴-۵- علت شناسی.. ۵۶
۲-۴-۶- رابطه کمال گرایی با هدف گرایی و انگیزه ی پیشرفت۵۷
۲-۴-۷- ارتباط کمال گرایی با شخصیت۵۸
۲-۵- رضایت تحصیلی.. ۵۸
۲-۵-۱- بهزیستی روان شناختی، روان شناسی مثبت نگر و رضایت مندی.. ۵۸
۲-۵-۲- مدل شش عاملی ریف در تبیین بهزیستی روان شناختی.. ۵۹
۲-۵-۳- مدل بهزیستی ذهنی داینر. ۵۹
۲-۵-۴- مفهوم رضایت مندی.. ۶۰
۲-۵-۵- مدل سه بعدی احساس خوشبختی(بهزیستی) ذهنی.. ۶۰
۲-۵-۶- رضایت تحصیلی و رضایت از زندگی.. ۶۱
۲-۵-۷- تعاریف رضایت از زندگی.. ۶۱
۲-۵-۸- دیدگاه عینی و فاعلی در بررسی کیفیت زندگی.. ۶۲
۲-۵-۹- تفاوت جنسیتی در رضایت از زندگی.. ۶۳
۲-۵-۱۰- تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی.. ۶۳
۲-۵-۱۱- تعاریف رضایت تحصیلی.. ۶۳
۲-۵-۱۲- عوامل فردی و محیطی مؤثر بر رضایت تحصیلی.. ۶۴
۲-۵-۱۳- مدل شناختی- اجتماعی در تبیین رضایت تحصیلی.. ۶۴
۲-۵-۱۴- ارتباط رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و عملکرد. ۶۶
۲-۶- مروی بر پژوهش های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور. ۶۸
۲-۶-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۶۸
۲-۶-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. ۷۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. ۷۴
۳-۱- مقدمه: ۷۴
۳-۲- طرح پژوهش: ۷۴
۳-۳- جامعه، نمونه، روش نمونه گیری و اجرا ۷۴
۳-۴- ابزار پژوهش: ۷۵
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
فصل چهارم: یافته های پژوهش…. ۸۰
۴-۱- مقدمه: ۸۰
۴-۲- بخش اول: اطلاعات توصیفی.. ۸۰
۴-۳- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. ۸۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۸۷
۵-۱- بحث و نتیجه گیری: ۸۷
۵-۲- محدودیت های پژوهش: ۹۶
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش: ۹۶
فهرست منابع. ۹۸
الف) منابع فارسی… ۹۸
ب) منابع لاتین… ۱۰۲
ضمیمه: نمونه پرسشنامه ها ۱۰۴
چکیده انگلیسی.. ۱۰۸

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی است. ۳۳۰ نفر (۱۵۹ پسر و ۱۷۱ دختر) از دانش آموزان دختر و پسر پایه های سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه شهر ورامین با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه های؛ سنجش جهت گیری های هدفی میدگلی، مقیاس کمال گرایی هویت و فلت، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و خرده مقیاس رضایت از مدرسه هیوبنر پاسخ دادند.  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی؛ برون گرایی، سازگاری، گشودگی، مسئولیت پذیری؛ اهداف تبحری و اهداف عملکردی و کمال گرایی خودمدار با رضایت تحصیلی رابطه مثبت معنادار و بین روان رنجورخویی با رضایت تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. در نتیجه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام مشخص شد که متغیرهای؛ ویژگی شخصیتی گشودگی و اهداف تبحری به عنوان بهترین پیش بین برای رضایت تحصیلی عمل می کنند. یافته های این پژوهش وجود ارتباط بین اهداف پیشرفت، کمال گرایی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت تحصیلی را نشان داد. بنابراین می توان اهداف پیشرفت، کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی را به عنوان متغیرهای پیش بین و مؤثر در میزان خشنودی و رضایت از تحصیل دانش آموزان در نظر گرفت.
 واژه های کلیدی: اهداف پیشرفت، شخصیت، کمال گرایی، رضایت تحصیلی، اهداف تبحری

۱-۱- مقدمه:

جوامع بشری در گذر تاریخ برای پاسخگویی به نیازهایشان چند نهاد عمده اجتماعی را پدید آورده اند که در کنار اقتصاد، سیاست، دین و خانواده، آموزش نیز به عنوان یکی از پنج نهاد اصلی جامعه به شمار می رود. کارکرد اصلی نهاد آموزش که رابطه تنگاتنگی با فرهنگ و سایر نهادهای اجتماعی دارد، ارائه دانش و مهارت های لازم به افراد برای زیستن در جامعه و به عهده گرفتن نقش های اجتماعی است(ربانی و ربیعی، ۱۳۹۰). نهاد آموزش در کشور ایران بزرگترین سازمان ها را در خود جای داده است. این نهاد یکی از نهادهای آغازین است که در هر جامعه ی شناخته شده در طول تاریخ وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. هرچند ساختار نهاد آموزش در سایه ی پیشرفت های تکنولوژیک، ممکن است در طول زمان تغییر کند، ولی کارکرد آن همچنان انتقال فرهنگ، دانش، مهارت ها و فنون به نسل بعدی است(قلی پور و پیران نژاد، ۱۳۸۶).
رضایت مندی در آموزش نه تنها می تواند به تعیین سطح لذت تجربه شده از سوی دانش آموز بپردازد، بلکه اثربخشی آموزش های ارائه شده را نیز تعیین می کند. رضایت مندی تحت عنوان ادراک ارضای لذت بخش نیازها و خواست ها تعریف شده است. به اعتقاد سو (۲۰۰۴) رضایت مندی یک داوری است که دانش آموزان بر مبنای ارزیابی اسناد عملکرد یک مبادله ی خاص انجام می دهند(سرتیون گارن و کرایریت، ۲۰۰۶؛ به نقل از نادی، محمدی و سیادت، ۱۳۸۸). مدرسه تأثیری عمیق بر زندگی نوجوان می گذارد و موقعیتی مرکزی در تعریف احساس کلی نوجوانی از اجتماع دارد. احساس تعلق و پیوند با مدرسه، به شماری از پیامدهای مثبت آموزش و روان شناختی از قبیل خود پنداره، مهارت های اجتماعی، انگیزش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی مربوط است. موفقیت تحصیلی، انگیزش های دانش آموز و اتمام دوره تحصیلی با موفقیت نیز می تواند به عنوان پیامد مثبت احساس تعلق و پیوند با مدرسه محسوب شود(پشت مشهدی، احمدآبادی، پناهی، محمدی و رفیعی، ۱۳۸۹).
انگیزه و رضایت باعث بر انگیخته شدن علاقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی، کشف ایده های نوین و گسترش باور و اندیشه و عمل می گردد. (حسام و ثناگو، ۱۳۹۱) عوامل فردی و محیطی می تواند رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو [و دانش آموز] را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از مطالعات بر این باورند که رضایت تحصیلی[۱] با انگیزه، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و دستاوردهای حرفه ای فرد در ارتباط است(ادراکی، رامبد و عبدلی، ۱۳۹۰).
در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می کند، تعریف می شود(پنتریچ[۲]، ۲۰۰۳).
از سوی دیگر کمال گرایی[۳] به عنوان ویژگی شخصیتی، باعث می شود که دانش آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و دائم تلاش کنند عملکرد بهتری داشته باشند و به طور مداوم از خود ارزیابی انتقادی داشته باشند(داوری، لواسانی و اژه ای، ۱۳۹۱).
متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در پیش بینی رضایت تحصیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شخصیت[۴] است. برخی از ویژگیهای خاص شخصیتی باعث می شوند تا افراد درموقعیتهای گوناگون زندگی رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره ی شخصیت، [صرفاً] به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل گوناگون رشد شخصیت نمی آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلال ها و نابسامانی های شخصیتی نیز می تواند به کمک فرد بیاید(سروقد،برزگر و بلاغی، ۱۳۹۰).

۱-۲- بیان مساله

آموزش زیربنای اصلی پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در جهان امروزی محسوب می شود. تمدنی که بشر امروزی به وجود آن افتخار می کند، در حقیقت نتیجه انباشت تجربه ها و انتقال آن از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر است و کشوری که نتوانسته باشد ویژگی های لازم یک جامعه علمی را به دست آورد، علت اصلی را باید در نظام آموزشی خویش جستجو کند و با رفع موانع و مشکلات موجود در جامعه به طور قطع، خواهد توانست به پیشرفت های فراوان در همه ی زمینه ها دست یابد(ترکمان و عابدی، ۱۳۸۸). جوامع دانش محور با برخورداری از انسان های فرهیخته و با معلومات، بیش از سایر جوامع، برنامه پذیرترند(ربانی و ربیعی، ۱۳۹۰). هر نظام آموزش و پرورشی در بُعد پرورشی وظیفه ی هدایت رشد همه جانبه ی شخصیت پرورش یابندگان خود را در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آنان و در بعد آموزش، وظیفه ی تسهیل یادگیری، طی تدبیری از پیش طرح ریزی شده را به عهده دارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸).
آموزش مستلزم فعالیت متقابل دو نفر(یاددهنده و یادگیرنده) است. مدرسه و کلاس درس محیط و زمینه ای است که این تعامل در آنجا شکل می گیرد. در این میان محیط فیزیکی و اجتماعی و روانی کلاس در این تعامل مؤثرند. از طرف دیگر ویژگیهای فردی، محتوای دروس و عوامل مربوط به معلم همه و همه به نوعی بر آموزش و یادگیری کلاس اثر می گذارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸). دانش آموزان برای رفتارهای مربوط به تحصیل و رسیدن به پیشرفت تحصیلی، اهدافی را برای خود در نظر می گیرندکه سبک ویژه ی آنها در برخورد با مسائل تحصیلی را نشان می دهد. این تفاوت در اهداف پیشرفت دانش آموزان تابع عوامل گوناگونی است، اما چگونه می توان علل و عوامل این تفاوت را تبیین نمود؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تفاوت در اهداف پیشرفت تنها تحت تأثیر [امور] آموزشی و تربیتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ویژگی های روانی، شخصیتی و تفاوت هایی است که در باور دانش آموزان نسبت به خود وجود دارد. مطابق با دیدگاه های شناختی- اجتماعی و با توجه به بعد انگیزشی در تبیین رویکردهای متفاوت دانش آموزان به امور تحصیلی، دو متغیر مرتبط با اهداف پیشرفت دانش آموزان، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی شخصیتی کمال گرایی در آنان می باشد(داوری و  همکاران، ۱۳۹۱).
در سالهای اخیر پژوهش هایی هر چند اندک در مورد ارتباط رضایت تحصیلی با متغیر هایی چون پیشرفت یا افت تحصیلی، انتخاب رشته، تنیدگی تحصیلی، سبک های مقابله، هوش هیجانی و … انجام شده که در آنها به وجود ارتباط بین این متغیر با ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای فردی و عوامل محیطی و روانی و … اشاراتی شده است لیکن در کمتر تحقیقی موضوع میزان اثر اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش بین در مورد رضایت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین متغیرهای اهداف پیشرفت، شخصیت و کمال گرایی با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از واقعیت های مهم جهان هستی وجود تنوع در میان پدیده های عالم است. نه تنها گونه های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت اند. انسان ها نیز مشمول همین قاعده اند. دانش آموزان از لحاظ توانایی های ذهنی، روش های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، هوش و استعداد، شخصیت، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های دانش آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی های خاص آنها از وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش های انجام شده بر این حقیقت تأکید کرده اند که توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیر گذار است(سیف، ۱۳۹۲).
بدیهی است که میزان رضایت انسان از فعالیت هایش، به لحاظ تأثیر در انگیزش و تلاش او در رسیدن به اهداف پیش رو از اهمیت زیادی برخوردار است. حال اگر این فعالیت مربوط به آموزش و تحصیل باشد، به جهت اهمیتی که در تربیت انسانهای فرهیخته و متخصص و رسیدن جامعه به تعالی دارد، حساسیت دو چندانی خواهد یافت. لذا ضروری خواهد بود تا در زمینه متغیرهای پیش بین رضایت تحصیلی پژوهش های متعددی انجام شود که امید است تحقیق حاضر گامی در این راستا باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

 • تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین رابطه ابعاد کمال گرایی و رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین رابطه  اهداف پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین سهم ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین سهم ابعاد کمال گرایی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین سهم اهداف پیشرفت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان.
 • تعیین سهم ویژگی های شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال گرایی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش آموزان.

۱-۵- سوالات یا فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین ویژگی های شخصیتی با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ابعاد کمال گرایی با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین اهداف پیشرفت با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: ویژگی های شخصیتی، رضایت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.
فرضیه پنجم: ابعاد کمال گرایی، رضایت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند.
فرضیه ششم: اهداف پیشرفت، رضایت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند.
فرضیه هفتم: ویژگیهای شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال گرایی، رضایت تحصیلی دانش آموزان را  پیش بینی می کنند.

تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد قزوین
دانشکده علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: روانشناسی عمومی
عنوان:
مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر
و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس

