دانلود پایان نامه ارشد:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم و فناوری نانو

گرایش :نانو شیمی

عنوان : حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با …

دانلود پایان نامه:بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی مقایسه ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر

ادامه خواندن دانلود پایان نامه:بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت …

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و …

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی مصرف انرژی و آلودگی های زیست‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان

ادامه خواندن دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مصرف انرژی و …

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی سرطان ریه با استفاده از …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شیمی

گرایش : شیمی آلی 

عنوان : شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی سرطان ریه با استفاده از …