آذرماه  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس بود. جامعه آماری کلیه بیمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود که به روش تصادفی ساده تعداد ۶۰ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه های شخصیت و سبک زندگی جمع آوری شدند و با استفاده از روش آماری t استودنت تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در بعد سخت گیرانه بودن در سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام. اس تفاوت معناداری وجود دارد(۰۵/۰>P). اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، کوشش برای رسیدن به کمال و ملایمت در سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته شد که سبک زندگی سخت گیرانه بودن در تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری بیماران ام.اس از مجله پیام ام. اس نقش دارد و ویژگی های شخصیتی و سبک های دیگر زندگی نمی توانند درتاثیرپذیری و تاثیر نا پذیربودن از پیام های مجله ام اس نقش داشته باشند.
کلمات کلیدی:سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، مجله پیام  ام. اس
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
-۱۱  مقدمه. ۲
۱-۲  بیان مساله. ۳
۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۴
۱-۴  اهداف پژوهش… ۵
۱-۴-۱  هدف کلی.. ۵
۱-۴-۲  اهداف جزیی.. ۵
۱-۵   فرضیه های پژوهش… ۶
۱-۶  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات: ۶
۱-۶-۱ تعریف نظری بیماری  ام اس… ۶
۱-۶-۲  تعریف  بیماری  ام اس… ۶
۱-۶-۳  تعریف نظری سبک زندگی.. ۶
۱-۶-۴  تعریف عملی سبک زندگی.. ۶
۱-۶-۵  تعریف نظری شخصیت.. ۶
۱-۶-۶  تعریف عملی شخصیت.. ۷
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش
۲- ۱   ام اس» چیست؟. ۹
۲-۲  تاریخچه بیماری ام اس… ۱۱
۲-۳   علل شیوع  بیماری ام اس… ۱۳
۲-۴  ساختمان وکارکرد سلول عصبی.. ۱۴
۲- ۵   سیرکلی بیماری  ام اس… ۱۵
۲-۶  علت افزایش بیماری ام اس در جهان. ۱۶
۲-۷  عوامل موثر در توزیع بیماری ام اس… ۱۷
۲-۸  روشهای تشخیص بیماری ام اس… ۱۹
۲-۹  علایم و درمان بیماری ام اس… ۱۹
۲-۹-۱ علایم شایع بیماری ام اس… ۲۰
۲-۹-۲ روش درمان بیماری ام اس… ۲۱
۲-۹-۳  درمان بیماری ام اس با کاردرمانی.. ۲۴
۲-۹-۴ رژیم غذایی وتغذیه. ۲۵
۲-۹-۵  ویتامین D و بیماری ام اس… ۲۸
۲-۹-۶ داروو نقش درمان مکمل در کنترل ام.  اس… ۲۹
۲-۱۰ داروهای متداول مصرفی در ام اس… ۲۹
۲-۱۱ روش های درمانی غیردارویی و مؤثر. ۳۰
۲-۱۱-۱  اهداف کاردرمانی دربیماران ام اس… ۳۱
۲-۱۱-۲ ورزش وبیماران ام اس… ۳۲
۲-۱۱-۳ بیماری ام اس ومثبت نگری در زندگی.. ۳۳
۲-۱۲ تغییر در سبک زندگی.. ۳۴
۲-۱۲-۱ تکنیک آزادی عاطفی.. ۳۶
۲ – ۱۳ مقایسه بیماری ام اس در زنان ومردان. ۳۷
۲ – ۱۴  تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس… ۳۹
۲-۱۵ ام اس و راه های پیشگیری از آن. ۴۲
۲-۱۶  جمعیت شناسی ( اپیدمیولوژی ) بیماری ام اس در جهان. ۴۳
۲-۱۷ رویکردهای مربوط به ام اس… ۴۵
۲-۱۸ شخصیت.. ۴۵
۲-۱۹ سبک زندگی.. ۵۲
۲-۲۰ خاطرات، رویا ها، روان درمانی.. ۵۶
۲-۲۱  تحقیقات انجام شده ۵۷
۲-۲۲ جمع بندی فصل دوم. ۶۰
فصل سوم:روش پژوهش
۳-۱  روش پژوهش… ۶۳
۳-۲  جامعه پژوهش… ۶۳
۳-۳  روش نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش… ۶۳
۳-۴  متغیر های پژوهش… ۶۳
۳-۵  ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۳
۳-۶  روش های آماری.. ۶۹
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱  بخش اول: شاخص های توصیفی داده ها ۷۱
۴-۲  بخش دوم: تحلیل داده ها و مقایسه میانگین متغیرها و آزمون فرضیه های پژوهش… ۷۴
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱  نتیجه گیری و بحث.. ۷۸< br />۵- ۲  محدودیت های پژوهش… ۸۰
۵-۳  پیشنهادها ۸۰
الف: پیشنهادهای کاربردی.. ۸۰
ب: پیشنهادهای  پژوهشی.. ۸۰
منابع. ۸۱
پیوست ها ۸۶

مقدمه

انسان همواره در معرض حوادثی است که زندگی اورا تهدید می کند .  این حوادث به موازات تکامل بشر تحول و افزایش پیداکرده است. بیماری مولتیپل اسکلروزیس[۱] (ام اس) نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست.این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی _ روانی و عصبی، افسردگی وغیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید.  این بیماری در زنان شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپای شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع بالاتری برخوردار است.  همچنین افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به ام اس را دارند، ریسک بالاتری برای ابتلا به این بیماری را نسبت به سایر افراد جامعه دارند.  تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ های خود ایمنی داشته باشد . بیماری ام اس در واقع یکی از صدها یا هزاران بیماری مزمنی است که به علت ماهییت خود می تواند جنبه های مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد . آنچنان که این بیماری بیشتر جوانان  وبه خصوص زنان جوان را در گیر می کند وبه علت خاصیت مزمن بیماری در تمام عمر همراه فرد خواهد بود آنچه اهمیت توجه به مقوله ام اس را به ویژه در کشور ما دو چندان می کند، شیوع رو به رشد آن به ویژه در سالهای اخیر است که اگر متاسفانه تابه حال هیچ بررسی آماری دقیق به منظور تعیین تعداد افراد مبتلا در ایران انجام نشده است، ولی بر آورد می شود بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در حال حاضر در ایران به ام اس مبتلا باشند که اکثر این افراد را نیز زنان جوان جامعه تشکیل می دهند(ادیب نژاد ، ۱۳۸۴).دراین پژوهش ضمن  بحث پیرامون بیماری ام اس وعلل وعوامل آن به بررسی و تجزیه وتحلیل  ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام اس تاثیر پذیر و تاثیر ناپذیر از پیامهای مجله ام اس پرداخته شد .

۱-۲  بیان مساله

بیماری ام. اس یکی از بیماریهای قرن حاضر است که متاسفانه قشر وسیعی از دختران و پسران جوان به آن مبتلا می شوند. علت ایجاد این بیماری اکنون مشخص نشده است و نظرات مختلفی توسط متخصصان ارائه شده و روش قطعی برای درمان آن مطرح نشده است. این بیماری را اتوایمیون یا ویروسی می نامند و دلیل قانع کننده ای هم برای آن ندارند و جالبتر اینکه ویروسی بودن، این بیماری را یکی از دلائل می دانند در حالیکه هنوز برای خودشان هم اثبات نشده است. این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی – روانی و عصبی، افسردگی و غیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید (هاریسون[۲] ، ۲۰۰۹).                                                              
ام اس بیماری خود ایمنی است که طی آن سیستم ایمنی بدن برعلیه خود بدن  فعال شده وموجب تخریب غلافی می شود که اطراف رشته های عصبی را فرا گرفته که این غلاف میلین نام دارد(ادیب نژاد۱۳۸۴).  بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست اما به نظر می رسد که فعال شدن مکانیسم های ایمنی علیه آنتی ژن میلین در ایجاد بیماری دخیل باشد. معمولا بین سنین ۲۰تا ۴۰ سال بروز می کند وزنان را بیش تر از مردان گرفتار می سازد و تنها ۲۰ درصد بیماران بعد از گذشت ۱۵ سال از تشخیص دچار محدودیت عملکرد نمی شوند ؛ در یک سوم تا نیمی از موارد پیشرفت به سمت ام اس دیده میشودوبیماران برای حرکت نیاز به کمک خواهند داشت ( هاریسون ،۲۰۰۹).                                                      
 شروع بیماری ممکن است پر سر وصدا ویا آرام وتدریجی  باشد در برخی از  بیماران علایم آنقدر جزیی است که بیمار برای ماهها تا سالها مراجعه پزشکی ندارد . شایعترین فرم بیماری به صورت حملات مراجعه اختلال عملکرد کانونی عصبی است که بطور تیپیک هفته ها تا ماهها به طول می انجامد وبه دنبال ان درجات متفاوتی از بهبودی ایجاد می شود. بیشتر حملات ام اس بدون هیچگونه حادثه قبلی رخ می دهد . خطر پیدایش ام اس بدنبال عفونت های ویروسی نسبتا افزایش می یابد . به نظر می رسد که صدمات مختلف وحتی فشارهای روحی می تواند زمینه را برای  بروز حملات ام اس فراهم کند ؛ مدارک تایید کننده این ادعاها متقاعد کننده نیست. بدون شک ابتلا به ام اس با تجربه کردن نشانه هایی این بیماری همراه است . این نشانه ها متنوعند وهر فرد انواع خاصی از آنها را تجربه می کند. برخورد مناسب با هریک از علایم ام اس و درک چگونگی تطابق با آنها باعث خواهد شد تا زندگی با ام اس نه تنها دشوار نبوده بلکه رضایت بخش نیز باشد.بیماری مولتیپل اسکلروزیس غیرقابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است و به تدریج او را به سمت ناتوانی پیش می برد. در حال حاضر محققان زیادی در حال بررسی این احتمال هستند که آیا ممکن است روان درمانگری راه مؤثری برای درمان ام اس باشد. درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنیکهائی را برای جبران اختلال هماهنگی بین حرکات در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچارآن شده اند، کارکرد خود را حفظ کرده و به شغل خود ادامه دهنداز آنجاهمکاری اعضاء خانواده و اطرافیان این افراد نقش عمده ای در بهبود شخصیت آنها دارد بطوریکه با کمک اطرافیان تواناییهای جسمی و روانی خود را به حداکثر رسانده تا زندگی اجتماعی، اقتصادی مفید و هماهنگی با محیط داشته باشند، اهمیت این موضوع آشکار می شود که می توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی چون ام اس شانس زنده ماندن آنها را برای مدت زمان بیشتری افزود ، تا در نتیجه افراد بتوانند میزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی داشته باشیم (ادیب نژاد، ۱۳۸۴).                                 
بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط نزدیکی وجود دارد با اصلاح سبک زندگی می توان از بروز حملات بیماری و ناتوانی پیشرونده جلوگیری کرد لذا شناخت سبک زندگی جهت برنامه ریزی های آموزشی اهمیت دارد. سبک زندگی واحد های مورد پژ‍وهش در برخی از ابعاد نامطلوب بود و این رفتارهای غیربهداشتی می تواند بر شدت و عود بیماری و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد.لذا تغییر و تعدیل و اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا، ضروری به نظر می رسد و با برنامه های آموزشی جامع می توا
ن به این مهم دست یافت ( صحراییان وهمکاران ، ۱۳۸۷).                              
این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد را بیان می کند.                 

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه پژوهش وتحقیق در باره بیماری ام اس یکی از عمده ترین وداغ ترین مباحث پزشکی را در مراکز بزرگ علمی جهان تشکیل می دهدوروزی نیست که مقاله ای مرتبط با ام اس که حاصل پژوهشهای محققین کشور های مختلف است چاپ ومنتشر نشود(حمزه لو،۱۳۸۸).                                            
به همین منظور ضرورت دارد تا ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلارا باتوجه به تاثیر پذیری وتاثیر ناپذیری آنان از ماهنامه آموزشی ، اطلاع رسانی و اجتماعی انجمن ام اس ایران مورد سنجش وارزیابی قرارگیرد. متاسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می شود. در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر از مردم جهان دارای این بیماری هستند. اکثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفکر افراد نسبت به ام اس عوض شده است و ام اس یک موضوع ممنوع شده نیست.افراد در مورد تشخیص ام اس خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت کنند. در ایران نیز بیماری ام. اس را می توان پدیده ای نسبتا جدید محسوب نمود و جامعه ما نیز با موارد زیادی از این بیماری روبرو است.آنچه مهم است که خصوصا بیماران ام. اس بدانند آن است که ام. اس بیماریی است که با ترفندهای خاص، اراده، صبر، بردباری و تو کل بر خداوند متعال به راحتی می توان با آن کنار آمد و از پیشرفت بیماری جلوگیری نمود (اعتمادی فر وهمکاران۱۳۸۱).                                
ام اس  در زنان شایع تر از مردان است. بروز آن در زنان تا ۳ برابر بیشتر از مردان بوده و احتمالا فاکتورهای هورمونی و سیستم ایمنی علت بروز بیشتر ام. اس در زنان می باشند (ادیب نژاد، ۱۳۸۴).                       
 استرس های روحی به عنوان یک عامل احتمالی برای عود و پیشرفت ام. اس ذکر شده است. به دلایلی که هنوز کاملا مشخص نیست. از طرف دیگر، به گفته کارشناسان، آمار مبتلایان به این بیمارى در حال افزایش است؛ بنابراین تحقیق و پژوهش در جنبه هاى مختلف این بیمارى اعم از شناسایى عوامل خطر، علت ابتلا، پیشگیرى و درمان آن بیش از پیش ضرورى است.  ام. اس درحالی بیماری اسرارآمیز لقب گرفته است که در رشته نورولوژی بیشتر از همه بیماری ها، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده و هنوز علت یا حتی درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.   این بیماری از یک طرف استقلال وتوانایی فرد برای شرکت موثر در اجتماع را تهدید می کند و از سوی دیگر پیش آگاهی ودوره های غیر قابل پیش بینی آن تاثیر بارزی بر کیفیت زندگی وسلامت فرد دارد. این بیماری در یافتن راهی برای حل مشکلات ودست یابی به رویکردی جهت بهبود کیفیت زندگی وسلامت خود ناتوان است.ایران در زمینه این بیماری جزو ۱۰ کشور اول دنیاست (اعتمادی فروافتخار ، ۱۳۸۶).                                                                     
به همین دلیل ضروری است تا پژوهشگران متخصص این رشته به منظور شناسایی و کنترل وپیشگیری این بیماری وارد این عرصه شده وبا تلاش وکوشش به راهکارهای عملی دست یابند.                               

۱-۴  اهداف پژوهش

۱-۴-۱  هدف کلی

 • مقایسه ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیر نا پذیر از پیام های مجله ام اس

۱-۴-۲  اهداف جزیی

 • مقایسه ابعاد سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرنا پذیر از پیام های مجله ام اس
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس

۱-۵   فرضیه های پژوهش

 • بین ابعاد سبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد.
 • بین ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد.

۱-۶  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات:

۱-۶-۱ تعریف نظری بیماری  ام اس

بیماری ام اس (مولتیپل اسکلروزیس) یکی از بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد (هاریسون[۳] ، ۲۰۰۹).

۱-۶-۲  تعریف  بیماری  ام اس

منظور ازبیماران مبتلا به ام اس در این پژوهش، بیمارانی بودند که بیماری ام اس برای آنان تشخیص داده شده است و عضو انجمن ام اس در شهر تهران هستند.

۱-۶-۳  تعریف نظری سبک زندگی[۴]

سبک زندگی: مجموعه ای نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره . سبک زندگی مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که علاوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی  پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می کند(شولتز [۵]، ۱۳۸۷).

۱-۶-۴  تعریف عملی سبک زندگی

منظور از سبک زندگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه سبک زندگی (BASIS_A) بدست آوردند.

۱-۶-۵  تعریف نظری شخصیت[۶]

شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات ؛ گرایشها ؛ یا ویژگیهای که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد(جس فیست وجی فیست [۷]،۲۰۰۵).

۱-۶-۶  تعریف عملی شخصیت:

منظور از ویژگی های شحصیتی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه ویژگی های شخصیتی  NEO (تجدید نظر شده ) معروف به فرم بلند  NEO-Pi-R (کوستا ومک کری[۸] ) بدست آوردند.
تعداد صفحه :۱۰۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه جهت ­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رودهن
دانشکده روان­شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته روان­شناسی عمومی
عنوان
مقایسه جهت ­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط
پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه

چکیده۱
                               فصل اول : کلیات پژوهش 
۱-۱)مقدمه۳
۲-۱)بیان مسئله۷
۳-۱)ضرورت و اهمیت پژوهش۱۲
۴-۱)سوالات پژوهش۱۳
۵-۱)اهداف پژوهش۱۳
۶-۱)فرضیه­های پژوهش۱۴
۷-۱)متغیرهای پژوهش۱۴
۸-۱)تعاریف پژوهش۱۵
۱-۸-۱)تعاریف مفهومی متغیرها۱۵
۲-۸-۱)تعاریف عملیاتی متغیرها۱۷
  فصل دوم : مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
۱-۲)مقدمه۱۹
۲-۲)نیازها و اهداف۱۹
۳-۲)اهداف پیشرفت۲۰
۴-۲)انگیزش پیشرفت۲۱
۵-۲)جهت­گیری هدف۲۲
۶-۲)جهت­گیری هدف عملکردی و تبحری۲۳
۷-۲)عوامل مؤثر بر جهت­گیری هدف۲۶
۸-۲)جهت­گیری هدف و متغیرهای عاطفی۲۷

عنوان                                                                                  صفحه

۹-۲)رابطه جهت­گیری هدف و پیشرفت تحصیلی۲۸
۱۰-۲)خودتنظیمی۳۰
۱۱-۲)یادگیری۳۰
۱۲-۲)یادگیری خودتنظیمی۳۱
۱۳-۲)الگوهای یادگیری خودتنظیمی۳۳
۱-۱۳-۲)الگوی پنتریچ۳۳
۲-۱۳-۲)الگوی چرخه­ای یادگیری خودتنظیمی – تحول زیمرمن۳۴
۳-۱۳-۲)نظریه پنتریچ و دی­گروت۳۵
۴-۱۳-۲)الگوی انگیزش – انتظار اکلس و پنتریچ۳۶
۱۴-۲)پیشرفت تحصیلی۳۸
۱-۱۴-۲)سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی۴۴
۱۵-۲)پیشینه پژوهش۴۴
۱-۱۵-۲)پژوهش­های خارجی۴۶
۲-۱۵-۲)پژوهش­های داخلی۵۳
۱۶-۲)جمع­بندی۶۶
  فصل سوم : روش پژوهش  
۱-۳)روش و طرح پژوهش۷۰
۲-۳)جامعه آماری۷۰
۳-۳)روش نمونه­گیری و حجم نمونه۷۰
۴-۳)ابزار پژوهش۷۱
۱-۴-۳)پرسشنامه جهت­گیری هدف AGQ۷۲
۱-۱-۴-۳)شیوه نمره­گذاری۷۲

۲-۱-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی                                                                     73
عنوان                                                                                  صفحه

۲-۴-۳)پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری MSLQ۷۳
۱-۲-۴-۳)نام­گذاری عامل­ها۷۴
۲-۲-۴-۳)شیوه نمره­گذاری۷۵
۳-۲-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی۷۵
۵-۳)روش جمع­آوری اطلاعات۷۷
۶-۳)روش اجرای اصل پژوهش۷۸
۷-۳)روش تجزیه و تحلیل داده­ها۷۸
 فصل چهارم: تحلیل آماری داده­ها 
۱-۴)توصیف داده­ها۸۰
۲-۴)تحلیل داده­ها۸۲
 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 
۱-۵)بحث و نتیجه­گیری۹۱
۲-۵)محدودیت­ها و مشکلات پژوهش۹۶
۳-۵)پیشنهاد­های پژوهش۹۶
۱-۳-۵)پیشنهادهای کاربردی۹۷
منابع فارسی۹۸
منابع لاتین۱۰۵
پیوست­ها۱۰۹
چکیده انگلیسی۱۱۲

چکیده

این پژوهش با هدف ” مقایسه جهت­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط ” انجام شد. بدین منظور به روش تصادفی مرحله­ای از کلیه واحدهای دانشگاهی مناطق ۸ و ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهایی که دارای مقطع کارشناسی ارشد روان­شناسی بودند مشخص و از میان آن­ها سه دانشگاه به تصادف انتخاب شدند، سپس به روش طبقه­ای نامتناسب (جنسیت به­عنوان طبقه) و با استفاده از فرمول مبتنی بر فاصله اطمینان ، ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی (۱۰۰ نفر با مدرک کارشناسی مرتبط و ۱۰۰ نفر با مدرک کارشناسی غیرمرتبط) به­عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های هدف­های پیشرفت الیوت و مک گریگور (AGQ)  و راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (MSLQ)، و معدل ترم­های پیش دانشجویان، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی (MANOVA و t  مستقل ) به­کار گرفته شد. نتایج بدست آمده ازتحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین مؤلفه­های باورهای انگیزشی دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد هم­چنین بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنادار یافت شد، به­این صورت که میانگین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در گروه دانشجویان غیرمرتبط بالاتر است.و هیچ تفاوت معناداری بین مؤلفه­های راهبردهای یادگیری خودتنظیم و جهت­گیری هدف در دو گروه یافت نشد. نتیجه­گیری: جهت­گیری هدف دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی بیشتر تسلطی است و از راهبردهای یادگیری خودتنظیم استفاده می­کنند. آن­چه موجب افزایش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرمرتبط شده است، باورهای انگیزشی، واکنش­های عاطفی، علاقه درونی و عقاید ارزش کار است که می­توان آن را به جذابیت رشته تحصیلی و جدید بودن مطالب آموزشی برای این گروه از دانشجویان، نسبت داد.                                         
کلیدواژه­ها : جهت­گیری هدف، خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، کارشناسی ارشد

۱-۱-مقدمه

واقعیتی مهم و انکار­ناپذیر، آن است که تمامی پیشرفت­های مهم و عظیم انسان در دنیای امروز، زاییده یادگیری است. انسان بیشتر توانایی­های خود را از طریق یادگیری و آموزش به دست می­آورد. از طریق یادگیری، فرایندهای ذهنی را کاربردی می­کند و به عمل در می­آورد. یکی از عوامل مهم مؤثر بر یادگیری، خصوصا در دانش­آموزان و دانشجویان، انگیزه تحصیلی است. با انگیزه­بودن و اشتیاق به دستیابی به موفقیت، از جمله اهداف همیشگی روان­شناسان، مربیان و متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است. پیشرفت تحصیلی[۱]، علاوه بر این که خود به تنهایی یک هدف به شمار می­آید، بلکه درگیر شدن فعال در محیط آموزشی و انگیزه داشتن نسبت به یادگیری، به بسیاری از ویژگی­های روان­شناختی منجر می­شود. مانند: عزت­نفس[۲]، سازگاری[۳]، مسئولیت­پذیری[۴] و صلاحیت[۵] (جسر و جسر[۶]، ۱۹۹۷؛ استینبرگ[۷]، ۱۹۹۶؛ به نقل از گرولنیک [۸] و همکاران، ۲۰۰۷)
از مهم­ترین اهداف نظام­های تعلیم و تربیتی که همواره مورد توجه پژوهشگران نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با­انگیزه، هدفمند، پیشرفت­گرا و کارآمد می­باشد. دانش روان­شناسی به ویژه در حیطه­ی انگیزش و یادگیری، با تکیه بر یافته­های تحقیقاتی خود، بیشترین نقش را در پیشبرد این مسیر ایفا کرده و همواره دستاوردهای بزرگی برای شناسایی و فهم رفتار انسان و همچنین ارتقاء توانایی­های او داشته است. علاقه و رغبت به رشته تحصیلی و در امتداد آن، شغل و حرفه و تخصص، ریشه در عوامل مختلفی دارد. به طور کلی باید گفت که علائق تحصیلی، متاثر از عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی و تناسب محتوی با توانمندی­ها و استعدادهای اشخاص دارد و از آنجا که تحصیل هر کس، برای احراز حرفه­ای در آینده است و داشتن حرفه مناسب می­تواند منبعی برای تامین نیازهای فرد و جامعه، احترام به خویشتن و سازگاری سالم باشد، لذا بدیهی است که تصدی در حرفه­ای که مورد علاقه افراد نیست، باعث به وجود آمدن تنش، نگرانی، بیماری­های جسمی و روحی، و عدم تطابق اجتماعی ودر نهایت به هدر رفتن سرمایه­های مادی و معنوی خواهد شد که حتی گاهی، تمام روابط فرد را به طور مستقیم و غیر مستقیم، تحت تاثیرقرار خواهد داد (رئیس­سعدی، ۱۳۸۶).
عواملی که منجر به پیشرفت و به­ویژه پیشرفت تحصیلی می­شوند، متعدد هستند. عواملی هم­چون ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های انگیزشی و ویژگی­های موقعیتی و غیره. اما به طور گسترده فرض     می­شود که انگیزش[۹] یکی از عناصر اصلی پیشرفت است (ونتزل[۱۰] و ویگفلد[۱۱]، ۲۰۰۹). دیدگاه­های نظری متعددی در زمینه ماهیت و پرورش دادن انگیزه وجود دارد، نظریه­ای که در سال­های اخیر توجه قابل ملاحظه­ای را به این امر معطوف داشته، نظریه هدف پیشرفت است (ونتزل و ویگفلد، ۲۰۰۹). به طور خلاصه نظریه هدف پیشرفت، انواع اهداف (اهداف ویا دلایل) را مشخص می­کند که به رفتارهای مربوط به پیشرفت، جهت  می­دهد. پنتریچ[۱۲] و شانک[۱۳] (۲۰۰۲)، جهت­گیری هدف[۱۴] را بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فردی می­دانند که سبب می­شود تا فرد به شیوه­های مختلف به موقعیت گرایش پیدا کند و به فعالیت بپردازد و با توجه به موقعیت خود پاسخ مناسب را صادر کند (پنتریچ و شانک،۲۰۰۲ / ۱۳۸۶).
رویکرد جهت­گیری هدف یکی از معدود رویکردهایی است که به توضیح و تبیین علل پیشرفت و دلایل و مقاصدی که فراگیران از درس خواندن و سایر رفتارهای تحصیلی خود دارند، می­پردازد. درهر صورت با وجود رویکردهای متنوع انگیزشی، جهت­گیری هدف کاربردی­ترین رویکرد جهت درک یادگیری، بهبود آموزش و چگونگی برخورد دانشجویان با تکالیف آموزشی بوده که به ارائه باورهای دانشجویان و یادگیرندگان در مورد شیوه­های رویارویی و درگیر شدن با تکالیف می­پردازد (ایمز[۱۵] و آرچر[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک[۱۷] و لگیت[۱۸]، ۱۹۸۸؛ به نقل از بابایی، ۱۳۷۷؛ بالاوندی، ۱۳۸۰).
این جهت­گیری در موقعیت­های تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش­ها و پاسخ­های او را در موقعیت­های یادگیری تحت تاثیر قرار می­دهد. جهت­گیری هدف را نباید با اهداف ویژه­ای که در موقعیت­های آموزشی برای فعالیت­ها در نظر می­گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد برای یادگیری یک تکلیف ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی است، جهت­گیری هدف مبنای تفاوت­های فردی در موقعیت­های تحصیلی است و بر اساس آنها می­توان میزان موفقیت فرد را در این­گونه موقعیت­ها پیش­بینی نمود (دوئک و لگیت، ۱۹۸۸؛ پنتریچ و شانک، ۲۰۰۰؛ ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک،۲۰۰۰ ؛ به نقل از  شریفی اردانی، خیر، حیاتی، رئیسی، روحی، ۱۳۹۲؛ برزگر، دلاور، احدی، ۱۳۹۱).
 پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش و آموزش عالی می­باشد و می­توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش یاد کرد. معمولا پیشرفت تح
صیلی بر اساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد، مورد سنجش قرار می­گیرد و نمراتی را که دانشجویان در طول دوره تحصیل کسب می­کنند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنها تلقی می­کنند، با وجودی که کمیت و کیفیت یادگیری تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل سطح عمومی هوش، سلامت جسمی و روانی،  انگیزه، امکانات محیط زندگی، امکانات کمک آموزشی و قابلیت­های شناختی قرار می گیرد، اما       روان­شناسان مشاهده کرده­اند آنچه  که حداقل در دوران دانشجویی بیشترین تاثیر را در وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت­های عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است. با توجه به مطالب ذکر  شده، روش­های مطالعه و دارا بودن مهارت­های تحصیلی، در یادگیری درسی و در نتیجه در مهارت­های شناختی و عملی و به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با پیشرفت تحصیلی، بالطبع در نهایت، در سرنوشت شغلی دانشجویان مؤثر می­باشد (رئیس­سعدی، ۱۳۸۶).
با توجه به این­که پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، محققان عوامل تاثیر­گذار بر آن را، از جمله خودتنظیمی[۱۹]، مورد مطالعه قرار داده­اند. خودتنظیمی سازه­ای است که از سال ۱۹۶۷ از سوی بندورا[۲۰] مطرح شد. مطالعه اولیه در این زمینه، مبتنی بر خودتنظیمی به معنای عام کلمه بود که زمینه­های گوناگون فردی – خانوادگی و اجتماعی را مورد توجه قرار می­داد، ولی از دهه ۱۹۸۰، این سازه در زمینه یادگیری مطرح شد. وین­اشتاین[۲۱] و همکاران (۲۰۱۰)، بیان می­کنند که راهبردهای یادگیری شامل
فعالیت­ها و فرایندهای عاطفی، انگیزشی، فرآشناختی[۲۲]، شناختی و رفتاری است که فهم، یادگیری و پردازش معنادار هم­چون انسجام و یکپارچگی دانش جدید در حافظه را تسهیل می­نماید. راهبردهای یادگیری، فرایندهایی هستند که به افراد کمک می­کنند تا بیاموزند چگونه یاد بگیرند و چگونه مسائل مربوط به یادگیری خویش را پیش برند و چگونه یادگیری خویش را عمیق و موثر سازند.
زیمرمن[۲۳] (۲۰۰۰، به نقل از بمبوتی[۲۴]و همکاران، ۲۰۰۸) یادگیری خودتنظیمی را باورهای یادگیرندگان درباره توانایی خود برای درگیر شدن در اعمال، افکار، احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی ارزشمند، تعریف می­کند. پنتریچ، خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمان یافته
می­داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تلاش می­کنند بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند (پنتریچ، ۲۰۰۴).
 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی[۲۵]، سوال پرسیدن از خود[۲۶]، خودبازبینی[۲۷] و تقویت خود[۲۸] است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری آنها تسهیل شود. بنابراین شیوه یادگیری خودتنظیم، استفاده فعالانه و آگاهانه فراگیر از راهبردهای یادگیری مناسب است که گستره­ای از فعالیت­های پیچیده فراگیران را به منظور نیل به اهداف یادگیری، دربرمی­گیرد. دامنه این راهبردها، از فعالیت­های جزئی مثل مشاهده متخصصانه یا تمرین یک فعالیت شروع و به تلاش­های وسیع­تر فرآیند­گونه­ای چون تشریح جزء به جزء اطلاعات یا مرتبط کردن اطلاعات جدید به دانسته­های قبلی ختم می­یابد (مونتاگو[۲۹]، ۲۰۰۸).
از آن­جا که رشته روان­شناسی از اهمیت خاصی در میان گروه­های آموزشی برخوردار است، و در نهایت از فراگیران آن انتظار می­رود که از حداکثر علم، آگاهی و مسئولیت­پذیری در انجام وظایف خود برخوردار بوده و چنان­چه لازمه هر حرفه­ای است، مهارت­های مورد نیاز را در حد متعالی آن کسب نمایند و در برابر افراد و جامعه پاسخ­گو باشند، بنابراین باید دارای انگیزش و رغبت آموزشی لازم جهت پیشرفت تحصیلی و به­دنبال آن موفقیت در ایفای وظایف آینده باشند. لذا بررسی علاقمندی و انگیزش  این گروه نسبت به رشته تحصیلی­شان و متغیرهای مرتبط با آن، یکی از اساسی­ترین راهکارهای ارزیابی آموزش آن است.

تعداد صفحه :۱۳۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علوم تربیتی
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی تربیتی
عنوان:
مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی
 با لا و پایین در مقطع تحصیلی متوسطه در نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهر اردبیل
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان  با پیشرفت تحصیلی با لا و پایین در مقطع تحصیلی متوسطه در نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهر اردبیل بود. روش مطالعه علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ است (۱۱۲۳۰=N). روش نمونه گیری در پژوهش حاضر  بصورت تصادفی بود بر اساس جدول گرجرسی مورگان تعداد ۳۷۰ نفر از دانش آموزان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نارسایی شناختی، استعداد خستگی و پرخاشگری جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغره (MANOVA) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین نمرات حواس پرتی، مشکلات حافظه، اشتباهات سهوی، عدم یادآوری اسامی، پرخاشگری کلامی، خستگی شناختی و خستگی روانی در دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین بیشتر از دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا بود (۰۰۱/۰P<). بر این اساس می توان نتیجه گرفت استعداد خستگی، نارسایی شناختی و پرخاشگری از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
واژگان کلیدی: استعداد خستگی، نارسایی شناختی، خشم، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموزان
فهرست مطالب
عنوان                 صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدّمه. ۲
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف مشخص تحقیق. ۶
۱-۴-۱- هدف کلی. ۶
۱-۴-۲- اهداف جزئی. ۷
۱-۵- فرضیه‏ها وسوالات تحقیق. ۷
۱-۵-۱- فرضیه های اصلی. ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی. ۷
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی. ۸
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱- پیشرفت تحصیلی. ۱۱
۲-۱-۱- مبانی تئوریک پیشرفت تحصیلی. ۱۳
۲-۱-۲- نظریه بلوم. ۱۵
۲-۱-۳- عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی. ۱۶
۲-۱-۳-۱- علل فردی. ۱۶
۲-۱-۳-۲- علل خانوادگی. ۱۶
۲-۱-۳-۳- علل آموزشگاهی. ۱۷
۲-۱-۳-۴- علل اجتماعی. ۱۷
۲-۱-۴- آفرینندگی، هوش و پیشرفت تحصیلی. ۱۷
۲-۱-۵- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. ۱۷
۲-۱-۶- پیامدهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. ۱۸
۲-۱-۷- انگیزه پیشرفت تحصیلی. ۱۸
۲-۱-۸- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی. ۱۸
۲-۱-۹- علل فردی منفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. ۲۰
۲-۲- خستگی. ۲۱
۲-۲-۱- استعداد خستگی. ۲۳
۲-۲-۲- خستگی شناختی. ۲۴
۲-۲-۳- نارسایی شناختی. ۲۵
۲-۳- ماهیت خشم. ۲۹
۲-۳-۱- تعریف خشم. ۳۱
۲-۳-۲- تفاوت های فردی و جنسیتی در خشم. ۳۵
۲-۴- سوابق پژوهشی. ۳۶
۲-۴-۱- سوابق داخلی. ۳۶
۲-۴-۲- سوابق خارجی. ۳۷
۲-۴-۳- جمع بندی از نتایج پژوهش ها ۳۸
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۴۰
۳-۲- روش شناسی تحقیق. ۴۱
۳-۳- جامعه آماری. ۴۱
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۱
۳-۵- ابزار های اندازه گیری. ۴۱
۳-۶- شرح کامل روش گردآوری اطلاعات.. ۴۲
۳-۷- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۴۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۴۴
۴-۲- یافته های موجود در پژوهش… ۴۵
۴-۳- یافته های جمعیت شناختی. ۴۵
۴-۴- یافته های توصیفی. ۴۶
۴-۵- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… ۴۷
۴-۵-۱- فرضیه های تحقیق. ۴۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری. ۵۲
۵-۲- جمع بندی. ۵۶
۵-۳- محدودیت های تحقیق. ۵۶
۵-۴- پیشنهادات.. ۵۶
۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی. ۵۶
۵-۴-۲- پیشنهاد کاربردی. ۵۷
منابع مورد استفاده ۵۸
پیوست ها ۶۷
چکیده انگلیسی. ۷۴
– مقدمه 
از بارزترین ویژ
گی های هر انسانی داشتن توانایی یادگیری است که همین ویژگی پدید آورنده پیشرفت و تمّدن امروزی بوده است. زندگی تحصیلی، یکی از مهم ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد (سیف، ۱۳۹۰). پیشرفت تحصیلی همچون بسیاری از پدیده ها از ترکیب عواملی چون خانه، مدرسه و جامعه به وجود می آید. در کل پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل از آن با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند (سیف، ۱۳۹۰). از پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزشی تعاریف متعددی ارائه گردیده است که به برخی از آنها اشاره می شود. پیشرفت تحصیلی عبارتند از میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درسی مانند دیکته و ریاضی سنجیده می شود (اندرسون[۱]، ۲۰۰۲). پیشرفت تحصیلی نتیجه تاثیر یک عامل نیست چنان که ویژگی های فردی دانش آموز، سلامت جسم روانی، انگیزش و توانایی فرد، محیط روانی خانه و مدرسه، گروه همسالان و انتظارات معلم، خاستگاه اجتماعی دانش آموز، ساختار آموزشی و… از جمله موارد اساسی در این زمینه به شمار می رود (گلشنی فومنی، ۱۳۸۶).
یکی از عوامل احتمالی موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان استعداد خستگی[۲] است. خستگی به عنوان احساسات نسبتاَ ثابت از فقدان علاقه و دشواری در تمرکز بر فعالیت های در دست اقدام تعریف می شود. این احساسات باعث می شوند تا فرد برای حفظ یا بازگشت توجّه، تلاش خودآگاهانه زیادی را از خود نشان دهد (فیشر[۳]، ۱۹۹۳). بعضی از محققان معتقدند که مشکلات مربوط به توجّه از ویژگی های اصلی استعداد خستگی محسوب می شوند (فیشر، ۱۹۹۳؛ همیلتون[۴]، ۱۹۸۱). در این حالت، فرد قادر به حفظ توجّه خود بر روی تکالیف در دست انجام نیستند و با اینکه باید تلاش فوق العاده ای جهت حفظ توجّه به عمل آورند. بنابرین باید توجّه داشت که حفظ توجّه عنصر رفتاری اصلی استعداد خستگی است (دمراد-فری و لایرد[۵]، ۱۹۸۹).
وجود نشانه های خستگی بر بسیاری ازجنبه های زندگی افراد تاثیر می گذارد و موجب می شود دامنه توجّه فرد کاهش پیدا کرده، ضریب خطا افزایش پیدا کند و فرد مورد نظر در فعّالیت های روزانه خود دچار نارسایی هایی می شود که از آن جمله می توان به نارسایی شناختی اشاره کرد. نارسایی شناختی عبارت است از ناتوانی فرد در تکمیل تکالیفی که به طور طبیعی قادر به انجام آن است . نارسایی های شناختی شامل حواس پرتی، مشکلات مربوط به حافظه، اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی است (والاس[۶]، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر نارسایی شناختی مجموعه اشتباهات شناختی هستند که در هنگام انجام تکالیفی رخ می دهند که فرد معمولاَ آن ها را به شکل موفقّیت آمیزی انجام می دهد. برودبنت اولین کسی است که این اصطلاح را مطرح کرد (برودبنت، کوپر،فیتزگرالد وپارکز[۷]، ۱۹۸۲). در مطالعات مختلف، بین نارسایی های شناختی و عملکرد در تکالیف، همبستگی معناداری به دست آمده است (مانلی، رابرتسون، گالاوی و هاوکینز[۸]، ۱۹۹۹). نارسایی های شناختی با خواب آلودگی، اضطراب و فشار کاری همراه است (وادسفورد[۹]، ۲۰۰۳؛ ملامد و اوکسنبرگ[۱۰]، ۲۰۰۲؛ اسلامی و اریزی، ۲۰۰۷؛ نولتینگ، برگر، شیفورست، گنز وکوردت[۱۱]، ۲۰۰۲) همچنین بین نارسایی های شناختی، اضطراب، فشار روانی (مکاسی[۱۲]، ۲۰۰۶)، خستگی، خواب آلودگی (مکاسی، ۲۰۰۷) و اختلالات عاطفی (سالیوان و پاینه[۱۳]، ۲۰۰۷) رابطه بدست آمده است.
یکی از عوامل دیگر که می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد خشم می باشد. بر اساس توافق بسیاری از صاحب نظران، خشم یکی از هیجان های اصلی بشر است که بعد از ترس بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده است. در مورد خشم تعاریف متعددی از سوی فلاسفه و روانشناسان ارائه شده است، ولی در تمام آنها می توان دو نکته مشترک را مشاهده کرد: ۱- عامل اصلی بروز خشم، تهدیدها و ناکامی ها و موانعی است که سر راه افراد قرار می گیرد، ۲- هدف خشم اغلب دفاع، جنگ و تخریب است (ملکی، ۱۳۸۵). نتایج مطالعات نشان داده است پرخاشگری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی دارد (عطاری، حقیقی و خانه کشی ، ۱۳۸۱) همچنین معتمدین و عبادی (۱۳۸۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد بین پرخاشگری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی داری بدست آمد. اریک، داهلن-ریان، مارتین و میندی[۱۴] (۲۰۰۴) به بررسی رابطه استعداد خستگی در پرخاشگری و خشم با واسطه رفتارهای تکانشی و هیجان خواهی پرداختند نتایج نشان داد استعداد خستگی با پرخاشگری رابطه معنی داری دارد و همچنین استعداد خستگی، ویژگی های خشم و کنترل خشم و تکانشگری و هیجان خواهی را پیش بینی می کند. در این راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در مقطع تح
صیلی متوسطه در نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهر اردبیل است.
۱-۲- بیان مساله
زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. در این بین یکی از مسایل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی آن کشور، مساله ی افت تحصیلی و پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن کشور است. این پدیده، علاوه بر زیان های هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می نماید. منظور از افت تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده اند (زهراکار،۱۳۸۶).
دانش آموزان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت های تحصیلی و اجتماعی خاص، برخی مشکلات از جمله احساس خستگی را تجربه می کنند. احساس خستگی عبارت است از یک حس فراگیر فقدان انرژی که ارتباطی با میزان و تلاش و کوشش ندارد. این حالت معمولا از نظر شدّت بر روی یک پیوستار قرار دارد که از گذرا و خفیف تا شدید و با دوام تغییر می کند و چنانچه شدید باشد از آن به عنوان اختلال خستگی یاد می شود (لابلی، استوارت، برتوچ،گیستولی، داروین و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۲). اختلال خستگی با حالت خستگی ناتوان کننده همراه با خواب بی کیفیت، سردرد، علائم اسکلتی-عضلانی و عصب روانپزشکی به مدّت بیش از یک ماه همراه است (فوکودا، استراوس وهیکی[۱۶]، ۱۹۹۴). مطالعات نشان می دهد ۶/۵ درصد دانش آموزان احساس خستگی خفیف دارند و شیوع احساس خستگی ۲/۱۰ درصد و در پسرها ۲/۱ درصد است (محمودیان، فرج زادگان، نورمحمدی و میرالهی، ۱۳۸۳) از طرفی خستگی تبعاتی مثل اختلال افسردگی و تنیدگی هیجانی(مثل خشم) (ری، جفریس و ویر[۱۷]، ۱۹۹۷) و نقص در حل مسائل شناختی(مثل نارسایی شناختی) (پورقاز، محمدی، و دوستی ، ۱۳۹۱) دارد.
عوامل شناختی از تاثیر گذارترین عوامل در زندگی روزانه افراد می باشد و وجود هر گونه اختلال در عوامل شناختی موجب بروز مشکلات عدیده ای برای فرد مورد نظر می شود، بخصوص وقتی که بحث آموزش و پرورش و تحصیل به میان می آید عوامل شناختی از اهمیت دو چندانی برخوردار می شود. وجود نارسایی های شناختی در فرد می تواند عملکرد تحصیلی این افراد را تحت تاثیر خود قرار دهد. مارتین، نارسایی شناختی را اشتباهات شناختی یا خطاهایی می داند که فرد باید بصورت هنجاری ظرفیت انجام آن را داشته باشد (والاس، وودانویچ و رستینو[۱۸]، ۲۰۰۳) این نارسایی های شناختی شامل مشکلاتی در حافظه، توجّه و عمل هستند (عریضی، اصغری و اخباری، ۲۰۰۸). نارسایی در کنش با ابعاد مختلف حافظه کاری و عدم توانایی در بالا بردن ظرفیت آن، مشکلات عمده ای را در یادگیری ریاضی دانش آموزان ایجاد می کند (گترکل، لامونت و الووا[۱۹]، ۲۰۰۶؛ امین زاده و حسن آبادی، ۱۳۸۹) همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد بین نارسایی شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی معنی داری وجود دارد (قاسم زاده، ۱۳۹۱).
یکی از عواطف متداول در بین نوجوانان خشم است که بر اثر برخورد با مانعی که بر سر راه هدف آنان قرار گیرد، حاصل می شود و به پرخاشگری که یک واکنش عمومی به ناکامی امیال است منجر می گردد (گلچین، ۲۰۰۲). خشم یک حالت هیجانی ذهنی است و با وجود تضاد شناختی و برانگیختگی روانی مشخص می شود و هیجانی بهنجار می باشد که جنبه های انطباقی بسیار دارد. با وجود این، وقتی که تکرار، شدّت و مدّت آن افزون تر از جنبه های انطباقی باشد، ناکارآمد می گردد (نواکو[۲۰]، ۱۹۹۹). دانش آموزان پرخاشگر با رفتار های خود، جو متشنّجی را برای خود و دیگران فراهم می آورند و از آنجا که فاقد مهارت های مناسب برای کنترل خود و وقایع پیرامون هستند،تحت سطوح بالای برانگیختگی بوده و توجّه شان محدود می شود که موجب کاهش عملکرد این افراد در زمینه های مختلف از جمله عملکرد تحصیلی آن ها می شود. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی (یاوریان، سهرابی و یاوریان ، ۱۳۸۹) و با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی دارد (عطاری و همکاران، ۱۳۸۱؛ معتمدین و عبادی، ۱۳۸۶ و هادلی[۲۱]، ۲۰۰۲). در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در مقطع تحصیلی متوسطه در نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهر اردبیل تفاوت دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، طی سه دهه اخیر، بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. اتکینسون و همکاران (۱۹۹۸) پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند (سیف، ۱۳۸۴).
یکی از عوامل مهّم ابعاد مختلف توسعه، نظام آموزشی کشور است که برای پرورش و آموزش نسل جدید هزینه های بسیار با
لایی را متحمل می شود. هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش مردم قرار دارد. اگر نظام آموزشی کشور کارآمد و اثر بخش باشد، در ازای هزینه های صرف شده درآمدهای مادی و معنوی عاید مردم و جامعه خواهد شد و چنان چه نظام آموزشی کارآمدی لازم را نداشته باشد، هزینه ها بی جهت به هدر خواهد رفت و استعداد های دانش آموزان و توانایی هایی آن ها  که مورد نیاز جامعه است از قوّه به فعل نخواهد رسید. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از مهم ترین ابعاد زندگی این افراد می باشد که بر سایر جنبه های زندگی و آینده آنان نقش بسزایی دارد. عوامل مختلفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد و می تواند عملکرد آنها را با مشکل مواجه سازد. این پدیده، علاوه بر زیان های هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می نماید. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده اند (زهراکار،۱۳۸۶). بنابراین بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیّت بسزایی برخوردار می باشد.
از  عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی پایین در دانش آموزان احتمالاَ ملول بودن است. شیوع خستگی در دانش آموزان ۲/۱۰ درصد و در پسرها ۲/۱ درصد گزارش شده است. وجود نشانه های خستگی در دانش آموزان احتمالاَ موجب می شود خطاهایی مثل حواس پرتی، مشکلات مربوط به حافظه، اشتباهات سهوی و عدم یاد آوری اسامی روی دهد که از آن با عنوان خطا یا نارسایی شناختی یاد می شود. این امر موجب کاهش عملکرد دانش آموزان در زمینه مختلف زندگی از جمله عملکرد تحصیلی این افراد شده و ممکن است موجب تنیدگی هیجانی از جمله خشم و پرخاشگری شود.
از عواطف متدول در بین دانش آموزان خشم است که جنبه های مختلف زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد پرخاشگری ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که بارزترین اشکال آن بصورت کلامی و فیزیکی می باشد (باس و پری، ۱۹۹۲). تحقیقات نشان داده اند خشم و پرخاشگری دارای عوارض جسمی، روانی و اجتماعی فراوانی است و موجب نشانگانی مانند احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی توجهی به حقوق و خواسته دیگران، زخم معده، میگرن، اختلال فشار خون، افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی می گردد. دانش آموزانی که مشکلات رفتاری از جمله پرخاشگری دارند، نه تنها دارای نشانگان مرضی جسمانی مانند سردرد و دردهای معده ای- روده ای می باشند بلکه در انزوا و تنهایی به سر می برند و به خواسته های اجتماعی دیگران چندان توجهی ندارند (استرچن و مونرو-چندلر  ، ۲۰۰۶) و این مسئله موجب تبعات جسمانی و اجتماعی از جمله ایجاد تصویری منفی در میان همسالان و آموزگاران، طردشدن از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد و بزهکاری می شود (آشوری، ترکمن ملایرری و فدایی، ۲۰۰۹) همچنین نتایج نشان می دهد بین پرخاشگری و خشم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد (هادلی، ۲۰۰۲) به نظر می رسد دانش آموزانی که رفتارهای پرخاشگرانه دارند هم در انضباط و هم در سایر معقوله های مربوط به مدرسه و دروس دچار مشکلات متعددی می شوند بنابرین پرداختن به این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بر اساس مطالب ارائه شده انجام چنین پژوهشی می تواند در شناخت عوامل خطر ساز عملکرد تحصیلی و سایر جنبه های دانش آموزان مفید بوده و در برنامه ریزی های انجام شده می توان از نتایج چنین پژوهش هایی در جهت کاهش اختلالات رفتاری از جمله بروز که ممکن است ناشی از استعداد خستگی و نارسایی شناختی باشد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند در کمک به ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمک کرده و از تبعات رفتار های پرخاشگرانه و همچنین نارسایی شناختی و استعداد خستگی در دانش آموزان و به تبع آن از هدر رفت هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی صرف شده از طرف خانواده ها و مسئولین جلوگیری کند و از طرف دیگر با توجه به اینکه پژوهش محدودی در این زمینه صورت گرفته است از نظر علمی دارای اهمیّت است.

تعداد صفحه :۸۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه خوارزمی پردیس بین الملل کرج
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه روانشناسی بالینی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مقایسه اثربخشی درمان استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن آگاهی و طرحواره های هیجانی زوجین متعارض

اردیبهشت ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
مقدمه : اهمیت پرداختن به تعارضات زناشویی ریشه در بهداشت روانی، جسمانی و سلامت خانواده دارد و بر بهزیستی، کیفیت زندگی و سلامت روانشناختی و جسمانی زوج، فرزندان آنها و سایر اعضای خانواده تاثیر بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و با در نظر گرفتن یافته های بالینی در خصوص اثربخشی درمان های استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی این درمان ها در زوجین متعارض اجرا شد.
روش : با استفاده از طرح های تجربی تک آزمودنی ۵ زوج متعارض (۵ مرد و ۵ زن) با روش نمونه گیری در دسترس، از بین زوجین مراجعه کننده به یکی از مراکز روانشناسی و مشاوره تهران، تحت درمان قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های تعارضات زناشویی براتی و ثنایی، ذهن آگاهی بائر و همکاران، استرس کوهن و طرحواره هیجانی لیهی گردآوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تغییرات روند و شیب و ملاک های درصد بهبودی و درصد کاهش نمرات برای هر بیمار استفاده شد.
یافته ها : درمان های استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی، نظم جویی شناختی هیجان و استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی همراه با نظم جویی شناختی هیجان بر مولفه های استرس، ذهن آگاهی و طرحواره های هیجانی زوجین متعارض با درصد بهبودی بالینی بالایی همراه بود.
نتیجه گیری : درمان های استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان اثربخشی بالایی در مولفه های روان شناختی زوجین متعارض دارد و می توان آنها را به منظور کاهش تعارضات زناشویی و استرس، تعدیل طرحواره های هیجانی و ارتقاء ذهن آگاهی به کار بست. همراه کردن استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی با نظم جویی شناختی هیجان اثربخشی بالاتری در زوجین متعارض دارد.
واژه های کلیدی : استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی، نظم جویی شناختی هیجان، استرس، ذهن آگاهی، طرحواره های هیجانی، زوجین متعارض
فهرست
فصل اول : کلیات پژوهش… ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۴
۱-۴- سؤالات پژوهش… ۱۵
۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۱۶
۱-۵-۱- تعارض زوجین. ۱۶
۱-۵-۲- استرس…. ۱۶
۱-۵-۳- ذهن آگاهی. ۱۶
۱-۵-۴- طرحواره های هیجانی. ۱۷
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۸
۲-۱- تعارض زناشویی. ۱۹
۲-۱-۱- تعریف تعارض زناشویی. ۱۹
۲-۱-۲- انواع تعارض و برخورد با تعارض.. ۲۰
۲-۱-۳- عوامل موثر در بروز تعارض زناشویی. ۲۱
۲-۱-۴- اثرات تعارض زناشویی. ۲۲
۲-۲– استرس…. ۲۳
۲-۲-۱- تعریف استرس.. ۲۳
۲-۲-۲- منابع استرس.. ۲۶
۲-۲-۳- انواع استرس و استرس زاها ۲۷
۲-۳- ذهن آگاهی. ۲۸
۲-۳-۱- تعریف ذهن آگاهی. ۲۸
۲-۳-۲- تاثیرات ذهن آگاهی. ۳۰
۲-۳-۳- حالات ذهن آگاهی. ۳۲
۲-۴- طرحواره های هیجانی. ۳۲
۲-۴-۱- تعریف طرحواره های هیجانی. ۳۲
۲-۴-۲- مدل طرحواره های هیجانی……………………… ۳۴
۲-۴-۳- ابعاد طرحواره های هیجانی. ۳۷
۲-۵- استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۴۱
۲-۵-۱- تعریف استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۴۱
۲-۵-۲- اثربخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۴۳
۲-۶- نظم جویی شناختی هیجان. ۴۵
۲-۶-۱- تعریف هیجان. ۴۵
۲-۶-۲- تعریف تنظیم هیجان. ۴۸
۲-۶-۳- تعریف نظم جویی شناختی هیجان. ۵۰
۲-۶-۴- راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. ۵۱
۲-۶-۵- کارکردهای نظم جویی شناختی هیجان. ۵۴
فصل سوم : روش شناسی پژوهش… ۵۷
۳-۱- طرح پژوهش… ۵۸
۳-۲- جامعه آماری. ۵۸
۳-۲-۱- حجم نمونه، روش نمونه گیری. ۵۹
۳-۳- گزارش بالینی بیماران. ۶۰
۳-۳-۱- زوج اول، نظم جویی شناختی هیجان. ۶۰
۳-۳-۲- زوج دوم، نظم جویی شناختی هیجان. ۶۱
۳-۳-۳- زوج سوم، استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۶۱
۳-۳-۴- زوج چهارم، استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۶۲
۳-۳-۵- زوج پنجم، استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی همراه با نظم جویی شناختی هیجان…………………………………………. ۶۲
۳-۴- ابزارهای پژوهش… ۶۳
۳-۴-۱- پرسش
نامه تعارضات زناشویی (MCQ) 63

3-4-2- پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) 64
3-4-3- پرسشنامه استرس کوهن (PSS) 64
3-4-4- مقیاس طرحواره هیجانی لیهی (LESS) 65
3-5- ساختار درمان. ۶۵
۳-۵-۱- استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۶۵
۳-۵-۲- نظم جویی شناختی هیجان. ۶۸
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
فصل چهارم : یافته ها ۷۵
۴-۱– توصیف آماری متغیرهای پژوهشی. ۷۶
۴-۲- یافته های مربوط به سؤالات پژوهش… ۹۱
۴-۲-۱ سؤال اول. ۹۱
۴-۲-۲- سؤال دوم  95
4-2-3- سؤال سوم. ۹۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۴
۵-۱- سؤالات پژوهش… ۱۰۵
۵-۱-۱- سؤال اول. ۱۰۵
۵-۱-۲- سؤال دوم ۱۰۶
۵-۱-۳- سؤال سوم ۱۰۸
۵-۲- نتیجه گیری. ۱۰۸
۵-۳- محدودیت های پژوهش… ۱۰۹
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش… ۱۱۰
۵-۴-۱- پیشنهادها برای پژوهش های آینده ۱۱۰
۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی. ۱۱۰
منابع     111
منابع فارسی. ۱۱۲
منابع انگلیسی. ۱۱۳
پیوست ها ۱۳۸
پیوست ۱ : استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی. ۱۳۹
پیوست ۲ : نظم جویی شناختی هیجان. ۱۶۵
پیوست ۳ : پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی. ۱۷۶
پیوست ۴ : پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران. ۱۷۹
پیوست ۵ : مقیاس استرس ادراک شده کوهن. ۱۸۲
پیوست ۶ : پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی. ۱۸۴

۱-۱-  مقدمه

تعارض زناشویی بخشی از زندگی روزمره و تعاملات صمیمانه زوجین و جزئی اجتناب ناپذیر از زندگی آنها است (هورن مالرز[۱]، ۲۰۱۰) و نقش مهمی در رضایت از روابط، کیفیت زندگی و بهزیستی زوجین دارد (وود[۲] و همکاران، ۲۰۰۵). تعارض زوجین از جنبه های سلامت روانی و جسمانی زوجین و سلامت خانواده نیز حائز اهمیت است (فینچام[۳] و بیچ[۴]، ۱۹۹۹). احتمال ابتلا به درد مزمن (ورمن[۵] و همکاران، ۲۰۱۵)، پریشانی روانشناختی و اختلال خواب (ژاکوبسن[۶] و همکاران، ۲۰۱۴)، افسردگی (بیچ و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از پرولکس[۷] و همکاران، ۲۰۰۷)، تغییرات سطوح هورمون های استرس و کورتیزول (روبلز[۸] و همکاران، ۲۰۰۶)، اختلالات خوردن (ون دن بروک[۹] و همکاران، ۱۹۹۷)، سوء مصرف الکل (مورفی[۱۰] و اوفارل[۱۱]، ۱۹۹۴) و اختلالات اضطرابی (مک لئود[۱۲]، ۱۹۹۴) در زوجین متعارض بیشتر است.
تعارض زناشویی اثری منفی بر فرزندان و سایر اعضای خانواده نیز دارد (هینانت[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۳) و هم بستگی نیرومندی با بروز رفتار ناسازگارانه از جمله خشم، اختلال سلوک و اضطراب در فرزندان (امری[۱۴]، ۱۹۸۲)، تشدید مشکلات رفتاری در مدرسه و در اوقات فراغت (کینگ[۱۵] و همکاران، ۱۹۹۵) و انزوای اجتماعی و خشم فرزندان (هریست[۱۶] و اینسلی[۱۷]، ۱۹۹۸) دارد.
درمان های متعددی در حوزه زوج درمانی با هدف افزایش کیفیت زندگی، بهبود رضایت از رابطه و کاهش نارضایتی زوجین مورد استفاده قرار گرفته اند (اولری[۱۸] و همکاران، ۲۰۱۴)، از جمله رفتار درمانی شناختی (داتیلیو[۱۹]، ۲۰۱۰)، درمان هیجان مدار (جانسون[۲۰]، ۲۰۰۸)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (عرب نژاد[۲۱] و همکاران، ۲۰۱۴) و … .
یکی از درمان های موثر در این حوزه که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی است (ویگینز[۲۲]، ۲۰۱۲) که اثربخشی آن در بهبود بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی زوجین تایید شده است (نیکلیسک[۲۳] و کویجپرس[۲۴]، ۲۰۰۸). تاثیر استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش رضایت از رابطه، پذیرش همسر و شادمانی بیشتر زوجین نیز به تایید رسیده است (کارسون[۲۵] و همکاران، ۲۰۰۴).
امروزه پژوهشگران بر نقش درمان های مبتنی بر هیجان در درمان های زوج مدار و کاهش تعارضات زناشویی تاکید دارند (دالگلیش[۲۶] و همکاران، ۲۰۱۴) و نقش نظم جویی هیجان ها را در بهبود روابط زوجین و کاهش اختلافات موثر می دانند (ویگینز، ۲۰۱۲).
یکی از عواملی که باعث افزایش رضایت زندگی و کاهش تعارضات زوجین می شوند، ذهن آگاهی است (بورپی[۲۷] و لانگر[۲۸]، ۲۰۰۵). ذهن آگاهی همچنین به بهبود عملکرد و رضایت جنسی از رابطه زناشویی نیز می انجامد (بروتو و همکاران، ۲۰۰۸) که خود یکی از عوامل افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زوجین است (ونر[۲۹]، ۲۰۱۰؛ یه[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۶).
عامل موثر دیگر در افزایش تعارض زوجین و کاهش سلامت روانی آنها، استرس است (چو[۳۱]، ۲۰۱۴؛ فینچام، ۲۰۰۳). استرس بر سلامت، بهزیستی و کیفیت زندگی خانوادگی و شغلی افراد تاثیر می گذارد (کومپیر[۳۲] و کوپر، ۱۹۹۹). بنابر این کاهش استرس می تواند نقش موثری در کاهش تعارضات و اختلافات زناشویی داشته باشد.
ارتباط نسبتا معناداری میان طرحواره های هیجانی و رضایت از رابطه و کاهش اختلافات در میان زوجین وجود دارد (میرز[۳۳]، ۲۰۱۲). طرحواره های هیجانی نقش مهمی در ارتباطات بین فردی به ویژه رابطه زناشویی ایفا می کنند (لیهی[۳۴]، a2007). اما پژوهش های اندکی در خصوص درمان های موثر بر طرحواره های هیجانی وجود دارد.
همچنان که اشاره شد پژوهش های متعددی در خصوص درمان های موثر بر افزایش کیفیت زندگی، افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی زوجین انجام شده است که در کاهش تعارضات آنها موثر است، اما پژوهش ها در خصوص درمان های کارامد برای استرس، ذهن آگاهی و طرحواره های هیجانی، که پیشتر به نقش مهم آنها در تعارض زوجین اشاره کردیم، بسیار اندک است. بنابر این شناسایی درمان های موثر در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

۱-۲-  بیان مسأله

گاهی حتی یک درخواست ساده می تواند در نظر یکی از زوجین نادیده انگاشته شدن هویت، ارزش یا جایگاه او قلمداد گردد (نادسون-مارتین[۳۵] و هونرگارت[۳۶]، ۲۰۱۵). تعاملات زناشویی، اعم از مثبت یا منفی، می تواند پیامدهای جسمانی حتی در زندگی های زناشویی طولانی مدت و در زوجین سالخورده داشته باشد (کیکولت- گلاسر[۳۷] و همکاران، ۱۹۹۷). عناصری مانند نارضایتی، اختلاف و تعارض زناشویی تاثیر نیرومندتری از عناصری مانند عشق، رضایت یا هماهنگی بر بهزیستی فردی هر یک از زوجین دارد (پرولکس و همکاران، ۲۰۰۷).
تعارض زناشویی یکی از مهمترین عوامل بروز طلاق است، امری که امروزه بیش از مرگ یکی از زوجین، به خاتمه دادن زندگی مشترک زناشویی منجر می شود (پینسوف[۳۸]، ۲۰۰۲)؛ در عین حال تاثیر عمیقی بر بهزیستی فردی دارد (اولری و اسمیت[۳۹]، ۱۹۹۱) و می تواند زمینه ساز ابتلا به بیماری های جسمانی مانند بیماری های قلبی و عروقی (وود و همکاران، ۲۰۰۵)، درد مزمن (ورمن و همکاران، ۲۰۱۵)، بیماری های روانشناختی مانند افسردگی (بیچ و همکاران، ۱۹۹۸)، و سوء استفاده جسمی و روانشناختی توسط یک یا هر دو زوج (اولری و همکاران، ۱۹۹۴) شود.
نتایج یک پژوهش توسط کیکولت- گلاسر و همکاران (۱۹۹۷) نشان داد زوجینی که عملکرد ایمنی ضعیف تری داشتند در حین تعارض زناشویی رفتار منفی تری داشتند و اختلاف نظرهای معمول خود را منفی تر از زوجین دیگر برداشت می کردند (روبلز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کیکولت- گلاسر و همکاران، ۱۹۹۷).
تعارض زوجین به تعارض در خانواده و تعارضات شغلی دامن می زند (ویدانوف[۴۰]، ۲۰۰۰) و مشکلات متعددی از جمله پریشانی روانشناختی و اختلال خواب (ژاکوبسن و همکاران، ۲۰۱۴)، استرس در فرزندان (هینانت و همکاران، ۲۰۱۳)، مختل شدن پاسخ های روانشناختی و امنیت هیجانی فرزندان (هارولد[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۴)، بروز رفتار ناسازگارانه و ناسازگاری هایی از جمله خشم، اختلال سلوک و اضطراب در فرزندان (امری، ۱۹۸۲)، تخریب یا تضعیف رابطه والد- فرزندی (پترسون[۴۲] و زیل[۴۳]، ۱۹۸۶؛ شمیر[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۱؛ کینگ و همکاران، ۱۹۹۵؛ هریست و اینسلی، ۱۹۹۸)، مشکلات هیجانی متعدد فرزندان (امری، ۱۹۸۲)، تشدید مشکلات رفتاری در مدرسه و در اوقات فراغت (کینگ و همکاران، ۱۹۹۵)، انزوای اجتماعی و خشم فرزندان (هریست و اینسلی، ۱۹۹۸) را به دنبال خواهد داشت.
تعارض و نارضایتی زناشویی می تواند استرس زوجین را افزایش دهد (بیچ و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از پرولکس و همکاران، ۲۰۰۷). از سوی دیگر، تعارض در زوجینی که استرس بالاتری دارند، بیشتر دیده می شود (فینچام، ۲۰۰۳). استرس می تواند به تعارض خانوادگی- شغلی و کاهش سلامت روانی منجر شود (چو، ۲۰۱۴). استرس مشکل عمده عصر حاضر است و بر سلامت جسمانی و ذهنی مردم تاثیر منفی می گذارد (سازمان بهداشت جهانی[۴۵]، ۲۰۱۱؛ شارما[۴۶] و راش[۴۷]، ۲۰۱۴). استرس به عنوان موقعیتی توصیف می شود که تعادل حیاتی ارگانیسم مورد تهدید قرار می گیرد یا ارگانیسم موقعیتی را تهدید کننده درمی یابد (واروگلی[۴۸] و دارویری[۴۹]، ۲۰۱۱). منابع تنیدگی ممکن است درون شخص، خانواده یا جامعه باشد (حاتمی، ۱۳۷۷).
کوفر و اپلی (۱۹۶۴؛ به نقل از لازاروس[۵۰] و فولکمن[۵۱]، ۱۹۸۴) استرس را با سایر مشکلات زندگی از جمله اضطراب، تعارض، محرومیت، آشوب هیجانی، تروما[۵۲]، ناهنجاری و از خود بیگانگی عجین می دانند. آثار تنیدگی بر سلامت افراد را باید در دو سطح مورد تحلیل قرار گیرد، یک سطح جامعه شناختی بررسی رفتار کلی افراد تنیده و یک سطح روان شناختی و زیست شناختی واکنش های فرد به تبع تاریخچه ژنتیکی و فرآیندهای تحول یا خستگی روانی (استورا، ۲۰۰۵؛ به نقل از دادستان، ۱۳۸۶).
مردم بسیاری از کشورهای جهان در معرض استرس آسیب رسان قرار دارند که منجر به افزایش اضطراب، افسردگی، اختلالات سوء مصرف الکل و سایر مواد، خشونت و رفتارهای خودکشی می شود (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۱). استرس باعث کاهش کیفیت والدگری نیز می شود (ارل[۵۳] و برومن[۵۴]، ۱۹۹۹؛ به نقل از یتز[۵۵] و همکاران، ۲۰۱۰). استرس ناشی از مشکلات اقتصادی در والدین می تواند زمینه ساز احساسات افسرده ساز در آنان و مشکلات رفتاری در نوجوانانشان گردد (پونت[۵۶]، ۲۰۱۴).
واکنش به استرس چندین ویژگی در حوزه های هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیکی دارد که بر بهزیستی اثر می گذارند، بنابراین می توان استرس را از طریق مقیاس های فیزیولوژیکی، رفتاری یا روانشناختی اندازه گیری کرد (ماهونی، ۲۰۰۹). آموختن مهارت های مقابله با استرس، از جمله مهارت های رفتاری و شناختی (گالاگر[۵۷] و همکاران، ۲۰۱۴) در کاهش استرس موثر است. مدیریت استرس در پیشگیری از رفتارهایی نظیر استعمال سیگار، عادت های مضر خوردن و سبک زندگی بی تحرک که خطر ابتلا به بیماری هایی نظیر دیابت، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون بالا، چاقی و سردر
د را افزایش می دهند، موثر است (واروگلی و دارویری، ۲۰۱۱). کاهش استرس در بهبود و کاهش بیماری های روانشناختی از جمله افسردگی (سانگ و همکاران، ۲۰۱۴)، و نیز کاهش فشار روانی و افزایش رضایت شغلی (پیگناتا[۵۸] و همکاران، ۲۰۱۴) و کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون (ناگل[۵۹] و همکاران، ۲۰۱۴) موثر است.
یکی از عوامل موثر در بهبود روابط زوجین و کاهش تعارضات آنها، ارتقاء بهزیستی و افزایش رضایت از زندگی است (اپشتاین[۶۰] و باکوم[۶۱]، ۲۰۰۲)؛ که ذهن آگاهی تاثیری مهم و مستقیم در آن دارد (براون[۶۲] و ریان[۶۳]، ۲۰۰۳). یکی از روش های موثر برای حل و فصل و کاهش تعارضات زوجین، گفتگوی باز و آزادانه پیرامون مسائل مختلف است (گاتمن[۶۴]، ۱۹۹۹). آگاهی ذهن آگاهانه یکی از راه های افزایش چنین مهارتی است که با پذیرش، پذیرا بودن و قضاوت نکردن در لحظه حال اتفاق می افتد (بروتو[۶۵] و هایمن[۶۶]، ۲۰۰۷). همچنین ارتباط معناداری میان ذهن آگاهی و رضایت زناشویی وجود دارد : زوجینی که ارتباط ذهنی و روانی قوی ای با یکدیگر دارند، پذیرای تجارب جدید هستند و به تغییرات در جنبه های مختلف زندگی زناشویی آگاهند، و به عبارت دقیقتر ذهن آگاه هستند، بیشتر از زندگی زناشویی شان لذت می برند و روابط زناشویی رضایت بخش تر و خشنود کننده تری دارند (بورپی و لانگر، ۲۰۰۵).

تعداد صفحه :۱۹۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی 
عنوان:
شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف : پژوهش حاضر به شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر پرداخته است . روش: جامعه آماری شامل تمامی کارمندان سازمان بهزیستی شهر تهران و دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه ملی درسال ۹۴-۹۵ بودکه با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه (غیر تصادفی) انتخاب شدند.ازتعداد کل ۱۰۰نفرنمونه انتخاب شد که شامل ۵۰نفر راست برتر و۵۰ نفر چپ برتر بودند. دراین پژوهش از پرسشنامه سبک­های دفاعی DSQ ، پرسشنامه سلامت روان معنوی پور ، خود افشاگری (مهریزی، معنوی پور)  و پرسشنامه سنجش برتری نیمکره های مغز (ولزورادلف واگنر) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  سلامت روان در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. همچنین سبک دفاعی رشد نایافته در گروه راست برتر بیشتر از چپ برتر است.  در بین خرده مقیاس­های خودافشاگری، خرده مقیاس­عدم واقع بینی در گروه چپ برتر و راست برتر تفاوت معناداری داشت. میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بین مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان ، خودافشا گری و نیمکره های مغزی رابطه وجود دارد و بین میانگین کلی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان وخود افشاگری در افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معنا داری وجود دارد.
واژه های کلیدی: مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان، خود افشا گری، راست برتر، چپ برتر
۱-۱-مقدمه:
در سالهای اخیر توجه ویژه ایی به امر سلامت و بهداشت روانی، هم از سوی مقامات دولتی و هم از جانب مردم نشان داده شده است. امروزه با برقراری کلینیک ها ، مراکز مشاوره و روان درمانی، برگزاری کلاس ها، کارگاه ها ، سمینارها و برنامه های آموزشی، گام مهمی برای پیشگیری و یا درمان بیماری ها، معضلات و مشکلات روانی برداشته شده است. به ویژه با مطرح شدن نظریه های مبنی بر تاثیر ذهن بر تن و جسم، به این علم بیشتر پرداخته اند (تاشک،۱۳۹۳).
ازقرن نوزدهم شواهدی وجود دارد که کارکرد نامتقارن مغز را نشان می دهد.بروکا وجکسون دریافتنند که اختلالهای زبان شناختی به دنبال آسیب به نیمکره چپ رخ می دهند. از آن زمان به بعد شواهد بالینی زیادی به دست آمده است که مشاهدات آنها را تایید می کند و تخصص نیمکره راست را در انواع فرآیندهای شناختی غیر کلامی، دیداری- فضایی نشان می دهد (اصلاح کارلاکمه سر،۱۳۸۷).
حجم عمده ایی از یافته ها امروزه مشخص کرده اند که نیمکره های مغز به سبکهای متفاوت و تا حدودی متعارض درونشد های حسی را پردازش و اعمال حرکتی را کنترل می کنند. ازاین روی، هریک از نیمکره ها ابعاد متمایزی از یک داده حسی را استخراج می کنند. در مجموع مطالعات در خصوص جانبی شدن مغز مشخص کرده است که نیمکره چپ بیشتر مستعد پردازش اخبار تحلیلی، متوالی، گزاره ایی و تولید گفتار است و در مقابل نیمکره راست بیشتر مختص ادراک کلی، متقابل و درک روابط ترکیبی است.
در زمینه هشیاری نیز مطالعات انجام شده در خصوص مغز دو نیمه شده، تفاوت سبک آگاهی و نا آگاهی هریک از نیمکره ها رانشان داده اند. سبک شناختی حاکم برنیمکره راست ماهیتی تجسمی و غیرکلامی دارد، و سبک استدلال آن براساس تداعی و نه توالی منطقی و زمانی است. از این روی عملیات نیمکره راست بیشتر با روان تحلیل گری ناهشیار همخوان است.
از آنجا که امروزه توجه و علاقه به مطالعه عدم تقارن نیم کره ای در بین روان شناسان پدیدآمده است و روشهای تجربی شامل ارائه مطالب دیداری یا شنیداری است که از لحاظ مکانی به سمت چپ یا راست میدان بینایی آزمودنی ارائه می شود. بدین ترتیب در دسته ایی از مطالعات، اطلاعات به گونه ایی جهت داده می شود که به یک نیمکره مغز منتقل شود، ولی به نیمکره دیگر انتقال صورت نگیرد. بدین ترتیب می توان بین عملکرد در شرایطی که درون داد به نیمکره چپ جهت داده می شود با شرایطی که درون داد به نیمکره راست ارسال می شود مقایسه به عمل آورد (کوهن[۱]، ۱۹۷۷).
۱-۲- بیان مسئله :
مطالعات گسترده در دو دهه گذشته نشان داده اند افشا، چه گفتاری وچه نوشتاری ، عملکردسیستم ایمنی، اعصاب خودمختار و سلامت جسمانی و روانی را بهبود می بخشد(قربانی،۱۳۹۲).
 مطالعه درباره افشای هیجان ها به بررسی های علمی داروین در دهه ۱۸۷۰ برمی گردد. بیان هیجان، تجربه هیجان، و برانگیختگی هیجانی سه مولفه اساسی هیجان هستتند و انعکاس هیجانی، مفهوم ثانویه به حساب می آید که اندیشه هایی را درباره این سه مولفه اساسی در برمی گیرد . به عقیده کندی مورو و واتسون ، بیان هیجان، چهار عملکرد اصلی دارد : ۱- نظم
دهی به برانگیختگی ، ۲-درک خود، ۳- ارتقاء مهارت های مقابله ای و ۴- بهبود در روابط بین فردی (نوربالا، علی پور،شقاقی،نجیمی،آگاه هریس، ۹۰).
برخی پژوهشگران بر این باورند که خودافشا گری[۲] یا افشای هیجان ها شامل آن دسته از برداشت هایی است که فرد به گونه ایی آگاهانه و مسوولانه و اختیاری با دیگران در مورد خود در میان می گذارد. به نظر دیگر پژوهشگران ،خود افشاگری باید برای برداشت ها از فردی به کار رود که خود آن را می داند و دیگران احتمالا به آن دسترسی ندارند ویا نمی توانند آن را به راحتی کشف کنند. خود افشا گری به راحتی به فرد اجازه می دهد که به میزان گشودگی یا باز کردن خودرا گسترش دهد و با آگاهی بیشتر به مسائل پیرامون خود بپردازد ، که به تکامل و بالندگی او منجر می شود.مطالعات مختلف نشان داده اند که افشا درباره تجربیات عاطفی و هیجان ها با تقویت فرد برای نفوذ بر خود ، کاهش خلق منفی ، کاهش بازداری، احساس کنترل شخصی و انتخاب رفتارهای سازش یافته را سبب می شود(قربانی،۱۳۹۲).
 هنگام افشا و لمس واقعی احساسات و هیجانها،واژه ها، امکان ساخت دهی، سازمان دهی ودر نهایت درونی سازی تجارب هیجانی و رویدادهای مسبب آنها را فراهم می سازند و ارتباط دو نیمکره مغز هماهنگ می شود(قربانی،۱۳۹۲).
 با افشا ی هیجانها فردبه بازنگری و بررسی زندگی خود می پردازد و این امر مستلزم تغییر رویکرد ، توانایی جدا شدن از خود ومحیط اطراف است .به طوری که افرادبابیان داستان زندگی خود می توانند به تصحیح آن بپردازند. در مقابل بازداری روانشناختی یعنی ناتوانی از بیان افکار واحساسات ،  وقتی ایجاد می شود که فرد تصور کند به آسانی نمی تواند درباره خویش با دیگران صحبت کند. خواه به دلیل اینکه به دیگران اعتماد ندارد یا به این سبب که صحبت درباره تجارب احساسی، نتایج نا خوشایندی برایش دربردارد. بازداری و سرکوب گری از مکانیسم های دفاعی هستنند که برخی افراد در نظم بخشی هیجان ها و کاهش استرس از آن استفاده می کنند . پژوهش هانشان داده اند افشای هیجانی با باز گشایی ناهشیار ، بینشی صحیح درافراد ایجاد می کند که در پی آن ، مکانیسم های دفاعی نظیر جبران، واکنش وارونه ، باز داری ، سرکوب گری و . . . بهبود می یابند.  یکی از عواملی که بر افشای هیجانها اثر می گذارد ومانع از افشا ء می شود استفاده از مکانیسم های دفاعی است (نوربالاوهمکاران ،۱۳۹۰).
مفهوم مکانیسم های دفاعی با نخستین مقالات فروید۱ در سال ۱۹۳۶ آغازشد .وی مکانیسم های دفاعی را به عنوان کارکردهای ذهنی تعریف کرد ،که افراد را در برابر اضطراب زیاد ناشی از رویدادهای استرس زای بیرونی و حالت های مخرب درونی محافظت می کند ، نقش حفاظتی مکانیسم های دفاعی از طریق تعدیل ، انحراف یا حذف افکار، احساسات و ادراک های استرس زا انجام می شود (آفر[۳]،لاویه[۴]، گادلف[۵] وآپتر[۶]،۲۰۰۰).
 اصطلاح دفاع اشاره به آن نوع شگردهای خاص روان دارد که احساسات را از حیطه خودآگاه به ناخوداگاه می رانند. دوتن از متخصصین حوزه روان تحلیلی  آنا فروید (سندلر[۷]وفروید[۸] ،۱۹۸۳) و چارلز برنر ۲۰۰۲، تاکید داشتنند که هر چیزی ممکن است دفاع تلقی شود . به طور کلی آن دسته ازفعالیتها و رفتارهای روانی که شما را از تجربه هیجانات ناخوشایند محافظت می کنند ، رفتار دفاعی نامیده می شوند. دفاع ها آن دسته از اقدامات روانی هستنند که طی قواعد خاصی مانع از آگاه شدن فرد به مضمون یا مضامین عاطفی غیر لذت بخش (تفکر، احساس و یا هردوی آنها) و مانع از ورود آنها به حیطه ی هوشیاری شوند(بلکمن[۹]،  2004،ترجمه جوادزاده،۹۳ ۱۳ ).
فروید تعدادی مکانیسم دفاعی معرفی کرد و در مورد آنها اظهار داشت ما به ندرت فقط یکی از این دفاع ها را استفاده می کنیم و معمولا با استفاده از چندین مکانیسم به طور همزمان از خود در برابر اضطراب دفاع می کنیم (جواهری، قنبری، زرندی،۱۳۹۰).
دفاع هرنوع سازوکار برای گریز از احساسات واقعی است و مقاومت استفاده از دفاع های یاد شده در موقعیت درمانی است. به همین دلیل دفاع، که ماهیت خودفریبی دارد، در موارد مرضی هویت خودتخریبی یافته و واقعیت درونی و بیرونی را تحریف می کند. دفاع ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند دفاع های اصلی و دفاع های تاکتیکی، دفاع های اصلی را فروید کشف کرد و آنا فروید بسط داد، این دفاع ها با هدف پیشگیری از هوشیاری به افکار و احساساتی به کار می روندکه تهدیدآمیز تلقی می شوند. دفاع های تاکتیکی را دوانلو۱۹۹۰ مفهوم سازی کرد، این دفاع ها اولین سطح لایه های دفاعی بیمار هستنند که تمایز کامل آنها از دفاع های اصلی ممکن نیست، و عمدتا جهت پیشگیری از صمیمیت و نزدیکی احساسی به کار می روند، بنابراین می توان گفت که دفاع های اصلی عمدتا ماهیت درون روانی دارند و دفاع های تاکتیکی عمدتا ماهیت بین شخصی(قربانی،۹۲).
دفاع های اصلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند:دفاع سرکوب گرا، دفاع واپس گرا، دفاع های سرکوب گرا شامل عقلانی سازی، دلیل تراشی،ناچیز انگاری، جابه جایی و واکنش وارونه می شود و دفاع های واپس گرا شامل انکار،فرافکنی، جسمانی سازی است. همچنین دفاع های تاکتیکی به دو دسته کلامی وغیرکلامی تقسیم می شوند، دفاع های تاکتیکی کلامی شامل مبهم حرف زدن وتمایل به رک گ
ویی است که در آن عبارات متضاد، طعنه زدن وکنایه گویی و گفتگوهای بیهوده یا از شاخه ایی به شاخه دیگر پریدن استفاده می شود. برخی دفاع های تاکتیکی غیرکلامی عبارتنداز: اجتناب از ارتباط چشمی ، لبخند زدن وبا خنده حرف زدن وگریه کردن، یا فاصله بدنی گرفتن. ژست های بدنی بسیار خشک و بدون انعطاف یا بسیار نرم و وانهاده که نشانگرسد دفاعی بیمار در برابر رابطه نزدیک هیجانی و برقراری صمیمیت است(دلاسلوا،۱۹۹۶ ،ترجمه یوسفی لویه و نوربخش،۱۳۹۱).
 مکانیسم های دفاعی به دلیل اهمیت ویژه ایی که در مفهوم پردازی اختلالهای روانی و درمان آنها از دیدگاه روان پویشی دارند، مورد توجه بالینی و پژوهشی خاصی قرار گرفته اند. در نظام روان تحلیلگری هر اختلال روانی با مکانیسم های دفاعی همراه است و دفاع ها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کنند بررسی های متعددی از این فرض حمایت کرده اندو در تحقیقات مشخص شده است که سلامت جسمی و روانی افراد به طور معناداری با مکانیسم های دفاعی آنها در ارتباط است(افضلی،آشتیانی،فلاح،۱۳۸۷).
 طبق پزوهشهای انجام شده استفاده از مکانیسم های دفاعی با برتری جانبی نیمکره های مغز در ارتباط است. مطالعات در زمینه جانبی شدن عاطفی نیز به یافته های جالبی منتهی شده اند و در این زمینه دو فرضیه را مطرح می گردد. در فرضیه اول بحث اختصاصی نیمکره راست به عواطف منفی ونیمکره چپ به عواطف مثبت و در فرضیه دوم غلبه نیمکره راست در تمام جنبه های رفتار هیجانی مطرح می شود(قربانی،۱۳۹۲).
مطالعات در زمینه عملکرد اختصاصی نیمکره های مغزی اینطور نشان می دهند که نیمکره غالب، نیمکره ی عمل گرا و نیمکره غیر غالب از نظر عملکردی بیشتر در فرایندهای عاطفه دخالت دارند. (هیلمن وبادرس و همکاران)۱۹۸۷ براین باورند که نیمکره راست با داشتن فیبرهای عصبی ارتباطی بیشتربا هسته های مغزی که در برانگیختگی و توجه نقش عمده دارند بیشتر از نیمکره چپ در ارتباط است. و همانطورکه آمار نشان می دهد”نادیده انگاری حوزه ادراکی” معمولا درآسیبهای نیمکره راست اتفاق می افتد.نقش بادامه یا آمیگدال در پردازش اطلاعات هیجانی قبلا مورد توجه قرار گرفته است . همچنین پردازش اطلاعات هیجانی توسط نیمکره راست در اختلال پس از ضربه برای اولین بار توسط حق شناس با روش تحلیل امواج مغزی مورد بررسی آزمایشی فرار گرفته است (اصلاح کارلاکمه سر،۱۳۸۷).
درمجموع اغلب آزمایشها برغلبه نیمکره راست دربازشناسی و ابرازهیجانها تاکید کرده اند از این روی عملیات نیمکره راست بیشترباآنچه در روان تحلیل گری، ناهشیار خوانده می شود همخوان است. این به معنای در نظرگرفتن نیمکره چپ به عنوان مرکز هشیاری، ونیمکره راست به عنوان مرکزناهشیاری نیست چرا که بدون تردید ابعادی از کنش وری هردو نیمکره ناهشیارند.اما کیفیت تجربه درونی ناشی از نیمکره راست ، ازآنجایی که میانجی گفتاری ندارد، با ناهشیاری مطرح شده در دیدگاه های روان پویشی قرابت بیشتری دارد. آسیبهای نوروزی ونبودسلامت روان عمدتا از احساسات مدفون شده غیرقابل پذیرش و مکانیسم های سازش نایافته برای مقابله با این احساسات تشکیل شده است. از این روی، نوروز محصول تعارض بین احساسات سرکوب شده  در تکاپوی ابراز و سیستم های دفاعی برای جلوگیری از بروز این احساسات است و علائم اختلال نیز مصالحه بین این احساسات و دفاع ها هستنند. این احساسات اضطراب برانگیزند و زمینه فقدان سازمان یافتگی روانی را بیشتر فراهم می کنند. این الگو را می توان بر اساس ناهماهنگی در کار دو نیمکره با یکدیگر به خوبی توصیف کرد. اگرنیمکره راست در پردازش بار عاطفی اخبار نقش بیشتری داشته باشد،بنابراین کانون احساسات غیرقابل قبول در نیمکره راست ودرمقابل نیمکره چپ کانون فعالیت سیستمهای دفاعی و کنترل عواطف غیرقابل قبول نیمکره راست است. ناهماهنگی یاد شده در ارتباط بین دو نیمکره پیامدهای متعددی دارد، نخست عملیات سازش نایافته سیستم های دفاعی در نیمکره چپ آثارتخریبی درسازش یافتگی فرد دارد. دوم، گریز ازتجربه احساسات موجود در نیمکره راست، نیمکره چپ را ازدستیابی به اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری سازنده محروم می کند(قربانی،۱۳۹۲).

تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
گروه روانشناسی
)  روانشناسی عمومی       M.Aپایان نامه جهت اخذ درجه  کارشناسی ارشد(
عنوان پایان نامه :
رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان
اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه
تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده. ل
فصل یکم  : مقدمه پژوهش… ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲  بیان مسأله : ۴
۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۷
۱-۴   اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱- هدف کلی.. ۸
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۸
۱-۶  تعریف متغیرها : ۹
۱-۶- ۱  تعریف مفهومی.. ۹
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم   :پیشینه ی پژوهش… ۱۱
۲-۱ استرس شغلی.. ۱۲
۲-۱-۱ تعاریف استرس.. ۱۲
۲-۱-۲ نظریه های استرس.. ۱۵
۲-۱-۲-۱ نظریه هانس سلیه ۱۵
۲-۱-۲-۲ نظریه استرس عینی.. ۱۷
۲-۱-۲-۳ نظریه زمینه قبلی.. ۱۷
۲-۱-۲-۴ نظریه الگوی شخصیت.. ۱۸
۲-۱-۳ تفاوت استرس با اضطراب.. ۱۹
۲-۱-۴ تعاریف استرس شغلی.. ۲۲
۲-۱-۵  عوامل ایجاد استرس شغلی.. ۲۴
۲-۱-۵-۱ شیفت های کار. ۲۴
۲-۱-۵-۲ اذیت و آزارهای شغل. ۲۵
۲-۱-۵-۳  حقوق کم. ۲۵
۲-۱- ۶ اثرات استرس شغلی.. ۲۵
۲-۱-۶-۱ رفتارهای تهاجمی انفعالی.. ۲۶
۲-۱-۶-۲ جریانات منفی.. ۲۶
۲-۱-۷  راههای کاهش استرس شغلی.. ۲۷
۲-۱-۸  پیشگیری از استرس شغلی.. ۲۷
۲-۱-۹  استرس  شغلی و عملکرد کاری.. ۲۹
۲-۲-  فرسودگی شغلی.. ۲۹
۲-۲-۱ تعاریف فرسودگی شغلی.. ۲۹
۲-۲-۲ رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. ۳۲
۲-۲-۲-۱ رویکرد بالینی.. ۳۲
۲-۲-۲-۲  رویکرد مسلش… ۳۴
۲-۲-۲-۳  رویکرد تعاملی چرنیس… ۳۵
۲-۲-۲-۴  مدل کپنر. ۳۷
۲-۲-۳ سیر و مراحل ایجاد فرسودگی شغلی.. ۳۷
۲-۲-۴  عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی.. ۳۹
۲-۲-۵  دلایل ایجاد عدم انگیزه و رسیدن به فرسودگی شغلی.. ۴۰
۲-۲-۶  علایم  افسردگی شغلی.. ۴۱
۲-۲-۷  علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. ۴۲
۲-۲-۸  ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی.. ۴۶
۲-۲-۹ عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. ۴۶
۲-۲-۱۰  شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی.. ۴۷
۲-۳  سلامت عمومی.. ۴۸
۲-۳-۱  تعاریف سلامت عمومی.. ۴۸
۲-۳-۲  نظریه های سلامت عمومی.. ۵۰
۲-۳-۲-۱  نظریه زیگموند فروید. ۵۱
۲-۳-۲-۲  نظریه کارل یونگ… ۵۱
۲-۳-۲-۳  دیدگاه راجرز. ۵۳
۲-۳-۲-۴  دیدگاه آلپورت.. ۵۳
۲-۳-۲-۵ نظریه اریک اریکسون. ۵۴
۲-۳-۲-۶  نظریه آلبرت الیس… ۵۴
۲-۳-۲-۷  نظریه پرلز. ۵۵
۲-۳-۲-۸ الگوی ریف… ۵۵
۲-۳-۲-۹  دیدگاه مزلو. ۵۷
۲-۳-۳   عوامل موثر بر سلامت عمومی.. ۵۸
۲-۳-۴  رابطه حمایت و انسجام اجتماعی و خانوادگی با سلامتی عمومی.. ۶۰
۲-۳-۵ محورهای برنامه ریزی استراتژیک در زمینه عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت  عمومی.. ۶۱
۲-۳-۶  ابعاد سلامتی عمومی.. ۶۱
۲-۳-۶-۱ بعد جسمی.. ۶۱
۲-۳-۶-۲  بعد روانی.. ۶۲
۲-۳-۶-۳  بعد معنوی.. ۶۲
۲-۳-۶-۴  بعد اجتماعی.. ۶۳
۲-۳-۷ عوامل موثر برسلامت.. ۶۳
۲-۳-۷-۱ عوامل ژنتیکی و فردی.. ۶۳
۲-۳-۷-۲  عوامل محیطی.. ۶۴
۲-۳-۷- ۳ محیط اجتماعی ـ اقتصادی.. ۶۵
۲-۳-۷-۴  شیوه های زندگی مردم. ۶۵
۲-۳-۷-۵  وسعت و کیفیت ارائه خدمات.. ۶۵
۲-۳-۷-۶  عوامل دیگر. ۶۶
۲-۳- ۸ شاخص های سلامتی جامعه. ۶۶
۲-۴ پیشینه ی  پژوهش… ۶
۷

۲-۴-۱ پیشینه ی پژوهش های داخلی.. ۶۷
۲-۴-۲ پیشینه ی پژوهش های خارجی.. ۶۹
۲-۵  جمع بندی.. ۷۴
فصل سوم   :روش  پژوهش… ۷۵
۳-۱  طرح پژوهش… ۷۶
۳-۲ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۳   جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۶
۳-۴   ابزار پژوهش… ۷۶
۳-۴-۱ پرسش نامه استرس شغلی.. ۷۶
۳-۴-۲  پرسش نامه فرسودگی شغلی.. ۷۷
۳-۴-۳   پرسش نامه سلامت عمومی( GHQ ).. ………………………………………………………………………79
3-5  شیوه اجرای پژوهش… ۸۱
۳-۶  ر وش تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۸۱
فصل چهارم  : یافته های پژوهش… ۸۲
۴-۱یافته های توصیفی.. ۸۳
۴-۲ یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………۸۷
فصل پنجم  : بحث ونتیجه گیری.. ۹۲
۵-۱ بحث و نتیجه گیری.. ۹۳
۵-۲-محدودیت ها ۹۸
۵-۳-پیشنهادات.. ۹۸
۵-۳-۱- پیشنهاد کاربردی.. ۹۸
۵-۳-۲- پیشنهاد پژوهشی.. ۹۹
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
الف: منابع فارسی.. ۱۰۱
ب: منابع انگلیسی.. ۱۱۲
پیوست   ها ۱۱۷
Abstract 133

چکیده

هدف : پژوهش حاضر  با هدف  بررسی رابطه ی  بین استرس شغلی و فرسودگی  شغلی  با سلامت روان
 در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام گرفت  .
ابزار وروش بررسی : این تحقیق در چارچوب روش همبستگی از نوع توصیفی  است که  تعداد ۲۱۰  نفر ازکارکنان آموزش و پرورش  شهرکرمانشاه  ، تحت سه پرسش نامه  سلامت روانی گلدبرگ ، فرسودگی شغلی  مسلش و پرسش  نامه استرس شغلی فیلیپ  ال رایس مورد بررسی قرارگرفتند . 
نتیجه گیری :  نتایج نشان داد :
۱-  بین سلامت روانی و استرس شغلی  رابطه  ی مثبت معنادار  وجود دارد  .
2-  بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .
۳ –  بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .
۴­­-  استرس شغلی و فرسودگی شغلی ، می توانند  سلامت روان را دربین  کارکنان اداره آموزش  و پرورش پیش بینی کنند.
کلید واژه ها : استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان

  1-1 مقدمه

   در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت  ،  ( 2003 )  سلامت روان به معنی رفاه کامل جسمی ، روانی و
اجتماعی است . بر این اساس  یکی از سه رکن   سلامت انسانها ، سلامت روان می باشد که در تعامل با
 سلامت  جسمی  و اجتماعی  باعث  سلامت کلـی می گـردد . عوامل مهمی سلامت روان  انـسان را  به
 مخاطره می اندازد .  
مواجه  شدن  او با وقایع   ناخوشا یندی  که به طور روزمره  با آنها  سروکار دارد  وقایعـی  نظیر  مرگ 
 نزدیکان  ، بیماری ، حوادث و سوانح ، مشکلات اقتصادی ، بی عدالتی های اجتماعی ، انجام خطا های
روزمره ، مشکلات محیط کار ،  هر یک از این  وقا یع انسا ن را تحت  فشار روانی قرار می دهد .   فشار
 روانی  از  طریق ساز و کار های  روانی _ عصبی  بر جسم و روان انسان اثر می گذارد و در  دراز مدت 
  میتواند ایجاد و به تشدید اختلالات جسمی یا روانشناختی بینجامد .
درصورتی که افراد زیادی از جامعه تحت تاثیر آثار ناشی از فشار روانی باشند ،به طبع آن ،این وضعیت
باعث آثار سو ء اجتماعی   نیز خواهد شد . افراد در موقعیتهای  فشار آور از شیوه های  مقابله ای متفاوتی
استفاده می  کنند . کار آمد یا نا کار آمد بودن این شیوه های مقابله ، نقش اساسی در بهزیستی  جسمی ،
 روانی و ا جتماعی افراد دارد .
  همچنین  نحوه کار افراد و محیط آن  میتواند  بر روی سلامت روان تاثیرگذار  باشد  و در نتیجه  باعث 
ارتقاء یا افت کاری گردد . اکثر تحقیقات  نشان می دهد که  نگرش  خوش بینانه در مواجه  با  فقدان ها
 و  شکست ها ، سلامت روان  را  بالا می برد  در حالیکه  بد بینی تاثیر منفی  بر آن دارد . افکار  ما به طور
زیادی  بر مشکلات  هیجانی و شخصی مان تاثیر مـی گذارد . تجربیات  نشان می دهد  زمانی که  ما  در
  موقعیتها  به  طرز  خوشحال ، غمگین و عصبانی فکر می کنیم اغلب  احساسات مربوطه بوجود می آیند.
در بسیاری از بررسی ها  (آندرورا  و ساپنیگتون  1382)  معلوم شده است که  محیط برکارکرد روانی ما
 تاثیر می گذارد .یکی از   مشکلات ناشی از محیط کار موضوع  استرس می باشد که  اگر  به مدت زمان
طولانی و  به طو  وسیع توسط شخص احساس شود احتمال دارد  نشانه ها شکل قطعی به خود بگیرد  و به
مرحله  فرسودگی زیاد بینجامد . بنابراین پدیده ی رایج  محیط های شغلی امروزی ،  موضوع فرسودگی
 شغلی  می باشد و آن  به فشار روانی در محیط های  شغلی اسناد می شود که امروزه  اقدامات   فراوانی
 برای  پیشگیری  از آن در دست اجرا است .  .
لذا از آنجا که مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد ، باید به این امر توجه کافی صورت
پذیرد که در دهه های  اخیر توجه  به استرس های شغلی  و  مطالعه ی آن گسترش  فراوان یافته است  تا 
با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی بتوانند با آموزش روشهای مقابله ای  به افزایش اثر
بخشی فعالیتهای افراد در سازمان بیافزایند و سنگ زیر بنای سلامتی بیشتر و بهزیستی را بنا نهند .         

۱-۲  بیان مسأله :

سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد(صفری و فتاح زاده ، ۲۰۰۳)اگر چه در ابتدا فقط به سلامت جسم به عنوان سلامتی توجه می شد؛ با پیشرفت علم و رسیدن به سطحی قابل قبول از سلامت جسمی و با مبارزه علیه بسیاری از بیماری ها، بشر به جنبه های دیگر سلامت از جمله سلامت روان توجه کرده است (قادری، ۱۳۸۱)

مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه  فکری و هیجانی و غیره می باشد. البته با در نظرگرفتن تفاوت های بین فرهنگ ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیرممکن می نماید.با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است . آنچه مسلم است این است که حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. (عباس زاده ،۱۳۸۲)طبق دست آورد تحقیقاتی دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد، سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، اختلا لات روانی به عنوان یکی از مهمترین و معنی دارترین اجزای بار کلی بیمار ی ها به شمار می رود ( محمدی، داویدیان،هاراطون ،نوربالا، ملک فضلی ، تقوی و پور اعتماد، ۱۳۸۲).توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری فرد حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد .

عوامل موجود در محیط کار بطور وسیعی با سلامت و بیماری افراد شاغل در ارتباطند. به گزارش سازمان بین المللی کار ( ۲۰۰۰ ) از هر سه نفر مستخدم یک نفر از کشمکش بین کار و محیط خانواده به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات زندگی یاد می کند. (ایلو[۱]،۲۰۰۰) در ارتباط با تأثیرات مهم نادیده انگاشتن بهداشت حرفه ای بر سلامت روانی، تردیدی وجود ندارد و تحقیقات وسیعی نشان دهنده این مسئله می باشد.در تحقیقی که اورنگی با هدف بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان ۳۹۷ نفر از پرسنل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز انجام داد، به این نتیجه رسید که میزان استرس شغلی با سلامت روان کادر اداری و درمانی این بیمارستان ها ارتباط دارد و همچنین مشخص شد که پرسنل درمانی این بیمارستان ها نسبت به کادر اداری از سلامت روان کم تری برخوردارند (اورنگی و هاشم زاده ، ۱۳۷۹) و از بین کارکنان خدمات بهداشتی ، منزلت حرفه ای واجتماعی پرستاران نسبت به سایر گروه ها، در معرض تنش قابل ملاحظه ای قرار دارد . (مک گرس[۲]،۲۰۰۳).

فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (بحری،مقیمیان، عطار باشی و قرچه ، ۱۳۸۲) و برای توصیف پاسخ های انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده می شود.

یکی دیگر از عواملی که سلامت روانی افراد را به خطر می اندازد ، استرس شغلی است. موسسه ملی امنیت و سلامت شغل(ادوارد، بومارد ،کویل ، فوترجیل و هانیگان[۳]، ۲۰۰۰).استرس شغلی را ناشی از مشکلات زیاد در محیط کاری، تغییرات مداوم خارج از کنترل، جابه جایی مداوم، اضافه کاری، ساعت کاری زیاد، بی نظمی ساعت کاری می داند. گرینبرگ[۴](۲۰۰۲) معتقد است که استرس زیاد شغلی منجر به فرسودگی شغلی می شود. زمانی که فرد استرس زیاد، مداوم وکنترل نشده در محیط کار تجربه می کند؛ تقاضای محیط کار بیش از حد توانایی فرد باشد و نتواند به اهداف خویش برسد و همچنین افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند و توانایی مقابله با استرس را ندارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می گیرند .در تعریف فرسودگی شغلی می توان گفت فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالها درگیری و اشتغال به کاراست.این نشانگان خصوصاً در بین افرادی که در شغل های خدمات انسانی از قبیل کارکنان آموزشی و پزشکی که شاغل اند، بیشتر شایع است. نشانه های فروپاشی شغلی با فقدان شور و اشتیاق،احساس محرومیت وشکست،غیبت از کار ،بی علاقگی نسبت به قبول مسئولیت، افسردگی و علائم جسمانی مشخص می شود.علل فروپاشی شغلی متعدد است . بعضی علل خارجی هستند(وظایف محیط کار)وبعضی علل داخلی) درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی درمورد آنچه می تواند انجام شود  .(

در همین راستا هال [۵]  (1996، به نقل از روحانی و ابوطالبی ، ۱۳۸۸) و لاندا [۶](۲۰۰۸) در نتیجه مطالعاتشان نشان دادند که بین استرس شغلی و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش فشار شغلی و تنش ها و استرس های شغلی سلامت روان افراد تحت تاثیر قرار می گیرد ، چرا که افرادی که در محیط کار پر استرس قرار دارند به نوع خود مسائلی را تجربه می کنند که سبب استرس آنها شده و چه بسا بر سلامت روان آنها تاثیر بگذارد.

همچنین عبدی و همکاران (۱۳۸۶) در بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان روی کارکنان دانشگاه به این نتایج رسیدند که بین فرسودگی شغلی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد و افراد هرچه در شرایط کاری احساس یکنواختی و نارضایتی و به دنبال آن دچار فرسودگی شغلی شوند ، سلامت روان آنها دستخوش تغییر خواهد شد و رابطه بین سلامت روان و فرسودگی شغلی رابطه ای منفی و معنادار بود .  از این رو هدف از پژوهش حاضر  تعیین رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه است.

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

خسارات اجتماعی ناشی از استرس تاکنون بسیار بالا بوده ، به طوری که همچنان سیر صعودی خود را طی می کند. جامعه ، هزینه های خدمات اجتماعی همچون ارائه خدمات پزشکی برای افرادی که در اثر استرس شدید دچار بیماری می شوند ، حقوق بازنشستگی زود هنگام برای افرادی که به علت بیماری های ناشی از استرس شدید از کار افتاده اند و هزینه های معلولیت ناشی از حوادث که به علت استرس بالا به وجود آمده اند  مانند تصادفات را متحمل می شود؛ علاوه بر آن ، استرس اغلب ، مردم را تند مزاج می کند و این امر روی کیفیت کلی زندگی افراد تأثیر می گذارد. استرس بلند مدت ، یکی از شایعترین علل بیماری هایی مانند فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی ، شناخته شده است . امروزه اعتقاد بر این است که استرس بلندمدت می تواند خطر ابتلا به بیماری های روحی _روانی را افزایش دهد و موضوع تحلیل قوای کارکنان یا فرسودگی شغلی در حال حاضر، یک مشکل شایع دراکثر سیستم های کاری و اداری است. به طوری که طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز، یک نفر دچار تحلیل می شود(فروغ،۱۳۷۳). اداره اطلاعات کل آمریکا نشان می دهد که در میان مشاغل موجود، مشاغل بهداشتی­­ _ درمانی بالاترین میزان صدمات شغلی و از جمله فرسودگی شغلی را دارند (پورالمشی،۱۳۸۰). از آنجا که فرسودگی شغلی باعث کاهش بازده کاری، افزایش غیبت از کار، افزایش هزینه های بهداشتی و جابجایی پرسنل، تغییرات رفتاری و فیزیکی و در برخی موارد مصرف مواد ، (فلتون[۷]،۱۹۹۸). کاهش کیفیت خدمات ارائه شده  و بدنبال آن نارضایتی از خدمات می شود ، بنابراین شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ار تقاء بهداشت روانی افراد و ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده، نقش بسزایی خواهد داشت .بنابراین ضرورت  انجام پژوهش حاضر احساس می شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه شغل محقق حاضر، تدریس در دبیرستان  و پیش دانشگاهی می باشد لذا به بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان پرداخته شد .

۱-۴   اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

بررسی رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی  با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه  

 • اهداف اختصاصی
 • تعیین رابطه ی بین سلامت روانی و استرس شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
 • تعیین رابطه ی بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
 • تعیین رابطه ی بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
 • تعیین میزان پیش بینی کنندگی سلامت روان از طریق استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .

۵-۱ فرضیه های پژوهش

 • بین سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه

وجود دارد .

 • بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه

وجود دارد

 • بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرمانشاه رابطه

 وجود دارد .

 • استرس شغلی و فرسودگی شغلی پیش بینی کننده های سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش

و پرورش شهر کرمانشاه هستند .

تعداد صفحه :۱۴۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com